Han har kommit och förkunnat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära.
Efesierbrevet 2:17

Världen idag

Detektiv får roll i bok om trons försvar

Recension · Publicerad 00:00, 15 jul 2022

Det kan ibland vara jobbigt att försvara sin tro. Argument kan komma plötsligt i ett samtal och att sakligt bemöta kritiska påståenden kräver en del kunskap. Det kan också lätt bli en kamp om att vinna. Dessutom värderas inte erfarenheter och religiösa upplevelser särskilt högt när samtalet handlar om Bibelns trovärdighet eller känsliga etiska frågor. Hur svarar du om någon skulle påstå att kristen tro är irrationell? Vad säger du om någon hävdar att det inte finns några belägg för att Jesus skulle ha funnits? Eller hur svarar du om du får höra att du som kristen är förtryckande och intolerant?

Apologia förlag har gett ut boken Vinnande taktik: en strategi för att samtala om din kristna tro av författaren Gregory Koukl, som bland annat är adjungerad professor i kristen apologetik vid Biola University, strax söder om Los Angeles. Koukl har också startat ett apologetiskt resurscentrum, Stand to Reason, med målet att träna kristna att ge skäl för sin tro.

Aposteln Petrus uppmanar sina kristna läsare i första Petrusbrevet 3:15, att ständigt vara beredda att försvara det hopp vi har, men också att göra det med respekt och gott samvete. Så med taktik menar Koukl att man ska förbereda sig och sedan lugnt och sakligt försvara den kristna tron när det behövs. En allsmäktig Gud behöver inte direkt försvaras, men när vi ska berätta om den kristna tron behöver ofta en rad fördomar och felaktigheter röjas undan. Koukl är van vid att samtala med människor om kristen tro och undervisar dessutom i ämnet apologetik, varför det är en bra idé att ta vara på hans råd och erfarenheter. Han menar att en kristen bör vara en trons ambassadör.

Försvar av den kristna tron handlar mer om diplomati än om kamp. Visst kan det vara frestande att försöka ”besegra” någon man argumenterar med, men för en kristen bör det inte handla om att vinna en match. Det handlar i stället om att vinna en människa, och då ska allt, enlig Paulus, ske med vänlighet och klokhet (Kolosserbrevet 4:6), vilket Koukl påpekar i sin inledning. Retorik får aldrig ersätta innehållet. En kristen behöver vara kunnig, klok och kärleksfull; aldrig osaklig, manipulativ eller överlägsen. Boken handlar således om hur man för ett klokt samtal, vilket inte bara kristna behöver tränas i. Därför borde egentligen boken kunna få en långt större läsekrets.

Boken innehåller sammanlagt 19 kapitel som avslutas med en sida som sammanfattar vad läsaren fått lära sig. Efter några inledande reservationer om vad försvar inte kan åstadkomma, rekommenderar Koukl att man ska lära av detektiven Columbo, när det gäller samtal. Programmen om denne fiktive Los Angeles-polis sändes i 44 länder, och han blev omåttligt populär under 70-talet. Orsaken var hans envisa men älskvärda karaktär där hans signum var de till synes ofarliga frågorna. Dessa frågor tar Koukl vara på i tre kapitel och försöker därefter fullborda tekniken.

När någon påstår något du inte håller med om, svara inte bara med påståenden, uppmanar författaren. Inled i stället med en fråga, exempelvis: ”Vad menar du med det?”
En fråga uppfattas ofta som välvillig, kan leda till mer information och även klargöra om det finns kunskap bakom påståendet eller inte. Det kan också ge dig lite mer tid att förstå och besvara påståendet.

En annan Columbo-fråga är: ”Hur kom du fram till den slutsatsen?” Om någon har påstått något så är det nämligen lätt att hamna på defensiven genom att försöka bemöta det. Men denna fråga låter bevisbördan ligga kvar hos den som först påstod något och du får reda på om det bara var ett påstående eller ett genomtänkt argument.
Därefter ägnas ett kapitel åt ledande frågor, när du vill styra samtalet till något du har fog för att anse centralt eller kanske tillbaka till ett ursprungligt okommenterat påstående.

Koukl delar med sig av sina erfarenheter och apologetiska samtal och använder kritiska påståenden om kristendom, vilka är lika aktuella här. Det kan röra sig om allt ifrån rena missuppfattningar om traderingen av Nya testamentets grekiska originaltext och tolkningsfrågor, till etiskt känsliga frågor om sanning och tolerans. I bokens senare del försöker han fullborda Columbo-tekniken med analys av självmotsägelser, till exempel påståendet att det inte finns någon sanning (vilket paradoxalt nog utgår ifrån att just det påståendet är sant). Till sist avslutas boken med den kristne ambassadörens ledstjärnor: Ambassadören ska vara beredd, tålmodig, förnuftig, taktisk, tydlig, rättvis, ärlig, ödmjuk och tilltalande. Det kan upplevas svårt i samtalets hetta, men det är lika viktigt här, såväl som i andra sammanhang, att respektera sin motpart.

Ett försvar av den kristna tron handlar mer om diplomati än om kamp.

Litteratur

Vinnande taktik: En strategi för att samtala om din kristna tro
Gregory Koukl
Apologia förlag (2020)

Internt stöd för Trump efter razzia

USA. Att den federala polisen FBI har sökt igenom Donald Trumps egendom Mar-a-Lago i Florida har utlöst... torsdag 11/8 14:00

Saklig ideologisk debatt behövs inför valet

Ledare I dag är det exakt en månad kvar till valet. De gångna fyra årens rikspolitik har främst känts som... torsdag 11/8 00:20

Låt oss ivrigt söka vinna Andens gåvor

Krönikor Måndag morgon i Kenya. Huvuduppdraget med kampanj och kvinnokonferens var avklarat. Människor hade... torsdag 11/8 00:00

Biskop kallade muslimer för ”trossyskon”

Svenska kyrkan. ”Mina muslimska trossyskon.” Så skriver Växjö stifts biskop Fredrik Modéus på Twitter när han... torsdag 11/8 08:30
E-tidning
Under perioden 20 juni–19 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier