Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Vem sätter agendan?

Opinion · Publicerad 00:00, 2 apr 2012

Häromdagen förfasade sig en ledarskribent på Dagens Nyheter över att de "högerkristna (i USA) har det mentala övertaget i frågor som rör existensens avgörande friheter: sexualitet, barnalstring, familjer, könsroller och individuell autonomi." Huvudsyftet var att kritisera USA:s restriktioner när det gäller bistånd till abortkliniker världen över.
I Sverige har de "högerkristna" inte direkt blivit kända för att ha det mentala övertaget i dessa frihetsfrågor. Den svenska sexual- och familjepolitiken är internationellt känd som extremt liberal och sedan en tid tillbaka har den också officiellt lanserats utomlands. De svenska skattebetalarna har finansierat det RFSU-producerade materialet  "Dialog för förändring" som riktar sig inte bara till samtliga tjänstemän i Regeringskansliet och all Sidapersonal, utan även till all svensk ambassadpersonal på samtliga utlandsmyndigheter. I materialet ska all personal av RFSU få lära sig hur "man bäst för dialog om de ofta känsliga frågorna kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter." RFSU:s linje likställs i varje fråga med Sveriges officiella hållning och all personal får alltså ett officiellt uppdrag att aktivt driva RFSU:s frågor.

Vad är då den ideologiska utgångspunkten? Margaret Sanger, grundaren till Planned Parenthood – RFSU:s amerikanska motsvarighet formulerade sitt mål enligt devisen: "kvinnan skall befrias från reproduktionens slaveri". Slaveriet likställs alltså med vårdnaden och uppfostran av ett barn. Hon ville även ta ett steg vidare och eliminera "dåliga anlag" och förespråkade utrensning och tvångssterilisering av människor med oönskade anlag. Tongångarna känns igen i den svenska debatten där man förespråkar ett utrensningssamhälle, där handikappade, ofödda och sjuka ska kunna rensas bort genom abort och aktiv dödshjälp.
Ett nytt lexikon har introducerats för att legitimera den nya agendan. Abort blir reproduktiv hälsa, promiskuitet blir främjande av frihet, och barn blir reproduktionens slaveri. Individens frihet likställs med ansvarslöshet och begreppen trohet och överlåtelse utrotas.

Det stämmer väl överens med den postmodernistiska trenden att relativisera och subjektifiera. Problemet är bara att utan ett objektivt sanningsideal finns inga hållbara värden att bygga ett samhälle på. Gamla vägmärken som visat vägen i århundraden flyttas och pelare som håller uppe samhället rivs ned. Därför blir också den postmoderna människan både rastlös och rotlös. Utan en identitet och tillhörighet går man vilse.
Vi behöver måla upp en vision av det samhälle vi önskar skapa. Är det verkligen så ute och passé med en familj bestående av mamma, pappa och barn? Enligt framtidsforskare vill unga människor i dag satsa på det äkta, gifta sig och leva i familjeliv hemma. De är trötta på sina föräldrars skilsmässor och värderar familjen högt. Om det är detta nästa generation längtar efter, varför tillåter vi då en liten sexualpolitisk propagandaorganisation få sätta agendan i Sverige?

Ruth Nordström

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...