Vår själ väntar på Herren, han är vår hjälp och vår sköld. I honom gläder sig vårt hjärta, vi förtröstar på hans heliga namn.
Psaltaren 33:20-21

Världen idag

Traditionellt trams

Opinion · Publicerad 00:01, 28 nov 2012

I ett inlägg på DN Debatt i söndags försöker Anna Ekström, generaldirektör på Skolverket, och Claes-Göran Aggebo, undervisningsråd på samma myndighet, bringa klarhet i vilket lagutrymme som finns för att fira skolavslutning i kyrkan. Debatten om skolornas firande av våra traditionella högtider börjar snart bli lika traditionsbunden som traditionerna själva.
Bakgrunden till debatten är förstås den nya skollagen, som ännu striktare markerar att all utbildning ska vara icke-konfessionell. Skolverkets bägge debattörer menar att skolavslutningar mycket väl kan firas i kyrkan, så länge Gud lämnas kvar i vapenhuset, eller kanske snarare på kyrkbacken.
Så här skriver de: "Men är det då möjligt att över huvud taget ha en samling i kyrkan i advent som ju i sig är en religiös högtid? Vi menar att det är möjligt. En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap."

Skolverket betraktar tydligen kyrkan som en attraktiv lokal. Och kyrkan skänker förstås bättre julstämning än valfri kommunal gympasal. Men kyrkans huvudperson göre sig alltså icke besvär. Att porta Gud från kyrkan är inte ett alternativ för ärkebiskop Anders Wejryd. "Man kan annars fundera på om det är så stor idé att man alls kommer till kyrkan. Är man rädd för att påverkas är det bäst att inte gå dit alls", säger han i en intervju med DN. Ett uttalande som andas självrespekt.
I en replik på DN Debatt, under rubriken "Det finns inget advent utan kristet innehåll", påpekar biskop Martin Modéus mycket riktigt att man inte kan tala om advent utan att komma in på kristen tro. Hans jämförelse är träffande: "Att kräva adventssamlingar utan religiösa inslag är ungefär som att kräva att de biblar som används i utbildningen ska rensas från religiöst innehåll och bara innehålla sådant som är traditionellt och högtidsskapande." I förlängningen bidrar Skolverkets hållning faktiskt till ren historierevisionism. Ett sekulärt advent finns inte och det åligger knappast Skolverket att skapa en ny högtid i den andan. Advent är förstås också mysigt, men det är primärt kristet. Jesus är hela orsaken till adventsmyset.

Glädjande nog verkar statens företrädare vara överens med kyrkans dito om att Skolverkets hållning är oacceptabel. Utbildningsminister Jan Björklund (fp) är väldigt tydlig i frågan. "Man ska absolut få sjunga psalmer i kyrkan på skolavslutningen, prästen ska få läsa upp julevangeliet, referera till Bibeln och berätta varför vi firar denna kristna högtid", säger han till TT. Det är en tydlig markering från utbildningsministern och han öppnar även för en lagändring om det skulle behövas.
Kristdemokraternas partiledare, Göran Hägglund, frågar sig i ett debattinlägg på SVT Debatt om luciakronor, julkrubbor och sommarpsalmer verkligen är de största hoten mot våra barns och ungas välbefinnande. Till debatten, som socialministern betecknar som en "tramsdebatt", bidrar han också med ett konstruktivt förslag till den lagändring hans ministerkollega nu öppnar för. Så här skriver han: "Grunden till diskussionen finns i skollagens sjätte paragraf, som lyder 'Utbildning vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell'. Till detta skulle jag vilja lägga: 'Undantag från §6 får i offentliga skolor enbart förekomma vid enstaka tillfällen under ett skolår i samband med firande av traditionella högtider. Deltagande vid sådana högtider ska vara frivilligt för eleverna'."

Kyrkan och staten är överens om att en förändring måste ske för att få ett slut på den tröttsamma debatten. Göran Hägglund har gett ett konstruktivt förslag till förändring. Lagstiftaren kan nu gå från ord till handling. Det skulle dessutom innebära att vi andra kan ägna energin åt de verkligt viktiga traditionerna – advent och jul – i stället för att traditionsenligt debattera trams.

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10

Viktigt att hedra pionjärerna när frikyrkligheten firar 175 år

Ledare I dag firar Sveriges frikyrklighet 175 år. Åtminstone om man betraktar dopen vid Vallersvik som... torsdag 21/9 00:40