Att vinna vishet är bättre än guld, att vinna insikt är mer värt än silver.
Ordspråksboken 16:16

Världen idag

Stefan Gustavsson: Vi står i dag inför stora och långsiktiga utmaningar i Sverige

Opinion · Publicerad 15:12, 16 nov 2015

Det finns bland kristna en viss förvirring kring förståelsen av Jesu undervisning i Bergspredikan. Vad betyder det att vända andra kinden till eller att gå den extra milen?

Några tänker att Jesus gett oss allmänmänskliga principer och att vi i Bergspredikan har grundritningen till ett gott samhällsbygge eller den ideologiska basen för ett politiskt parti. Men det kan inte vara Jesu avsikt. Han inleder ju talet med att identifiera vilka som är adressaten: det är alla de som "tillhör himmelriket" och som "ska kal­las Guds barn". Människor som kommer att bli förföljda för "min skull", säger Jesus. Mitt ibland människorna är de kallade att vara "jordens salt" och "världens ljus". Bergspredikans innehåll är riktat till Jesu lärjungar.

Att man måste göra en skillnad mellan vad som är den enskilde kristnes kallelse och vad som är samhällets och statens uppdrag visar sig också i hur Jesus själv tillämpade sin undervisning. Han som sa att vi skulle vända andra kinden till, valde själv – i en given situation – att inte göra så. När Jesus förhördes inför översteprästen Hannas står det att en "av vakterna som stod där gav honom då en örfil och sade: "Skall du svara översteprästen på det sättet?" Jesus valde att inte vända andra kinden till. Istället utmanade han soldaten: "Har jag sagt något som var fel, så säg vad det var. Men om jag har rätt, varför slår du mig?" (Joh 18:22–23) Utifrån evangelierna går det inte att förstå uppmaningen att vända andra kinden till som en universell fredsprincip. Den måste sättas in i sitt sammanhang.

Statens uppdrag är att upprätthålla rätten, att hålla tillbaka det onda och skapa utrymme för det goda. Att fysiskt misshandla en fånge och försöka tysta en anklagad med våld går emot rätten. Det ska man aldrig acceptera; det innebär ju i så fall att man accepterar det onda. Jesus protesterade därför skarpt mot den rättsvidriga behandling han utsattes för.

Hos Paulus hålls de två perspektiven samman – det kristna livets kännetecken å ena sidan och statens uppdrag å den andra sidan. I Romarbrevet 12 hör vi ett eko av Bergspredikan: "Välsigna dem som förföljer er, välsigna dem och förbanna dem inte ... Löna inte ont med ont. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer ... Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda."

I Romarbrevet 13 undervisar Paulus sedan om statens uppdrag, som ett uppdrag från Gud: "De styrande är inget hot mot goda gärningar, men mot onda. Vill du slippa känna fruktan för överheten, gör då det goda, och den skall berömma dig; den står ju i Guds tjänst för att du skall kunna nå det goda. Men gör du det onda, känn då fruktan." Enligt Paulus är överheten – om och när den utför sitt uppdrag som Gud tänkt – en "hämnare" som i förväg, preliminärt, utför det som Gud slutgiltigt och fullkomligt kommer att genomföra på domens dag, nämligen att skilja mellan gott och ont.

Vi står i dag inför stora och långsiktiga utmaningar i Sverige. För oss som kristna innebär det att vi igen behöver tänka igenom på djupet hur relationen mellan församlingens uppdrag och statens uppdrag ser ut. Eller med andra ord: När tillämpar vi Romarbrevet 12 och när tillämpar vi Romarbrevet 13?

Stefan Gustavsson
generalsekreterare för Svenska evan­geliska alliansen
ledarsidan@varldenidag.se

Franska premiärministerns pappa överlevde Auschwitz

Frankrike. Frankrikes nya premiärminister, Élisabeth Borne, är inte bara landets andra kvinnliga... torsdag 19/5 14:00

Ukrainakriget påminner om rätten att få försvara sitt land

Ledare Det går dåligt för Ryssland i kriget. Mycket dåligt. Även regeringstrogna ryska skribenter börjar... torsdag 19/5 00:10

Ingen kunde ana vad det lilla bönemötet skulle leda till

Ledarkrönika Nyligen läste jag i Stig Hällzons bok Stora väckelser om en ytterst intressant väckelse. Under åren... torsdag 19/5 00:00

Bönen är vårt andliga pannrum

Inför söndag Jag är hemma igen efter en helg ombord på missionsbåten Elida i Stockholms skärgård, där vi har... torsdag 19/5 00:00

Natobeslut kan få oväntad effekt på riksdagsvalet

Ledare Medborgarna har fått en lektion i hur den politiska makten fungerar i Sverige. Efter en sluten... onsdag 18/5 00:10

Reaktionerna på Paludan illustrerar värderingsglapp

Nyhetskommentar När jag satt på en parkbänk i Stadsparken i Borås ett par timmar innan Rasmus Paludan skulle dyka...
Följ Världen idag i sociala medier