Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Stärk kvinnors och oföddas rättskydd

Opinion · Publicerad 00:01, 3 apr 2013

Hösten 2010 antog Europa­rådet en resolution som slår fast att ingen vårdpersonal kan tvingas medverka till utsläckande av liv i dess början eller slutskede, mot sitt samvete. Resolutionen gick tvärt­emot den svenska socialdemokraten Carina Häggs motion om att begränsa rätten till samvetsfrihet. I maj 2011 röstade emellertid den svenska riksdagen igenom ett betänkande enligt vilket de svenska parlamentarikerna i Europarådet "bör verka för att åstadkomma en förändring av resolutionen". Det svenska utrikes­utskottet förhåller sig enligt betänkandet "kritisk till resolutionen".

Att Sverige inte respekterar Europa­rådets resolution om samvetsfrihet är en av punkterna som tas upp i ett officiellt klagomål mot den svenska staten i Europa­rådets kommitté för sociala rättigheter. Världen idag har på nyhetsplats tidigare beskrivit det aktuella klagomålet till den Europeiska kommittén för sociala rättigheter. Bakom anmälan står FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, den svenska organisationen Pro Vita som arbetar för mänskliga rättigheter, samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter.

Under den senaste tiden har det rapport­erats i olika medier om allvarliga fall, där kvinnor i samband med ultraljud felaktigt informerats av läkare att fostret inte längre är vid liv, varpå kvinnorna fått abortpiller utskrivna. Föräldrarna har skickats hem med det chockartade beskedet att deras väntade barn har dött, och har rekommenderats att sätta i gång en abort hemma. I en del av fallen har kvinnorna tagit abortpiller, men vid ett senare ultraljud har det visat sig att barnet i magen lever, varpå abort återigen rekommenderats, eftersom "barnet kan ha blivit missbildat" av det första abortpillret. Det är inte första gången dessa fall inträffar. År 2009 avslöjade Sveriges Radio att läkare i 24 fall vid ultraljud felaktigt informerat blivande föräldrar att barnet i magen inte längre var vid liv, varpå abortpiller skrivits ut. I början på förra året rapporterade Sveriges Radio att åtminstone sex ytterligare fall hade inträffat. Socialstyrelsens tillsynsenheter lovade utredningar, riktlinjer och extrakontroller för att säkerställa att liknande händelser inte skulle inträffa igen, vilket emellertid har skett.

Sverige har undertecknat Europeiska sociala stadgans regler om skydd för hälsa, vars förklarande rapport särskilt pekar på gravida kvinnors och fosters skyddsvärde. Enligt anmälan till Europarådet har svenska myndigheter misslyckats med att införa heltäckande och tydliga riktlinjer som försäkrar att liknande misstag och incidenter inom vården inte upprepas. Anmälan mot Sverige tar också upp patientsäkerhetslagen och problematiken med att barn som föds levande efter sena aborter varken skyddas eller ges vård. Det är djupt beklagansvärt att varken den svenska Socialstyrelsen, Vårdförbundet, hälsovårdsmyndigheter eller social­minister Göran Hägglund, förmår införa ett starkare skydd för gravida kvinnor och små, värnlösa barn i Sverige.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Sverigedemokrater kritiserar SR-podd på arabiska

Public Service. I helgen lanserades Ekot Radio Swedens nya fördjupande veckopodd på arabiska. Podden ska... tisdag 13/4 08:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier