Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Sverige behöver fler andeledda företagare

Opinion · Publicerad 00:04, 13 maj 2013

Världen har förändrats dramatiskt under de senaste 100 åren, inte minst beroende på den enorma tekniska och ekonomiska utvecklingen. Mänskligheten har upplevt en välståndsökning i stora delar av vår värld som saknar motstycke i historien. En av de positiva saker som händer är att en hel del länder reser sig upp ur fattigdomen och får del av modern hälso- och sjukvård, energiförsörjning, och modern välfärd som rent vatten, tillgång till färdmedel med mera. Den till­tagande materialismen är dock inte bara av godo utan skapar också problem.
Vad beror denna ekonomiska utveckling på? En avgörande faktor har varit utvecklingen av den moderna marknadsekonomin. Idén om aktiebolaget räknas som kanske den viktigaste förklaringen till hur den moderna marknadsekonomin har vuxit fram. Genom aktiebolaget skiljer man på företagets och företagarens ekonomi. Man behöver inte satsa allt man äger och har när man startar företag. Genom aktiebolaget kan man begränsa riskerna och det är en viktig förklaring till varför människor vågar satsa på företag. Ägaren och entreprenören kan begränsa sitt ekonomiska risktagande till aktiekapitalet, och det är också möjligt att sprida ägandet på ett stort antal personer genom konstruktionen med aktiebolag.

Företagande och ett bra företagsklimat är avgörande för att skapa jobb. Ett bra företagsklimat kräver en framtidstro och stabila och bra politiska spelregler.
Den kristna kyrkan behöver också finnas med när det gäller att uppmuntra till företagande, ekonomiska satsningar och att främja kreativitet som skapar jobb. Vi lever fortfarande i en förlegad föreställning att det är politikerna som ska skapa jobben. Politikens uppgift är att värna om marknadsekonomin och rättvisa och stabila spelregler för företagen så att entreprenörer och företagare vågar satsa på nya företag och satsningar som skapar tillväxt och sysselsättning.

I Elimkyrkan i Stockholm har vi det senaste halvåret satsat på Fokus Business school, ett genialiskt kristet initiativ som drivs av Marco Strömberg. Det handlar om att den kristna kyrkan ska vara drivande i att ge undervisning i och uppmuntra till företagande. Det är ett mycket viktigt initiativ i fattiga länder, präglade av låga löner och arbetslöshet. Här kan vi kristna göra en unik insats i fattigdomsbekämpning. Fokus Business School sprids nu snabbt bland kyrkor i fattiga länder i både Asien och Afrika.
Men det behövs också i Sverige, och kristna församlingar kan vara ett växthus för människors kreativitet. Att uppmuntra till företagande och att utveckla och lansera bra affärsidéer är ett viktigt kristet uppdrag. Då är vi med och fullföljer skaparens avsikter att förvalta och utveckla skapelsen.

Ett gudsrikesperspektiv innefattar hela skapelsen. Gud bryr sig om våra liv här i världen. Företagande, arbete och att utveckla hållbara affärsidéer är en del av Guds kallelse till oss. Ett Gnosjöklimat i de kristna församlingarna kan leda till att vi kan gå före i att skapa intressanta jobb och skapa nya varor och tjänster som fyller verkliga behov. Vi behöver andeledda företagare lika väl som vi behöver andeledda pastorer. Kanske en ny Kamprad finns i någon av våra församlingar?

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Vilket EU-land ska bli först med att flytta sin ambassad?

Israelkommentar Hemkommen efter ännu en intressant resa till Jerusalem känner jag mig inspirerad att kommentera ambassadflyttningarna i Israel. I skrivande stund har...

Sötpotatis – en gröda med svensk potential

Visst älskar sötpotatisen värme, men kan Kanada så kan vi. Den svenska sötpotatisen har potential, enligt Sveriges lantbruksuniversitet.