Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Vårda arvet efter Tingsten

Vi behöver vidga blicken och höja rösten och uppmärksamma brutalitet, folkmord och totalitära regimer runt om i världen.

Opinion · Publicerad 00:01, 12 jun 2013

Herbert Tingsten, chefredaktör för Dagens Nyheter 1946-59, räknas som Sveriges främste opinionsbildare och publicist under 40- och 50-talet. Ett av Tingstens specialområden var en frän, välunderbyggd och aggressiv kritik mot totalitära och diktatoriska regimer runt om i världen. Han var den förste i Sverige som reste till Italien när Mussolini grep makten och skrev djupt kritiska böcker och varnade för fascismen långt före alla andra. Hans skarpa penna avfärdade nazismen och Hitler långt före krigsutbrottet. Tingsten hörde till de första svenskar som skulle gripas och deporteras om nazisterna gick in i Sverige.

Men samma konsekventa kritik förde Tingsten även mot vänsterregimerna och kommunismen. Från sin chefredaktörsstol på DN granskade han kritiskt de socialdemokratiska regeringarna och angrep dem för undfallenhet mot Sovjetunionen. Han angrep metodiskt även andra ideologiska kränkningar mot människovärdet. Tingsten reste till Sydafrika 1953 och skrev en bok som sågade sönder och samman apartheidpolitiken, långt innan frågan blev het i svensk debatt. Tingsten var mycket kritisk till de begränsade rättigheterna för de svarta i USA.

Olof Palme var i stor utsträckning Sveriges röst i världen under 70- och 80-talet. Men Palme var till skillnad mot Tingsten inte bara opinionsbildare, han var också realpolitiker, och blev inblandad i de politiska processerna på global nivå. En rimlig tolkning av Palmes gärning var att han till skillnad mot Tingsten blev för undfallande mot vänsterdiktaturerna. Många av de brutala vänsterdiktaturer som grep makten under 60- och 70-talet hade Olof Palmes stöd.
Här fanns en skillnad mellan Tingsten och Palme.
Det behövs moraliska röster i den internationella politiska debatten. Svenska ledande politiker får inte bara ägna sig åt EU-förhandlingar och diskutera politiska frågor med kolleger i västvärlden. Vi behöver vidga blicken och höja rösten och uppmärksamma brutalitet, folkmord och totalitära regimer runt om i världen. Alltför många brutala diktaturer kan i dag leva i lugn och ro utan besvärande opinioner i västvärlden.
Det är inte helt lätt alla gånger att göra bedömningar om internationella konflikter och diktaturer i världen. Det behövs nyanser och man behöver se komplexiteten. Syrien är ett exempel på en komplex konflikt.

I dag finns det andra frontlinjer och hot än det var på Tingstens dagar. Hade Tingsten levt i dag hade han med all säkerhet gått fram som en ångvält med kritisk granskning av de dikatotoriska muslimska regimer som kränker grundläggande mänskliga fri- och rättigheter på löpande band.
Men de gamla konflikterna mot totalitära högerregimer och totalitära vänsterregimer lever dock kvar. Högerkrafter tar greppet om Ungern alltmer. Kina är fortfarande en kommunistisk diktatur, men undfallenheten är stor i västvärlden på grund av alla ekonomiska förbindelser som finns med landet. Den politiska kritiken mot Kina handlar om artiga diplomatiska kommentarer, inte en engagerad moralisk politik. Rysslands gamla brutala och totalitära tendenser växer i styrka för varje år.
Moraliska röster på utrikesområdet får aldrig tystna.

Dödshjälp för ingen – eller för alla?

Debatt Bara genom att stifta en dödshjälpslag utsätter samhället alla människor som kan omfattas av... tisdag 27/10 00:00

Ge mer frihet till familjerna!

Ledare Ett nytt stort slag om familjepolitiken och om föräldrars och barns rättigheter är på gång. Risken... tisdag 27/10 00:00

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara... tisdag 27/10 00:00

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Fasta. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...

Den lidande församlingen – brevet till Smyrna

Även Smyrna var en viktig stad i Mindre Asien. I praktiken tävlade man med Efesos om att vara...