Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Stefan Gustavsson: Alla tolkningar är inte sannolika

Opinion · Publicerad 15:56, 4 maj 2015

Frågan om kristen tro och samkönade sexuella relationer söndrar kristenheten. Två positioner står mot varandra. I samförståndslandet Sverige skruvar vi besvärat på oss och börjar söka en tredje väg. Kan en sådan finnas?

I många frågor ser vi att bibeltexter går att förstå på flera sätt. Även om vi själva har en viss övertygelse om vad som är den bästa tolkningen av till exempel dopet eller nattvarden, så respekterar vi att det är möjligt att komma till andra slutsatser än vad vi själva gör. Varför inte den inställningen till frågan om samkönade sexuella relationer? Här är mina reflektioner.

För det första, livet i församlingen. Det går inte att ena veckan säga att Guds välbehag vilar över samkönade sexuella relationer för att veckan därefter säga att de är emot Guds vilja. Det måste finnas konsekvens i undervisning och själavård. Enda möjligheten är då att undvika att adressera frågan. Men ingen vill väl att frågan ska tillbaka in i garderoben? Tänk bara på biskoparnas iver att gå i Pride-tåg. I den kristna gemenskapen tvingas man ta ställning.
 
För det andra, logiken i argumenten. I många teologiska frågor där vi kommer till olika slutsatser gör vi det med gemensam start i bibeltexterna. Denna fråga är annorlunda. Ingen kan läsa Bibeln och komma fram till att Gud välsignar samkönade sexuella relationer.

Nytolkningen har inte sin startpunkt i Bibelns texter. De viktigaste argumenten är i stället olika former av människosynsargument: för den som är homosexuell är det rätt att leva i samkönade relationer. Utifrån den positionen börjar sedan arbetet med bibeltolkningen. Finns det möjligheter att begränsa Bibelns avståndstagande? Kanske förbuden bara gäller vid speciella förhållanden? Kanske vi inte behöver bry oss om Bibeln?

Här krockar två principhållningar. Om frågan handlar om människosyn kan man inte se på den klassiska uppfattningen med respekt. Logiken i argumentet säger i stället att den uppfattningen måste avvisas, för i människosynsfrågor kan man inte kompromissa. Det finns ingen öppning för en tredje väg.

Den klassiska förståelsen är att frågan handlar om sexualetik, om vilka handlingar som är riktiga. Vad som är rätt avgörs inte av vem man är eller av hur det känns; det avgörs på andra grunder. För den kristne är nyckelfrågan: Vad är Guds vilja? Inte heller här finns en öppning för en tredje väg. En handling kan inte vara både rätt och fel.

Poängen är att det finns en asymmetri i argumenten som saknas i andra frågor. Det handlar inte bara om olika bibeltolkning, det är olika uppfattningar om vad för slags fråga det är vi diskuterar. Är det en människosynsfråga eller en sexualetisk fråga?
 
För det tredje, rimligheten i bibeltolkningen. Alla texter måste tolkas, men alla tolkningar är inte sannolika. Nytolkningarna i denna fråga, som gör Jesus och Paulus till normkritiska nutidsprofeter, saknar trovärdighet. Deras uttalanden om äktenskap och sexualitet bör i stället förstås utifrån deras samtid, vilket innebär att de avvisade samkönade sexuella relationer. Därmed är frågan inte främst en bibeltolkningsfråga, utan en bibelsynsfråga: Gäller Guds Ord?

Stefan Gustavsson
generalsekreterare för Svenska evan­geliska alliansen

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...