Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till.
Jeremia 33:3

Världen idag

Surrogatmödrar och värdeförskjutningar

Opinion · Publicerad 06:00, 4 mar 2013

I slutet på förra veckan meddelade en majoritet av Statens medicinsk-etiska råd, Smer, att de vill att surrogatmödraskap tillåts i Sverige. I en debatt­artikel i SvD presenterade tre ledamöter några av huvudpunkterna ur rapporten "Assisterad befruktning – etiska aspekter". Surrogatmödraskap handlar i normalfallet om att ett barnlöst par, homosexuellt eller heterosexuellt, hyr en kvinna för att bli gravid och föda ett barn, som juridiskt kommer att tillhöra det beställande paret. I de flesta länder i världen är surrogatmödraskap fortfarande illegalt, men i många europeiska länder, däribland Sverige, har utredningar som syftar till att legalisera verksamheten, inletts.

En minoritet av Smer anser dock att surrogatmoderskap inte ska tillåtas i någon form. Man anser att det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål. Man påpekar också att det finns kunskapsluckor när det gäller de psykologiska konsekvenserna för surrogatmödrar och de barn som blivit till genom olika typer av surrogatöverenskommelser.

Under 2012 hölls ett seminarium i Europarådet på temat "surrogatmödraskap – ett brott mot mänskliga rättigheter", där undertecknad var närvarande. Vid seminariet framhölls de etiskt komplicerade frågorna som blir aktuella vid surrogatmödraskap. Hur skall spermadonatorn, äggdonatorn, eventuell make och maka till donatorn, den beställande modern och den beställande fadern förhålla sig till föräldraskapet? Den enda som blir helt exkluderad från föräldraskapet är surrogatmamman, trots att det är hon som i nio månader har burit barnet och sedan fött det. En gravid kvinna påverkar och påverkas av det barn som hon bär. Vilka konsekvenser får det för barnet att de starka psykologiska band som knyts under en graviditet mellan mamman och barnet, plötsligt kapas av?

Representanterna från Smer betonar att de endast stödjer "altruistiskt" surrogatmoderskap och inte kommersiella former av surrogatmödraskap. Altruistiskt surrogatmödraskap begränsar möjliga surrogatmödrar till släktingar och nära vänner. Men hur skall man kunna säkerställa att pengar, påtryckningar och tvång inte blir avgörande faktorer i handelskontraktet mellan parterna, även om detta kontrakt är informellt? Detta gäller i högsta grad både kommersiella och altruistiska surrogatmödraskap.

I alla konventioner om mänskliga rättigheter som rör barn, upprepas att staterna skall vidta åtgärder där barnens intresse kommer i främsta rummet. Slutsatsen av seminariet om surrogatmödraskap i Europarådet var att barnets intressen och barnets bästa helt glömts bort. Enligt majoriteten av Smers ledamöter behöver man "ta ställning till de värdeförskjutningar som sker i samhället". Vad är det för värdeförskjutningar som skall tas hänsyn till när det gäller surrogatmödraskap? Skall barn inte längre ha rätt till sin mamma och pappa? Är människovärdet inte längre absolut utan är kvinnor och barn numera att anse som objekt eller handelsvaror? Surrogatmödraskap är, och kommer alltid att vara, ett brott mot mänskliga rättigheter.

Ruth Nordström

Bönefrukost i Bryssel ger inspiration för Sverige

Ledare 480 politiker och andra kristna ledare – därav även ett antal från Sverige – var i onsdags morse... fredag 9/12 00:10

Tågkaos och samhällets skörhet

Ledare Tågresandet från Uppsala och söderut i landet slogs helt ut under onsdagskvällen, detta till följd... fredag 9/12 00:00