Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stefan Swärd: Stå för kristen sexualsyn

Opinion · Publicerad 00:01, 25 mar 2015

Det är ett starkt tryck i den etablerade svenska kristenheten att luckra upp synen på äktenskapet. Ständiga "framsteg" görs i den riktningen. Vi som protesterar mot utvecklingen brukar kallas för konservativa, fundamentalister och fariséer, eller biblicister är en annan fin beteckning man hittat på. Och varje gång de rycker framåt, de som vill liberalisera denna fråga, kallas vi som protesterar för underlivsfixerade och det hävdas att sex, och homosexualitet i synnerhet, är det enda vi pratar om.

Ett sådant debattklimat har vi fått i svensk kristenhet. Jag skulle vara ganska tyst i detta ämne om inte en massa folk fått för sig att omförhandla något vi varit överens om i kristenheten i 2 000 år.

Bibelns budskap och kyrkans enhetliga linje under hela kyrkohistorien är inte särskilt komplicerad. Gud har skapat äktenskapet, och sex är en gåva från Gud att brukas inom ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Det är katolska kyrkans hållning, det är de ortodoxa kyrkornas hållning, det var Svenska kyrkans hållning fram till femtiotalet. Det var frikyrkornas hållning fram till sextiotalet. Men sedan dess har det underminerats. Denna underminering är kraftfullare, ju äldre samfundet är.

Den kristna grundsynen är enligt min mening inte omförhandlingsbar.

Det var denna grundsyn amerikanske idolpredikanten Rob Bell tydligt sade nej till, vilket jag förkastade på ledarplats i Världen idag förra måndagen. Tidningen Dagen uttryckte sig på ledarplats förra onsdagen (18 mars) mycket sympatiskt om denne Bell, och förde inte fram någon kritik mot dennes resonemang. Snarare problematiserades det över hur vi som argumenterar emot resonerar. Ingenstans i texten fanns ett försvar för en bibliskt förankrad syn på sexualitet, och specifikt homosexualitet. Det bekymrar mig.

Eftersom grundhållningen inte är förhandlingsbar, så borde den kristna kyrkan lägga allt krut på förbön, själavård, samtal, biblisk vägledning – för att hjälpa människor att leva enligt Bibelns standard. Det är en stor utmaning i vår tid, och här behöver människor som brottas med otrohet, internetporr, sexuell läggning, med mera, möta nåd och förståelse och framför allt hjälp i kristna sammanhang. Här finns mycket mer att göra. Media bombarderar oss med icke-kristna värderingar, och det behövs kraftig moteld i den kristna församlingen för att hålla stånd mot detta. Därför är det angeläget att tydliggöra en kristen hållning.

Vägen utför går snabbt. Så sent som för sex–sju år sedan gjorde vi upp inom ramen för Sveriges kristna råd att föra fram ståndpunkten att äktenskapet är för en man och en kvinna. Samtliga kyrkor stod eniga bakom den ståndpunkt som Rob Bell i dag förkastar.
Svenska kyrkans kyrkopolitiker bröt sedan överenskommelsen och i kyrkomötet gick man sin egen väg, och följde statens linje. Rob Bells argumentation handlar om en enda sak, att även frikyrkorna ska gå på samma linje.

Antingen har Gud ändrat uppfattning i äktenskapsfrågan de senaste sex åren, eller också har han inte någon ståndpunkt i äktenskapsfrågan. De som följer omsvängningen måste bejaka någon av av dessa två ståndpunkter.

Kyrkans beroende av staten tycks vara större än någonsin. Kyrkomötet hade aldrig vågat fatta detta beslut om inte staten gått i spetsen, och när staten tog beslutet att omdefiniera äktenskapet, då skulle kyrkan naturligtvis gå i ledband. Så debattfrågan de närmaste tio åren handlar om huruvida frikyrkorna ska vara ett bihang till den statskyrka som går i statens ledband, eller inte. Vi får se hur det blir.

Något tydligare exempel finns inte på en kyrka som följer världen, och inte följer Jesu ord om att inte följa världen.

Vi som vill fortsätta ha Bibeln som rättesnöre i samlevnadsfrågor, och vill visa respekt för den kristna traditionen, vi får leva med snålblåst. Men det är så viktigt att vi inte viker ner oss. Framför allt behöver vi visa på positiva exempel i församlingar som har Guds ord som rättesnöre, även när det gäller sex och samlevnad. Det är dessutom den sortens församlingar som växer.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward
ledarsidan@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...