HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Från ateist till kristen apologet

Recension · Publicerad 10:37, 22 dec 2017

Lägg gärna namnet Gregory Koukl på minnet. Han är nämligen fenomenal på att kommunicera. Och han brinner för att kommunicera kristen tro. Han började som ung ateist och menade då att han var för smart för att vara kristen. Nu ägnar han sitt liv åt att försvara den kristna tron genom undervisning, föreläsningar, artiklar och böcker.

Koukl är professor i kristen apologetik vid Biola University i Kalifornien. www.biola.edu. Han leder verksamheten vid Stand to Reason, www.str.org, som är ett slags nätbaserat resurscentrum med målet att träna kristna i att försvara sin tro. Nu har hans senaste bok The Story of Reality från 2017 redan kommit ut på svenska. Tidigare har han bland annat gett ut boken Tactics, som handlar om hur man på ett respektfullt och värdigt sätt försvarar sin tro genom att likt detektiven Columbo (tv-serie från 1971 till 2013) ställa rätt frågor.

Med boken Historien om verkligheten. Hur världen började, hur den slutar och allt det viktiga som händer däremellan (Apologia, 2017) beskriver Koukl den kristna världsåskådningen och han gör det rakt, lättbegripligt och illustrativt. Han har fem begrepp som utgångspunkter för fem delar av boken: ”Gud”, ”människan”, ”Jesus”, ”korset” och ”uppståndelsen”. De­lar­na är sedan i sin tur indelade i kapitel.

Det finns också en sjätte del, eller egentligen en första del, och det är inledningen, som ger förutsättningen. Förutsättningen är verkligheten. För Koukl betonar att hans bok är ”Historien om verkligheten”. Denna historia är sann. Det är historien med stort H, som innefattar så många andra historier och som så många sagor också har sitt ursprung i.

Med de fem begreppen vill Koukl visa att kristendomen är en beskrivning av verkligheten. Kristendomen sägs inte i första hand vara ett religiöst system eller en vägledning i hur man ska leva eller ens en relation till Gud. Kristendomen är en bild av verkligheten. Med andra ord: kristendomen är en världsåskådning.

Nu finns det många världsåskådningar. Mer eller mindre medvetet går alla uppfattningar om tillvaron och dess mening tillbaka på olika världsåskådningar oavsett om man är teist eller ateist eller något annat. Och i normala fall tror de flesta att de egna övertygelserna är sanna. Men, enligt Koukl, är det bara religiösa personer, ofta kristna, som kritiseras för att vara bigotta, eftersom de tror att just deras världsåskådning är sann.

Trots att alla människor i princip sitter i samma båt, så är det ofta kristna, som kritiseras, trots att alla världsåskådningar inte kan vara sanna samtidigt. Alla stämmer helt enkelt inte lika bra överens med verkligheten, det vill säga med hur verkligheten är beskaffad. Koukls bok går nu ut på att visa hur väl kristendomen stämmer överens med verkligheten vad gäller ”Gud”, ”människan”, ”Jesus”, ”korset” och ”uppståndelsen”. Och läsningen blir lika spännande som anspråken. Boken är till för sökare men också för kristna som behöver och vill se hur kristendomen stämmer med verkligheten.

I recensioner måste man fokusera och jag väljer att gå in på avsnittet om människan. Till att börja med beskriver Koukl två tillstånd. Vi är materiella, beroende, inte små gudar, inte allsmäktiga och vi har alla Gud att tacka för vår existens. Men var och en av oss har också ett osynligt ’jag’, en själ. Det som gör oss speciella är det slag av själ vi har.

Människan är helt enkelt underbar. Skönhet är också en egenskap som beskriver människan. Men inte på ytan. Hon har helt enkelt ett värde, som finns på insidan, som är i sig, eller i själva ”jaget”. Det är inget vi skaffar oss, förvärvar eller kan göra oss av med. Det är medfött och följer själva existensen. Detta värde är det enda hållbara skälet till våra mänskliga rättigheter. Människan är Guds avbild.

Men människan är också trasig, trots att hon är skön. Hon är ädel, men också grym. Människans ofullkomlighet torde vara uppenbar för alla som känner sig själva och som dessutom är medvetna om de övergripande och globala problem vi alla brottas med. Denna mörka sida, som människan har, åtgärdas inte med utbildning, ej heller med fattigdomsbekämpning eller något annat. Något har enkelt gått fel med henne.

