Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Stefan Swärd: Därför behövs nya församlingar

Opinion · Publicerad 00:02, 12 maj 2014

Den lokala kristna församlingen är Guds boplats på jorden. Templet är inte en byggnad utan Gud bor bland sitt folk.
Den lokala kristna församlingen är också ambassaden för Guds rike. Vi representerar ett annat rike. Som kristna är vi ambassadörer för vår kung Jesus.
Därför är det allvarligt när den lokala kristna församlingen försvagas. Det finns i dag exempel på många platser i Sverige med mycket svag närvaro av kristen församling. Svenska kyrkan saknar också på många platser ett verkligt fungerande lokalt församlingsliv, utan administrerar främst ett antal religiösa tjänster. Det är alltför många platser i Sverige där den frikyrkliga närvaron har försvagats i alltför stor utsträckning.
Därför behövs församlingsplantering och det är en gemensam kristen angelägenhet.
Varje stadsdel och samhälle i Sverige behöver en levande, missionerande, evangeliserande och vital kristen församling. Det behövs också olika typer av församlingar för att nå olika kategorier av människor. Det räcker inte med att bara tänka församling utifrån geografisk närhet.

I större städer behövs både församlingar i olika förorter och stadsdelar, men det behövs också större megakyrkor som kan nå ett inflytande och genomslag i staden.
När kristendomen slog igenom i Sverige för bortåt 1 000 år sedan var strategin att grunda församlingar överallt i hela Sverige. De var kanalen för mission och evangelisation och för att utrusta och bygga upp de troende. När frikyrkoväckelsen slog igenom från 1850-talet och framåt så innebar det en explosion av församlingsplanteringar. Baptisterna till exempel grundade 700 församlingar under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Missionsförbundet grundade 1 650 församlingar under perioden 1878-1940. Pingströrelsen gick i samma fotspår och mer än 600 pingstförsamlingar byggdes upp i Sverige under några årtionden.

Därefter började vi slå vakt om det vi hade, att grunda församlingar var lika med splittring, det var doktrinen under perioden 1950-90.
Här har det blivit ett omtänkande. Nästan alla samfund inser betydelsen av församlingsplantering.
Men tyvärr har det blivit mer teori, skrivbordsprodukter och powerpoints om församlingsplantering, än verklighet. Det finns en rad hjältar runt om i Sverige som jobbar med detta, och det finns församlingar som har gått från ord till handling när det gäller församlingsplantering – men de är alldeles för få. Det har också gjorts för många försök som misslyckats.
Församlingsplantering ägnade man sig åt i Nya testamentet, det fanns apostoliska team som ägnade sig åt detta och som stöttade de nya församlingarna. Man byggde också enkla församlingar i Apostlagärningarna, man möttes i hemmen och det handlade mycket om informella nätverk. Och allt byggde på evangeliets förkunnelse i Andens kraft.

Ska vi lyckas med församlingsplantering i Sverige behövs samma metoder. Det behövs människor som är utrustade med förmågan att plantera församlingar, och de kan inte jobba som individer, utan behöver jobba i större team. Hela tanken på att grunda en liten församling som sedan ska klara sig helt själv är fullständigt obibliskt. Det är som att skicka hem en bebis från BB utan föräldrar.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward

Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier