Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

En familj är på väg mot ett läger för flyktingar i södra Ungern. Foto: Matthias Schrader / AP / TT

Stefan Swärd: Vad säger Bibeln om främlingen?

Opinion · Publicerad 00:01, 14 sep 2015

Flyktingpolitiken har varit på agendan senaste veckan. TV-bilder från sydöstra Europa på människor som flyr har skakat om och berört. Man måste dock komma ihåg att det är en mycket liten del av alla människor som är på flykt från krig och misär, att ytterst få av dem når fram till Europa. Tyvärr är det nästan omöjligt idag att fly till Europa, därför dessa livsfarliga transporter i små båtar på Medelhavet.

Migration pågår ständigt i världen. Halva svenska befolkningen flydde vårt land under andra halvan av 1800-talet för att få ett bättre liv i USA. Ungefär 50 000 svenskar flyttar från Sverige varje år för arbete, studier eller familjebildning någon annanstans i världen. Bibeln visar att migration och människor på flykt präglade folklivet även för flera tusen år sedan.

Som kristna behöver vi präglas av kristna värderingar grundade i Bibeln, inte av kortsiktiga opinioner som svänger hit och dit.

Gamla Testamentet genomsyras av värderingar om att hjälpa främlingen och de skyddsbehövande. "När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud." (3 Mos 19:33-34) Profeterna fördömde ofta Israel när man inte tog emot flyende människor. Ps. 146:9 talar om att Herren ger främlingar skydd. Främling är invandrare/flykting i Bibelns språkbruk.

Profeten Jeremia avslöjade och konfronterade Israels synd. När Jeremia ska peka på de punkter där Israel avfallit från Gud, då tar han upp om att förtrycka invandraren. I Jer. 7:5-7 läser vi: "Men om ni verkligen ändrar era liv och era gärningar, om ni handlar rätt mot varandra, om ni inte förtrycker invandraren, den faderlöse och änkan, ... då skall jag bo bland er på denna plats". Liknande budskap fördes fram av Hesekiel, Sakarja och Malaki.

Bibelns profeter var knivskarpa i sitt moraliska budskap till dåtidens Israel, att behandla invandraren och flyktingen väl. Är det inte rimligt att tänka sig att detta är ett tidlöst budskap, och ord som lever genom historien och gäller även dagens nationer? De ger riktmärken för hur den kristna kyrkan kan vara en profetisk röst idag, vad vi bör säga och göra i förhållande till den politiska makten.

Nya testamentet genomsyras av samma värderingar. Jesus började sitt liv som flykting i Egypten. Jesu budskap i bergspredikan handlade om att älska de människor man känner mest ovänskap och distans till. Inte någon form av främlingsfientlighet eller rasism är förenlig med bergspredikan. En viktig etisk princip möter oss i Matt. 7:12 "Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna." NT talar vidare om att visa gästfrihet. "Jag var främling och ni tog emot mig" säger Jesus i Matt. 25. Att avvisa flyktingar kännetecknar dem som går evigt förlorade slår Jesus fast i denna liknelse.
"Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar" var Jesu sista uppmaning till sina lärjungar. En förutsättning för mission är att man kan flytta till vilket land som helst för att arbeta.

"En stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk" är Bibelns slutvision. Här finns det inte någon åtskillnad mellan människor på grund av hudfärg eller språk, utan alla är ett i Kristus. Det är den kristnes nationalitet och medborgarskap.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Evangeliets erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Upprop för samvetsfrihet – vill inte ange papperslösa

Samvetsfrihet. Tunga fackförbund, vänsterpolitiker och debattörer driver just nu en kampanj för att lärare, läkare... onsdag 22/3 07:00

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00