Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Viktigt att kyrkorna värnar sexköpslagen

Opinion · Publicerad 00:00, 15 jul 2013

För en tid sedan var jag inbjuden till Riksdagens internationella kansli för att träffa Europarådets rapportör angående förbud mot köp av sexuella tjänster som ett verktyg för att bekämpa trafficking och sexhandel.  Vid ett uppföljningsmöte på Europarådet i Strasbourg
i juni, samtalade vi kring den svenska sexköpslagen jämfört med andra europeiska länders legalisering av prostitution. Det sägs att EU har högst antal sexslavar per invånare i hela världen. Det är ett mycket tragiskt och allvarligt läge för alla dessa utsatta människor som dagligen utnyttjas för sexuella ändamål. Med löften om ett välbetalt modelljobb eller jobb som au pair i ett rikt, europeiskt land, lockas unga tonårsflickor från framför allt Östeuropa, till en dröm om ett bättre liv. Verkligheten drabbar skoningslöst när de väl fastnat i nätet och mardrömen av hallickar, sex­köpare, bordeller och gängvåldtäkter.  
I Sverige är det sedan 1999 förbjudet att betala för en tillfällig sexuell förbindelse. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, sexköpslagen, fastslår straffet för köp av tillfälliga sexuella förbindelser till böter eller fängelse i högst ett år. Under sexualbrottsreformen infördes lagen om köp av sexuell tjänster under brottsbalkens regler om sexualbrott.

Sverige var först i världen med att införa en kriminalisering av köp av sex. Motiveringen till att införa sexköpslagen var att det är angeläget för samhället att bekämpa prostitution, eftersom den anses medföra allvarliga skador för individen och för samhället. I samband med prostitution är det också vanligt med människohandel, misshandel och koppleriverksamhet. Ett annat avsett syfte var att avskräcka sexköpare och minska antal personer i gatuprostitution. En statlig utredning av sexköpslagen visar att lagen har fått avsedda effekter i många avseenden och att den även har försvårat för grupper i utlandet att etablera organiserad prostitutionsverksamhet i Sverige. Europarådets kommande rapport är en del i en strävan att skapa en enhetlig euro-peisk rättslig grund för att bekämpa prostitution och människohandel.

Det finns emellertid krafter som vill avskaffa den svenska sexköpslagen. På RFSU:s kongress i maj togs en motion upp om sexköpslagens avskaffande. Det är
i och för sig inte förvånande att det är just RFSU som utmärker sig som motståndare till den svenska sexköpslagen. RFSU har drivit kampanjer om exploatering av barns sexualitet. RFSU har även kritiserat den nya sexualbrottspraxisen vilket kan ”förhindra och försvåra för unga människor att ha sex.”
Det är tragiskt att se hur en svensk lobby­organisation som helt frikopplar sex från kärlek, trohet, äktenskap och en livslång relation där ett barn kan välkomnas och skyddas, nu också överväger att ta ställning mot den svenska sexköpslagen.
Man struntar helt i att tala om de prostituerades utsatta livssituation, ofta villkorad av fattigdom, sexuella övergrepp i barndomen, bristen på nära och skyddande vuxenrelationer eller dålig självkänsla. Här har kyrkorna i Sverige en oerhört viktigt plats att fylla.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Evangelisation – nej tack?

Ledare Forskningsinstitutet Barna Group har på uppdrag av Alpha USA gjort en undersökning av kristnas tankar kring evangelisation. Det mest omskakande...

Efter Strandhälls Orbán-attack – får brev från ungersk minister

Familjepolitik. Vi respekterar er politik – kan inte ni respektera vår? Det skriver Ungerns familjeminister till Sveriges socialförsäkringsminister Annika Strandhäll...