Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Stefan Swärd: Bara syndaren behöver en frälsare

Opinion · Publicerad 00:01, 15 jul 2015

Den svenska väckelserörelsen och frikyrkorna växte fram som en reaktion på Svenska kyrkans församlingssyn och brist på andlig vitalitet. Dörrarna till kyrkan var så vidöppna så att alla var välkomna in och taket var så högt så det var inte så noga med hur man levde. Väckelserörelsen var en protest mot detta. Man ville ha ett församlingsliv som byggde på verklig tro och överlåtelse till Kristus. Man ville inte dela nattvard och församlingsliv med människor som bara hade en kristen bekännelse till formen men som inte levde som kristna.

Om frikyrkor bara blir som folkkyrkor då finns det inte någon anledning att ha frikyrkor, uttåget ur Svenska kyrkan var onödigt och det är lika bra att gå tillbaka.
Att vara kristen församling, att vara kyrka, innebär att vara en Guds familj, Kristi kropp, en Guds byggnad som byggs för att ära Gud och rymma Guds närvaro och härlighet. Gud vill bo bland sitt folk.

Uppluckring av församlingssynen har gått hand i hand med uppluckring av begreppet synd. Vi får allt svårare med att både definiera och hantera synden.
Synd är en helt avgörande fråga, det är anledningen till varför vi behöver frälsning, förlåtelse och rättfärdiggörelse.

Synd är allt det i våra liv som förstör vår relation med Gud, som förstör oss själva och som kan skada och förstöra för andra människor. Vår värld genomsyras av synden på alla nivåer, men för det mesta är det så integrerat i systemet och i historien så det är få som inser att det handlar om synd. Synd är inte samma sak som praktiska ordningsregler om hur vi bör leva och förhålla oss till varandra i församlingen, och livsstilsfrågor som inte tas upp i Bibeln.

Den kristna församlingens avsikt är att vara en avskild gemenskap där vi gemensamt följer Kristus och gemensamt tar avstånd från synden för att istället öppna oss för det goda liv som Kristus vill ge oss.

När synd betraktas utan evangeliets perspektiv blir det hårt och dömande. Med evangeliets perspektiv handlar synd om att definiera det som har gått snett, den sjukdom som drabbat mänskligheten. För att Guds botemedel, evangeliet, budskapet om korset, ska framstå i all sin befriande kraft.

Det är bara syndare som behöver frälsning och en frälsare. Det är bara en syndare som kan bli förlåten, benådad och försonad. Synd har Gud lovat oss befrielse från och förlåtelse för när vi vänder om och tror på Jesus. Att tona ned synden och syndaförkunnelsen är det värsta svek vi kan göra mot människor och mot evangeliet. Ju större synd, ju större nåd.

När modern kristenhet rör sig i riktning mot att urvattna församlingslivets överlåtelse och gemensamhet, att relativisera och individualisera synden – då rör vi oss bort från Bibelns riktmärken och troheten till Jesus.

Att leva i en församling innebär att leva ett gemensamt liv i Kristi efterföljelse. När församling definieras i termer av föreningsdemokrati och att man är en rad löst sammanfogade individer som lever ett antal privata liv, då är man ljusår från Bibelns bild av församlingen som Kristi kropp, där vi hör ihop, är varandra till tjänst och delar varandras liv.

Stefan Swärd
twitter.com/stefansward
ledarsidan@varldenidag.seAntisemitiska åsikter hos visselblåsare

Journalistik. Google svartlistar vissa kristna och konservativa nyhetssidor, enligt visselblåsare. Detta berättade Världen idag och flera andra medier om nyligen....

TV3 kan lära kyrkan om synd och omvändelse

Ledare Sommarens tv-tablåer har som brukligt präglats av repriser. Ett program som har kört mängder med gamla avsnitt är TV3:s Lyxfällan. Egentligen är det...