Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

Tro och politik hör visst ihop!

Opinion · Publicerad 00:00, 20 jan 2012

Det är en vanlig föreställning att tro och politik måste hållas åtskilda. Men det är egentligen en självmotsägelse eftersom det också utgör en trosuppfattning. Tro – i den kognitiva meningen "tro att" –  är inte bara något mänskligt, vardagligt och rationellt (man tror att kompisen kommer att svara när man ringer, att solen kommer att gå upp i morgon och så vidare) utan en förutsättning för kunskap som alltsedan Platon har definierats som "sann, rättfärdigad tro".
Den stora kunskapsteoretiska frågan gäller kraven på att något ska vara "sant" respektive "rättfärdigat" och utifrån olika teorier om detta kan trosuppfattningar sedan rangordnas.

Det är här som sekularisten hävdar att just religiöst motiverade trosuppfattningar bygger på lös grund, eftersom de inte anses möjliga att "bevisa", och diskvalificeras som motiv för politiska övertygelser och handlingar.
Men "bevis" är något som bara hör hemma i logiken och matematiken. Allt annat, även den empiriska vetenskapen, handlar om argument och metoder för att verifiera dem. Icke-religiöst motiverade trosuppfattningar som grund för politiska ståndpunkter kan ju heller inte "bevisas".
Och precis som för deras religiöst motiverade motsatser kan kunskapsanspråken i den etik som sekularistiska föreställningar förutsätter – som till exempel "det är upp till kvinnan att avgöra om ett foster har rätt att leva" – prövas, granskas och diskuteras kritiskt. Motiv och grunder är inte mer givna bara för att de inte kan kombineras med en religiös världsbild.

De flesta religiösa uppfattar sin tro kognitivt, det vill säga att den innefattar sanningsanspråk inte bara om Gud utan också om människan, meningen, livet etcetera, och att det inte råder vattentäta skott inom en person mellan hans/hennes syn på till exempel människans natur och mening, å ena sidan, och moral, å den andra.
Däremot är den religiöse skyldig att, i dispyter om till exempel grundläggande människo- och moralsyn och hur dessa konkretiserar sig i samtida sociala, kulturella och politiska frågor, använda förnuftsargument som kan förstås och värderas även av dem som inte delar den religiösa tron. Men det är också en övertygad ateist skyldig att göra, även om tron att Gud inte finns ofta är en viktig drivkraft för hans/hennes uppfattningar.

Därmed har vi landat på den icke-troende filosofen Jürgen Habermas' rimliga beskrivning av det "postsekulära samhället" där den religiösa tron är något avgörande gott för samhällslivet, under förutsättning att de troende tar avstånd från våld som religiöst uttryck, accepterar vetenskapens kunskapsanspråk och erkänner det rimliga i att statens lagar uttrycks utan religiösa referenser. Ur det första och sista kriteriet kan man, förstås, härleda rätten att ha, inte ha och kunna byta religiös tro.
Det betyder alltså att tro och politik visst hör ihop; den religiöst motiverade tron likväl som tro motiverad med andra filosofier och världsbilder. Om sekularisternas hållning ska bli begriplig måste de nog styra kosan mot Iran, där varken den officiella religionen eller politiken möter de kriterier som beskrivits ovan.

Thomas Idergard är katolik och arbetar med opinionsbildning och entreprenörskap inom utbildnings- och välfärdsområdet.

Här ska barn och äldre samsas under samma tak

Huddinge. Huddinge kommun hänger på trenden att kombinera äldreboende och förskola i angränsande byggnader. –... måndag 25/10 08:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier