Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

Bibeltrogna vänners ledare brann för den internationella missionen

Recension · Publicerad 00:00, 12 apr 2022

Evangelisk-Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) tillkom genom en schism i EFS angående bibelsyn åren 1908–11. ELM-BV:s ledare under cirka 60 års tid, Axel B Svensson (1879–1967), spelade en aktiv och betydelsefull roll i svensk kyrkohistoria.

I en ny doktorsavhandling av Erik J Andersson lyfts särskilt Axel B Svenssons internationella engagemang fram.

Axel B Svensson – missionsledare och redaktör med internationellt engagemang är titeln på boken. Det är en så kallad sammanläggningsavhandling, vilket består av fyra tidigare publicerade vetenskapliga artiklar och en inledande analys och beskrivning av artiklarnas sammanhang.

Avhandlingen har lagts fram och försvarats vid fakulteten för psykologi, humaniora och teologi vid Åbo akademi. Åbo akademi är Finlands svenskspråkiga universitet, dit även rikssvenska studenter och forskare ibland söker sig.

Erik J Andersson är läkare men har tidigare varit utsänd som missionär i Peru av ELM-BV och även innehaft rollen som dess missionsledare.

I likhet med en hel del annan kyrkohistorisk forskning är avhandlingen om Axel B Svensson en historia från insidan, det vill säga den behandlar den egna kyrkan eller rörelsen och dess ledande representant.

Det har båda för- och nackdelar. Det är lätt att bli hemmablind, vilket kan leda till att den egna rörelsens unika förtjänster eller svagheter förbises. Men det medför ofta också en kongenial inlevelse och förståelse som inte omedelbart framgår ur det otryckta och tryckta källmaterialet.

I det här fallet övervinns en del av problemen genom att författaren sätter in sitt undersökningsobjekt i ett bredare sammanhang i form av både forskning och ett internationellt historiskt skeende.

Bakgrunden till avhandlingen är att det hittills inte funnits någon kyrkohistorisk forskning kring Axel B Svenssons insatser i svenskt kyrkoliv och mission, trots det profilerade ledarskap han utövade under lång tid bland svenska lutheraner.

Medan moderorganisationens, det vill säga Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens (EFS), historia är en av de allra mest kartlagda och behandlade av kyrkohistoriker är Bibeltrogna Vänners historia mycket sparsamt beforskad.

Anderssons avhandling innehåller fyra delstudier som tidigare publicerats var för sig. Den första handlar om starten av BV:s mission och brytningen med EFS’s utlandsarbete.

Studie nummer två belyser Axel B Svenssons aktiva och formande roll av BV:s mission i Etiopien.

I den tredje delstudien undersöks Svenssons analyser och kommentarer av internationella förhållanden under Andra världskriget i organisationens tidning Nya Väktaren.

En bakgrund till den sistnämnda studien är att den liberale historikern Sverker Oredsson antytt att Svensson på något sätt skulle sympatiserat med de nazistiska och fascistiska regimerna under kriget.

Den fjärde delstudien är skriven på engelska och handlar om Axel B Svenssons engagemang för kyrkor som levde under totalitära regimer, bland annat de etiopiska kyrkorna under den italienska fascismen.

Som synes är det framför allt Axel B Svensson i en internationell kontext som behandlas i boken. Två övergripande frågeställningar förenar analyserna i de fyra delstudierna: på vilken teologisk grund byggde Axel B Svensson sitt internationella engagemang och hur utformade han i praktiken sitt missionsledarskap?

En del av den teoretiska utgångspunkten för undersökningen är annan forskning om ”andligt ledarskap” och Erik J Andersson anknyter här bland annat till Joel Halldorfs biografi över Lewi Pethrus.

Bibeltrogna Vänner och Pingströrelsen uppstod ungefär samtidigt och det finns likheter i rörelsernas struktur och Svenssons och Pethrus ledarskap.

Avhandlingen är pedagogiskt uppbyggd och ger intressanta inblickar i Axel B Svenssons liv och ledarskap. Han mötte bland annat motstånd inom BV på grund av sin mer radikala lågkyrkliga uppfattning i synen på prästvigning.

Svensson intog en kritisk inställning till både nazismen och Adolf Hitler och till Sovjetkommunismen och Josef Stalin. De var båda uttryck för en gudsdom över mänskligheten. Men förföljelsen av judarna i Tyskland förbigicks i stort sett i Nya Väktaren.

När Tyskland förlorat kriget framhöll dock Axel B Svensson att det enligt hans uppfattning berott på de tyska massmorden av judar. Han motiverade det med 1 Mos 12:1–3, det vill säga att den som välsignar Abraham ska bli välsignad och att den som förbannar Abraham själv ska bli förbannad.

Avhandlingen innehåller avslutningsvis förslag på vidare forskning och det finns utan tvivel gott om utrymme för sådan.

Bibeltrogna Vänner och Pingströrelsen uppstod ungefär samtidigt och det finns likheter i rörelsernas struktur och Svenssons och Pethrus ledarskap.

Litteratur

Axel B. Svensson – missionsledare med internationellt engagemang
Erik J. Andersson
(BV förlag)

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Keramiker till vänster och vd:ar till höger på valsedeln

Politiker. Drygt hälften av alla 54 000 politiker som kandiderar i höstens val har uppgett något slags... tisdag 28/6 04:30

OS-vinnaren Jonny Nilsson har avlidit

Dödsfall. Jonny Nilsson, OS-guldmedaljör i skridskor, har lämnat jordelivet. I en intervju med Världen idag... måndag 27/6 20:00
E-tidning
Under perioden 20 juni–5 augusti är kundtjänst endast öppen vardagar kl 10–12.
Magasin
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier