Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Tror muslimer på samma Gud?

Opinion · Publicerad 00:01, 17 maj 2013

Tror kristna och muslimer på samma Gud? Jag fick frågan på högskolan i Borås för en tid sedan; en högst relevant fråga!
Kristendomen är världens största religion. 2,1 miljarder människor är kristna, vilket är 32 procent av världens befolkning. Islam är världens näst största religion. 1,6 miljarder är muslimer, vilket är 23 procent av världens befolkning. Tillsammans utgör vi mer än hälften av jordens befolkning. Tänk om vi tillhör samma Gud? Tänk om Guds folk redan är majoritet på jorden?
Frågan är ställd som en ja- eller nej-fråga.
Många skulle svara ja. Vi tillber samma Gud. Vi är alla Abrahams barn. Likheterna och de gemensamma dragen är så många att de överskuggar skillnaderna. Det är i grunden olika versioner av samma tro.
Många andra skulle svara nej. Bibelns Gud har inget med Koranens Allah (det arabiska ordet för Gud) att göra. Det är två olika gudar och två olika sätt att närma sig Gud på.

Vad svarade jag? Min första respons var att jag inte gillar hur frågan formulerats. Det finns ja- och nej-frågor som fördunklar i stället för att klargöra, genom att de inte gör rättvisa åt verkligheten. Det klassiska exemplet är: Har du slutat att slå din fru? Den frågan vill jag inte svara ja eller nej på – jag har aldrig slagit Ingrid!
Min andra respons var att visa några av de frågor vi bör ställa.
En fråga gäller vår bild av Gud. Vi kan enkelt konstatera de grundläggande överensstämmelserna mellan Bibeln och Koranen: en evig, oändlig, personlig skapargud som håller oss ansvariga.
Denna likhet har en historisk förklaring. Muhammed växte upp i det polyteistiska Mecka men kom till tro på den Gud som judar och kristna talade om. Muhammed var analfabet och kunde inte läsa Gamla eller Nya testamentet, han missförstod en del av den bibliska tron han fick muntligt förmedlad och från år 610 sa han sig motta nya uppenbarelser. Slutresultatet blev att hans gudsbild också kom att skilja sig från judarnas tro och – ännu mer – från kristnas tro på en treenig Gud.

En annan fråga gäller vår relation till Gud. Här är Jesus knivskarpt provocerande: "Ingen känner Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för". Vänskap med Gud – en god och hel relation till Gud – är möjlig endast genom Jesus. Enligt kristen tro måste alla människor därför nås av evangeliet, omvända sig och tro på budskapet. Det gäller judar, muslimer, sekulariserade västerlänningar och alla andra – dig och mig inkluderade. Som Paulus sa till det mångreligiösa Aten: "Nu ålägger han människorna, alla och överallt, att omvända sig."

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00