Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Tro och politik hör visst ihop!

Opinion · Publicerad 00:00, 20 jan 2012

Det är en vanlig föreställning att tro och politik måste hållas åtskilda. Men det är egentligen en självmotsägelse eftersom det också utgör en trosuppfattning. Tro – i den kognitiva meningen "tro att" –  är inte bara något mänskligt, vardagligt och rationellt (man tror att kompisen kommer att svara när man ringer, att solen kommer att gå upp i morgon och så vidare) utan en förutsättning för kunskap som alltsedan Platon har definierats som "sann, rättfärdigad tro".
Den stora kunskapsteoretiska frågan gäller kraven på att något ska vara "sant" respektive "rättfärdigat" och utifrån olika teorier om detta kan trosuppfattningar sedan rangordnas.

Det är här som sekularisten hävdar att just religiöst motiverade trosuppfattningar bygger på lös grund, eftersom de inte anses möjliga att "bevisa", och diskvalificeras som motiv för politiska övertygelser och handlingar.
Men "bevis" är något som bara hör hemma i logiken och matematiken. Allt annat, även den empiriska vetenskapen, handlar om argument och metoder för att verifiera dem. Icke-religiöst motiverade trosuppfattningar som grund för politiska ståndpunkter kan ju heller inte "bevisas".
Och precis som för deras religiöst motiverade motsatser kan kunskapsanspråken i den etik som sekularistiska föreställningar förutsätter – som till exempel "det är upp till kvinnan att avgöra om ett foster har rätt att leva" – prövas, granskas och diskuteras kritiskt. Motiv och grunder är inte mer givna bara för att de inte kan kombineras med en religiös världsbild.

De flesta religiösa uppfattar sin tro kognitivt, det vill säga att den innefattar sanningsanspråk inte bara om Gud utan också om människan, meningen, livet etcetera, och att det inte råder vattentäta skott inom en person mellan hans/hennes syn på till exempel människans natur och mening, å ena sidan, och moral, å den andra.
Däremot är den religiöse skyldig att, i dispyter om till exempel grundläggande människo- och moralsyn och hur dessa konkretiserar sig i samtida sociala, kulturella och politiska frågor, använda förnuftsargument som kan förstås och värderas även av dem som inte delar den religiösa tron. Men det är också en övertygad ateist skyldig att göra, även om tron att Gud inte finns ofta är en viktig drivkraft för hans/hennes uppfattningar.

Därmed har vi landat på den icke-troende filosofen Jürgen Habermas' rimliga beskrivning av det "postsekulära samhället" där den religiösa tron är något avgörande gott för samhällslivet, under förutsättning att de troende tar avstånd från våld som religiöst uttryck, accepterar vetenskapens kunskapsanspråk och erkänner det rimliga i att statens lagar uttrycks utan religiösa referenser. Ur det första och sista kriteriet kan man, förstås, härleda rätten att ha, inte ha och kunna byta religiös tro.
Det betyder alltså att tro och politik visst hör ihop; den religiöst motiverade tron likväl som tro motiverad med andra filosofier och världsbilder. Om sekularisternas hållning ska bli begriplig måste de nog styra kosan mot Iran, där varken den officiella religionen eller politiken möter de kriterier som beskrivits ovan.

Thomas Idergard är katolik och arbetar med opinionsbildning och entreprenörskap inom utbildnings- och välfärdsområdet.

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Hbtq och medlemskap blir en nyckelfråga för svenska frikyrkor

Ledare Vi står inför ett viktigt och kanske även avgörande år för våra stora kristna samfund. Det gäller... torsdag 2/2 00:10

Tidigare våldtäktsman bytte kön – sattes i kvinnofängelse

Skottland. Det stormar kring Skottlands försteminister Nicola Sturgeon vars nationalistparti driver på för en... torsdag 2/2 17:00

Visst är en tvåstatslösning möjlig – om vissa kriterier uppfylls …

Israelkommentar ”En tvåstatslösning skulle lösa konflikten mellan Israel och palestinier, för om det fanns två... torsdag 2/2 00:00