Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Tål bibelkritiken en granskning?

Opinion · Publicerad 00:01, 14 okt 2013

Bibelkritiken har underminerat kristna tron och bekännelsen för stora delar av västvärldens kyrka under flera hundra år. Frontlinjen gick tidigare inom vissa äldre protestantiska samfund men har flyttats till bredare grupper av kristenheten. I Sverige har Svenska kyrkan i stor utsträckning lagt sig platt för bibelkritiken, och genom universitetsteologin och den av Högskoleverket styrda teologin har den fått spridning in i de flesta delar av kristenheten.
Därför är det så viktigt med kritik av bibelkritiken och ett nagelfarande av antaganden den gör. Tidskriften Keryx är ett bra exempel på ett forum som försöker göra just detta. I det senaste numret gör Karl-Henrik Wallerstein, präst i Svenska kyrkan, en kritisk genomgång av bibelkritiken.
Wallerstein visar på ett bra sätt att den moderna bibelkritiken och historisk-kritiska metoden har sina rötter i upplysningstänkandet. Det gav den filosofiska grunden att kritiskt granska Bibeln och hävda att det som den påstår var fel.

En viktig del av bibelkritiken handlar om att ifrågasätta de historiska grundvalarna för Gamla testamentet. Har Adam och Eva, Noa och Abraham faktiskt funnits? Visar de bibliska berättelserna på något som faktiskt har hänt. Fick de gammaltestamentliga profeterna övernaturlig uppenbarelse från Gud om vad som skulle hända i framtiden, eller måste vi datera Jesaja och Daniels bok långt senare, därför att man kan ju inte i förväg tala om vad som ska hända i framtiden.
Detta handlar inte om vetenskap eller inte, det handlar om man har en biblisk-kristen eller en modernistisk världsbild.
Wallerstein hävdar i sin utmärkta essä att Bibelns eget vittnesbörd och kyrkofädernas synsätt är en tillräcklig grund för att hävda Bibelns ofelbarhet. Wallerstein tar upp om en debatt på 200-talet då den hedniske filosofen Porfyrios kritiserade de kristnas tolkning av Daniels bok, han ville datera den till 167 f.Kr., den ståndpunkt som är helt dominerande inom den moderna bibelkritiken. Kyrkofadern Hieronymus gick i polemik med Porfyrios och argumenterade för Danielbokens historicitet och profetiska uppenbarelse.

Augustinus citeras i artikeln som hävdade att: "De mest förödande konsekvenser följer av tro att något falskt har hittats i de heliga böckerna. Om du bara en enda gång går med på att en utsaga är falsk i en så hög och helig auktoritet, kommer det inte att lämnas kvar en enda mening i dessa böcker som inte kan bortförklaras med hjälp av samma fatala tolkningsregel".
Keryx-artikeln pekar också på Bibelns eget vittnesbörd och Jesu tilltro till att Gamla testamentet skildrar något som faktiskt har hänt. De berättelser i Gamla testamentet som har varit mest ifrågasatta av bibelkritiken utgår Jesus ifrån som historiska personer och händelser. Exempel på detta är Noa, Abraham, Sodom och Gomorra och Jona.
Det är tydligt att Jesus ser Abraham som en historisk person. Jesus säger till exempel i Joh. 8: "Jag är och jag var innan Abraham blev till". Jesu anspråk på att han fanns till innan Abraham gör det omöjligt att hävda att Abraham bara är en uppdiktad person. Både Jesus och judarna förutsätter i detta samtal att Abraham var en historisk person.
Att försvara Bibelns sanning och trovärdighet är en viktig utmaning för dagens kristna.

De livlösa lemmarna var yttre tecken på en inre, djupare brustenhet.

Inför söndag Apg 4:5–12 Etthundratjugo längtande människor samlades för att be om helig Ande. Det var en osäker... torsdag 4/6 00:20

Nu är det dags för Guds rike att kontra med full kraft.

Ledarkrönika I slutet av februari, blev jag, min son och en god vän inbjudna av en annan god vän till Göteborg.... torsdag 4/6 00:20