Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Stefan Swärd: Tidstecknen är mer påtagliga än någonsin

Opinion · Publicerad 00:01, 20 jul 2015

Ett grundläggande inslag i kristen tro är övertygelsen om att Jesus ska komma tillbaka. Jesus har lovat att komma tillbaka till denna jord, det slog han bland annat fast vid sin himmelsfärd.

Förkunnelsen om Kristi tillkommelse har präglat väckelserörelsen, de svenska väckelserörelserna bars fram av tron på Kristi tillkomst och pingstväckelsen tog över denna förkunnelse.

Det verkar som om frikyrkligheten blivit alltmer bekväm i den här världen, och förkunnelsen om Kristi snara tillkommelse har tystnat i många kyrkor runt om i Sverige. Kyrkans sekularisering får som konsekvens att övernaturliga och spektakulära inslag i kristen tro tonas ner. Spekulationer och felbedömningar hos väckelsens folk i tidigare generationer har bidragit till att tona ner dessa frågor.

Bibeln talar om tidstecken. Faktum är att dessa tidstecken är mer påtagliga än någonsin. Bibeln talar om det antikristliga systemet, som fanns i världen redan på Bibelns tid men som ska kulminera i samband med Jesu tillkomst. Bibeln talar om naturkatastrofer och stora katastrofer som drabbar mänskligheten. Men den talar också om att det ska vara som på Noas tid – människor lever i välstånd och bekymmerslöshet, och plötslig drabbas världen av domen.

Världen har genomgått en väldigt positiv period av fred i stora delar av världen och kraftig ekonomisk utveckling där många hundra miljoner kommit ur fattigdom de senaste årtiondena. Svensken Hans Roslings budskap om att världen blir bättre innehåller en hel del sanning. Samtidigt är hoten mot vår planet mycket stora och uppmärksammas alltför lite.

Det finns i dag 17 000 kärnvapen i världen, 95 procent av dem kontrollerar Ryssland och USA. 2 000 av dem är klara att avfyras inom några minuter. De har en sprängstyrka på motsvarande 100 000 Hiroshimabomber. Hur länge dröjer det innan kärnvapen avfyras av misstag? Hur tryggt känns det att Putin sitter på startknappen över stor del av världens kärnvapen?

De största genierna på vår planet anser att utvecklingen av så kallad artificiell intelligens är ett dödligt hot mot vår planet. Bland annat har Stephen Hawking varnat för att det kan vara slutet för mänskligheten. Även Bill Gates har utfärdat sådana varningar, det kan skapas robotar som är helt överlägsna människan när det gäller intelligens och kunskap.

Ett annat hot är skörheten i det ekonomiska systemet. Ingen kan köpa eller sälja utan vilddjurets märke, talar Bibeln om, tekniken är redan på plats för detta.
Miljöförstöring och klimathot är ett annat dödligt hot mot vår planet. Ett scenario är en uppvärmning av planeten med sex grader, och risken finns att våra ekosystem kollapsar med en sådan utveckling.

Ett annat hot är naturligtvis oförutsägbara naturkatastrofer, som att meteoriter träffar jorden. Det perspektivet finns också med i de bibliska texterna.

Bibelns perspektiv om ett antikristligt system lever vi redan med. I många muslimländer lever kristna redan under ett sådant system. Världen är i dag så ihopkopplad tekniskt och finansiellt så vi redan nu kan tala om en inofficiell världsregering.

Hur som helst, som kristna är vi ambassadörer för himmelriket, det rike som ska komma. Vi har löftet om nya himlar och en ny jord. Vi dras varken med i euforin när världen går bättre, eller är rädda för domedagsprofetiorna, som i dag inte kommer från teologer och predikanter, utan från framstående forskare.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Lilla Aktuellt väjde för svåra frågor om könsbyte bland barn

Könsdysfori. Att bli pojke var helt rätt för tioåriga Minea, som numera heter Max. Det berättade förra veckans ”Lilla Aktuellt”, SVT:s nyhetsprogram som vänder...

SKR: ”Migrationsverket måste respektera konvertitens tro”

Konvertiter. Migrationsverkets bedömning av konvertiter har systematiska brister, och måste ta större hänsyn till hotbild och levd tro. Det skriver Sveriges...

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare Ett politiskt system Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas...

Olof Edsinger i DN: Låt inte 15-åringar byta kön

Könsdysfori. Regeringen måste dra tillbaka det lagförslag som skulle göra det möjligt för 15-åringar att göra ett kirurgiskt könsbyte utan föräldrarnas...

Asia Bibi är kvar i sitt gömställe

Pakistan. Det är fortfarande oklart när Asia Bibi, den kristna kvinna som den 30 oktober frikändes från en dödsdom för hädelse, ska kunna lämna sitt gömställe...