På Gud, vars ord jag prisar, på Gud litar jag och fruktar inte.Vad kan människor göra mig?
Psaltaren 56:5

Världen idag

Stefan Swärd: Vårt ansvar att förvalta skapelsen

Opinion · Publicerad 00:03, 25 nov 2013

En ny klimatkonferens har hållits i Warszawa i Polen. Den blev inte någon större succé, länderna har som vanligt svårt att komma överens. Det handlar inte minst om motsättningar mellan de rika och de fattiga länderna. Utvecklingsländerna vill att den rika delen av världen ska betala för alla de utsläpp man redan bidragit med. Men det handlar också om skillnader mellan EU, Kina och USA. EU vill reglera och ha en strikt lagstiftning, USA vill främst satsa på forskning och utveckling. EU vill ha globala uppgörelser medan USA vill att varje land ska forma sin egen miljöpolitik. Kina har hela tiden varit motsträviga i klimatförhandlingarna, men inser alltmer att man måste göra något åt sina miljöproblem. Luftkvaliteten i Kinas större städer är idag så dålig att det är hälsofarligt att längre tid vistas i deras gatumiljö. Därför satsar Kina mer än något annat land i världen idag på att bygga ut den förnybara energin, Kina är nu världsetta både när det gäller vattenkraft och vindkraft.

Klimatforskningen håller nu på att ta fram nya och uppdaterade rapporter som sammanfattar forskningsläget. Den första delrapporten kom i september från IPCC. Det är bra att forskning kritiskt granskas, forskning är sällan absoluta sanningar, utan det handlar om en stegvis kunskapsuppbyggnad. Dagens klimatforskning består dock av tusentals forskare från hela världen, från ett antal olika vetenskapliga discipliner. Det är inte så lätt att lättvindigt avvisa dessa forskningsresultat, forskningen visar ju att vår planet långsamt håller på att värmas upp och det beror på våra utsläpp av växthusgaser. Det är framför allt genom kol och olja och avskogning som dessa gaser ökar i atmo-sfären. Den gradvisa uppvärmningen leder till stigande havsnivå, högre medeltemperatur, smältande isar, vilket på lång sikt leder till utbredande av öknar, översvämningar, försämring för dricksvatten med mera. Det är framför allt den fattiga delen av världen som drabbas.

Man bör komma ihåg när klimatforskningen kritiseras, att samtliga ledande vetenskapsakademier i världen står bakom denna forskning. Det är i stort sett samtliga länder i världen som ratificerat FN:s klimatkonvention som bildades 1992, även Saudiarabien. Att ratificera klimatkonventionen visar att man erkänner klimatforskningens slutsatser och resultat.
Mest kritik mot klimatforskningen kommer från kol- och oljeindustrin, som är de verksamheter som drabbas mest om klimatpolitiken får större genomslag. Oljeberoendet är skadligt ur många synvinklar, inte minst på grund av att vi blir beroende av enstaka diktaturstater. Kol är miljöfarligt på olika sätt och fördärvar luftkvaliteten. Det är bara att åka på studiebesök till Shanghai så inser man vad det handlar om.

Som kristna tror vi att världen är skapad av Gud och att vi har ett ansvar att förvalta och väl ta hand om Guds skapelse. Att hitta miljövänliga lösningar är något vi kristna ska ge vårt stöd åt. Världen måste hitta mer miljövänliga sätt att klara sin energiförsörjning än genom fossila bränslen som skapar miljöförstöring lokalt och globalt. Därför behövs den kristna rösten även i miljödebatten.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Israelambassadör: Vänstern bidrar till judehatet

Antisemitism. Både det importerade hatet från Mellanöstern och den tradition av hat, uppvigling och fientlighet... torsdag 13/5 09:00

Skadligt när Försäkringskassan och 1177 manipulerar språket

Ledare 1177 Vårdguiden är ”invånarnas samlade ingång till den offentliga hälso- och sjukvården” och drivs... onsdag 12/5 00:10

Senaste nytt

    Israel beskylls för apartheid 200 gånger i spridd rapport

    Israelkommentar Human Rights Watch (HRW) är en ekonomiskt och partipolitiskt oberoende människorättsorganisation,...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier