Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Swärd: Socialt arbete får inte ersätta förkunnelsen

Opinion · Publicerad 00:01, 24 feb 2014

Missions- och evangelisationsuppdraget är en grundbult i den kristna församlingens liv och i den troendes kallelse. Jesus sändes till världen och vi kristna blir sända till världen. Vi behöver tänka mission på flera olika nivåer, vårt eget och vår församlings närområde, vår församlings region, Sverigenivån, Europanivån och den globala nivån.
Mission handlar ytterst om tro, bibeltolkning och teologi. Mission handlar om att Gud vill rädda världen. I liknelserna i Lukas 15 berättar Jesus om det förlorade fåret, den förlorade sonen och det borttappade myntet. Liknelserna handlar om att vara borta från Gud, förlorad, bortsprungen, att ha gått vilse. Två av liknelserna handlar om hur herden aktivt letar reda på det bortsprungna fåret respektive hur en kvinna aktivt söker efter det förlorade myntet.
Varje person på den plats där du bor som inte lever i en relation med Jesus, och inte har blivit född på nytt är förlorad, är ett bortsprunget får, ett borttappat mynt. En förlorad son.
Liknelserna vill visa på hur värdefull varje människa är i Guds ögon. De visar hur mycket Gud längtar efter gemenskap med varje människa. Den förlorade sonen möttes av en öppen famn när han återvände till fadershuset.

Nya testamentet visar också i all sin tydlighet att Jesus kallar oss ut i världen för att leta reda på de bortsprungna fåren, de borttappade mynten och de förlorade sönerna.
Sedan visar liknelserna på två sorts evangelisation. Att aktivt gå ut och söka kontakt med människor, det visar liknelserna om det borttappade myntet och bortsprungna fåret på. Liknelsen om den förlorade sonen visar på ett annat perspektiv, hur den som gått från Jesus kommer till insikt om sin situation och återvänder till fadershuset.
I den väckelse som kommer över Sverige behöver vi både och. Församlingarna behöver vara en öppen famn för förlorade söner som har gått bort och som själva söker sig tillbaka. Men vi behöver också gå ut till människor och aktivt uppsöka dem, för att presentera evangeliet om Jesus.

Mission är teologi. Den västerländska teologiskt liberala kyrkans fokus på relativisering av den kristna tron, religionsdialog, nedtoning av allvaret i den kristna förkunnelsen, nedtoning att man kan gå förlorad utan Kristus – allt detta sammantaget leder till att mission reduceras till bara socialt engagemang och religionsdialog.
Men äkta mission handlar om att utmana människor till omvändelse, pånyttfödelse och att följa Jesus.
Den socialetiska agendan är viktig för oss kristna, att bekämpa fattigdomen, hjälpa flyktingar, värna om rätten till liv, bekämpa missbruk, ett kristet perspektiv på miljöfrågor.

Men det inomvärldsliga engagemanget kan aldrig bli jämställt med den direkta evangelisationen och omvändelseförkunnelsen. Frälsningen och omvändelsen och att grunda församlingar för dem som kommer till tro, är grunden i all kristen mission. Sedan behöver detta gå hand i hand med kampen för rättvisefrågor och kristet socialt engagemang.
Men om sociala engagemanget och kampen för en bättre värld ersätter omvändelseförkunnelsen och frälsningsbudskapet, då sysslar vi inte längre med evangeliet om Jesus.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Antisemitiska åsikter hos visselblåsare

Journalistik. Google svartlistar vissa kristna och konservativa nyhetssidor, enligt visselblåsare. Detta berättade Världen idag och flera andra medier om nyligen....

TV3 kan lära kyrkan om synd och omvändelse

Ledare Sommarens tv-tablåer har som brukligt präglats av repriser. Ett program som har kört mängder med gamla avsnitt är TV3:s Lyxfällan. Egentligen är det...