Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Swärd: När kristna värderingar krockar med samhället

Opinion · Publicerad 00:02, 23 jun 2014

Den kristna kyrkan har i alla tider varit förföljd. Jesus har aldrig lovat sina efterföljare att slippa alla lidanden och strapatser här i världen. Ibland är förföljelsen tydlig och rak, som i muslimska länder där konvertering till kristen tro kan leda till dödsstraff eller tortyr, eller i varje fall att man blir utstött ur familj och förlorar sitt arbete. Ibland beror förföljelsen på att strikt ateistiska stater eller religiösa system inte tolererar aktiv kristen tro.
Förföljelsens grundorsak är att den kristne har Jesus som Herre och hör till ett annat rike, Guds rike. Det är i motsats till denna världen, och de religiösa och politiska maktsystem som finns i världen. Denna grundläggande kamp och motsättning kan aldrig förhandlas bort. Vi ska vara visa i vår framtoning som kristna, vi vill vinna människors förtroende för att kunna förkunna evangeliet för så många som möjligt. Men vår grundläggande lojalitet kan vi inte kompromissa om, vi tillhör Kristus, vi tillhör Guds rike, vi tillhör den kristna församlingen. Vår lojalitet är högre till Guds ord som auktoritet i våra liv än samhällets krav.

I västvärlden med dess höga bekännelse till demokrati, mänskliga rättigheter och religions- och trosfrihet, finns också förföljelsen. Men den tar sig mer sofistikerade uttryck. Här handlar krocken sällan om rätten att vara kristen, eller om gudstro i allmänhet. Utan konfrontationerna uppstår utifrån specifika frågor där vi kristna har andra värderingar än samhället i stort, och där vi kräver utrymme att vara annorlunda.
Mycket vanligt har varit förföljelse utifrån tro på helande och karismatisk kristendom. Det uppstod kaos i Stockholm på 1930-talet när Filadelfia ordnade stora möten med Smith Wigglesworth. Samma sak inträffade i början av 50-talet när kända amerikanska helandeevangelister var på besök i Filadelfia. Tron på helande var en avgörande faktor bakom förföljelsen mot Livets ord på 80- och 90-talet. Gudstjänster och kristna sammanhang präglade av stark karismatisk kristendom hamnar lätt i medieblåsväder. Det drabbade Livets ord och även Vineyard på 1990-talet.

Kampen om kristna skolor har varit ett område av direkt konfrontation mellan myndigheterna och kristna församlingen. På det området har staten och kommunerna fått släppa en hel del makt och vi har vunnit en seger, men kampen fortsätter. Kampen om kristna skolor och hur man ska undervisa i skolan är ett område för kamp och direkt förföljelse.
Kristet engagemang för vissa moraliska frågor som att värna om fostrets rättsskydd, värna om familjen och en sund sexualetik – är andra områden som blir frontlinjer i förföljelsen mot kristna kyrkan.

Här kan vi agera på två sätt. En strategi är att vi viker oss och anpassar oss efter denna världen. Då slipper vi i regel all form av förföljelse och motstånd. Men det blir också en tam och kraftlös kyrka. En annan modell är att ta striden, stå upp för våra ståndpunkter, och med glädje lida när vi upplever förföljelsen, och samtidigt välsigna våra motståndare. Det blir väckelsens kyrka, den segerrika kyrkan som väljer den strategin, och man bevarar troheten mot Kristus.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....