Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Israels och kyrkans framtid är sammanvävd

Recension · Publicerad 00:00, 7 okt 2022

Tomas Dixon brinner för att kristenheten ska upptäcka den messianska judendomen. Det är också hans övergripande ärende med senaste boken Israel och våra församlingars framtid. Detta är en uppföljare på boken Israel och hela världens framtid, som kom ut för en tid sedan.

Bokens målgrupp är kristna och syftet är att återupptäcka den judiska myllan för att dels odla ett fruktbärande kristet liv, dels få församlingar att knyta kontakt med judar som bekänner Jesus som Messias. 

Utgångspunkten för boken är att Dixon ser de båda judiska rörelserna sionismen och messiansk judendom som förutsättningar för Jesus återkomst: ”Jesus kommer tillbaka när Israel är judiskt igen och han välkomnas som Messias av judarna i Jerusalem” (sid 180).

Sionismen har åter gjort landet Israel judiskt, medan messianska rörelsen ännu bara är i sin linda. Här ser Dixon att den hednakristna kyrkan har en viktig roll att spela genom att bygga relationer. 

I urkristen tid rådde enighet mellan hednakristna och judiska Jesusbekännare. Enhet mellan Jesustroende judar och hednakristna tar utgångspunkt i att hedningarna (icke-judar) delar Israels förbund (Ef 2:12). Det nya förbundet upprättades inte med den hednakristna kyrkan utan med judar – Israel.  

Dixon påminner med rätta om att lärjungarna som Jesus ber för om enhet, alla var judar. Samma enhet som kännetecknar Fadern och Sonen ska gälla mellan apostlarna och ”dem som kommer till tro på mig genom deras ord” (Joh 17:20–23) – det vill säga alla hednakristna. Apostla­gärningarna beskriver hur enheten mellan judekristna och hednakristna sattes på prov, men bestod. 

Men så förblev det inte. Historien visar hur de Jesustroende judarna uteslöts från den hednakristna kyrkan. Men genom den messianska judendomen i vår tid har Jesu bön om enhet fått ny aktualitet. Vi som hednakristna har orsak att be om synlig enhet med våra judiska Jesustroende syskon.

Tomas Dixons bok  Israel och våra församlingars framtid består av 24 kapitel uppdelade i fyra delar. Delarna är olika långa och spretar aningen innehållsmässigt och man får intryck av att de rymmer fler bokprojekt.

Till bokens värde hör insikter i bibeltexter, grundade i återupptäckten av Bibelns ursprungliga judiska miljö. Dixon hjälper oss att se värdet av att läsa den hebreiska bibeln (Gamla testamentet) på det urkristna sättet. Inte i motsatsförhållande till Nya testamentet, utan så att det blir tydligt att Jesus uppfyller skriften, inte avskaffar den. 

Genom att läsa skildringen av människans fall med samma hebreiska glasögon som apostlarna, är Dixon inne på att kunskapens träd inte handlade om en ”opassande vetgirighet” (sid 120) utan om att bryta sig loss från relationen till Gud. Det är en insikt grundad i att det hebreiska ordet för kunskap (verbet  yada) inte bara rymmer intellektuell insikt utan också aspekten relation.

I Eden bröt människan sig bort från beroendet av Gud för att återfå den genom Jesus: ”Förbli i mig, så förblir jag i er. Utan mig kan ni ingenting göra” (Joh 15:4–5).

Det är inte svårt att hålla med Dixon i det väsentliga för kristna i att inte bara bejaka det judiska arvet, utan också skapa personliga relationer med judar.

Litteratur

Israel och församlingen framtid
Tomas Dixon
(Sjöbergs förlag)

Intern strid i muslimska partiet Nyans – grundaren utmanas

Politik. Partiet Nyans skakas av en intern strid, bara några månader efter att man vunnit fullmäktigemandat... tisdag 6/12 14:00

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00