Människan är förlorad och behöver räddning. Tänker vi efter så har vi var och en ställt till med ganska mycket och i ett större perspektiv är människan det stora problemet för fredlig och dräglig samvaro här på jorden. Människan är fallen. Hon behöver räddning.

På ett skickligt sätt beskriver Koukl kristendomens kärleksfulle men också rättvise Gud. Och det är också Gud som står för mänsklighetens räddningsinsats. Så beskrivs denna gudomliga räddningsaktion med talande bilder och med klarspråk om inkarnationens betydelse. Beskrivningen inbegriper Gud fadern, men också vad Gud har gjort genom att bli människa i Jesus Kristus. Allt relevant finns med i beskrivningen av kristendomen som en världsåskådning med början i skapelsen och med slutet i uppståndelsen.

Det hela flyter så väl och är så lättläst. Översättaren Mats Wall måste få en eloge för sitt språk och sitt pålitliga översättningsarbete. Måtte nu boken köpas och spridas. Varför inte låta den fungera som en bro till den i din närhet som ännu inte tagit ställning och inte funnit Jesus, men som ändå vill veta vad kristendom är?

Läs den tillsammans eller var och en på sitt håll, och samtala om dess innehåll. Då har Gud genom sin helige Ande något att arbeta med i sitt uppdrag att väcka människor, så att de ser sin egen belägenhet och sitt behov av Gud och Guds räddningsplan.

Måtte nu boken köpas och spridas. Varför inte låta den fungera som en bro till den i din närhet som ännu inte tagit ställning och inte funnit Jesus, men som ändå vill veta vad kristendom är?

Dagen efter katastrofen – men före jublet

Ledare Under en vecka på året blir de vanliga samtidspolitiska diskussionerna jämförelsevis små. Frågor som annars utlöser stora och infekterade debatter...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...
Mot väggen
Experterna svarar på dina frågor om kristen tro
Aktuella serier

De vanliga människornas tid

Serie Den troendes tjänst (del 1/5) Vem har en tjänst att bygga upp Kristi kropp? Jo, det är ”de heliga”, med andra ord alla troende som bygger upp kroppen. Tjänstegåvorna och de andra...

Kristen sionism från urkyrkan

Serie Kristen sionism (del 1/4): Historia I den eskatologiska förväntan var kristna judar och hednakristna under de första århundradena överens om att det judiska folket i det fysiska landet...

Nation och stat – hur ser det ut?

Serie Nationalismen (del 1/3) I dag är nationalismen på frammarsch i världen, bland annat i reaktion mot globalisering, växande migration och framväxten av övernationella...

Ledarskap och Guds tjänstegåvor

Serie Ledarskap och Guds tjänstegåvor (del 1/7) I vår tid är vi alldeles för inriktade på att enbart utbilda människor till teologer och när de tagit examen avskiljs de till tjänst, konstaterar Johnny Foglander. Vi skulle behöva lägga mycket större vikt vid att finna människors kallelse och gåvor.

Tron viktig för Truman

Serie Presidenterna och tron (del 1/7) Den 8 november är det dags för presidentval i USA, det 58:e i ordningen. I ett antal artiklar inför presidentvalet tecknar professor Kjell O. Lejon...

Designargumentet för Guds existens

Serie Argument för Guds existens (del 1/5) Detta är den första artikeln i en serie om argument för Guds existens. Vi börjar med det många menar är det starkaste vetenskapliga argumentet för...

Ett samhällsbygge på biblisk grund

Serie Samhällets pelare (del 1/8) I varje mänskligt samhälle finns ett antal områden som tillsammans formar samhällets struktur och kultur. Dessa områden kan sammanfattas som sju...

En övervinnande församling

Serie Den övernaturliga församlingen (del 1/9) Församlingen skulle vara Andens plats, Andens boning och Andens verktyg i världen. Och när Jesus lämnade den skulle församlingen fortsätta hans liv i...

Österländsk andlighet och biblisk kristendom

Serie Helighet och andlighet (del 1/4) Idag talar man mycket om spiritualitet eller en andlig dimension. Vi behöver ställa frågor om vad denna andlighet innehåller. Vi behöver efterfråga...

Korstågens blodiga bakgrund

Serie Kors­tågen (del 1/3) Under senare tid, i spåren av blodiga avrättningar och terrordåd inte endast i Mellersta Östern och Afrika, utan även i Paris och Köpenhamn, har en...

Från tabernakel till ett tredje tempel

Serie Det tredje templet (del 1/3) I en serie om tre artiklar kommer bibelläraren Dan Johansson att på Tro & liv ge ett bibliskt panorama och en historisk beskrivning av de olika...