Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Vem följer en vindflöjel?

Opinion · Publicerad 00:01, 5 okt 2012

Frågan om homosexualitet delar västvärldens kyrkor. Det är en smal fråga därför att den berör en ganska begränsad grupp människor. Men den innehåller ändå en sådan sprängkraft. Bland teologiskt liberala kyrkor i västvärlden har det varit en mycket snabb attitydförändring under de senaste femton åren. När politiken och samhället införde könsneutral äktenskapslagstiftning var kyrkorna i Sverige länge eniga om att säga nej till detta. När lagstiftningen nu väl är genomförd så har attitydförändringen accelererat. Man hoppades på att debatten inom kyrkan skulle lugna ner sig, men den har nog bara börjat.
Att några kända pingstvänner har "kommit ut" senaste tiden och talat om sin bisexuella respektive homosexuella läggning har radikalt förändrat bilden. Det senaste exemplet är artisten Gabriel Forss, medlem i Katrineholms pingstförsamling, som trädde fram i tidningen Dagen nyligen.
Det finns tre synsätt vi kristna kan ha till frågan om homosexualitet.

Det första synsättet är den teologiskt liberala inställningen. Det handlar om att Bibelns budskap i denna fråga inte är aktuellt och vägledande i dag. Att Paulus talar om homosexualitet som synd och som ett brott mot Guds skapelseordning behöver med denna inställning inte vara vägledande för kristna i dag. Bibeltexterna försöker man dessutom omtolka. Man hävdar att det på Bibelns tid inte fanns stabila och trogna homosexuella förhållanden, vilket gör en jämförelse med dagens situation omöjlig. Detta är en mycket tveksam beskrivning ur ett historiskt perspektiv. Det finns enligt detta synsätt inga begränsningar för en kristen att leva i ett homosexuellt förhållande eller ingå någon form av samkönat äktenskap. Denna inställning är vanlig inom Svenska kyrkan och är vanlig inom Gemensam framtid.

Det andra synsättet och en vanlig kristen hållning i frågan om homosexualitet har varit mycket alarmistiskt och gjort detta till en helt avgörande syndfråga. Jag tycker inte att det finns ett bibliskt stöd för detta. Visst förekom homosexualitet i Sodom och Gomorra, på Abrahams tid, men det framgår inte utifrån Bibeln att detta var det avgörande skälet till Guds dom över staden. För Paulus var homosexualiteten ett av många uttryck för upproret mot Gud. Det finns därför anledning att avdramatisera frågan en aning.

Så det tredje synsättet. För den breda majoritet av kristna som vill ha Bibeln som grund för kristen lära och liv, och/eller visa respekt för den kristna historiska traditionen, blir det ändå omöjligt att bejaka homosexuell samlevnad. Jag tycker dock att det är viktigt att visa förståelse för enskilda människors brottningskamp med denna fråga. En homofobi som leder till avståndstagande och bristande respekt för enskilda människor blir inte kristen kärlek i praktiken.

Det som dock är förödande med intervjuer som varit senaste tiden, är att det är människans erfarenheter och känslor som ställs i centrum. Har jag vissa känslor är det rätt att bejaka dem. Då flyttas fokus från Bibeln och hur kristna kyrkan genom historien har tolkat Bibeln, till att den mänskliga erfarenheten blir vår norm.
Det är en form av kristendom som blir ett relativiserande gungfly. För en kristen är det alltid avgörande att pröva en fråga inför Gud och Guds ord. En tendens vi ser i dag, är att den kristna kyrkan bara följer den allmänna opinionen, fast några år efteråt. Vem vill ta en sådan vindflöjelkyrka på allvar?

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier