Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Spelar hen någon roll?

Opinion · Publicerad 00:01, 15 okt 2012

Hen. Detta könsneutrala pronomen har orsakat livlig debatt den senaste tiden i tidningar, sociala medier och vid fikaborden. Begreppet har smugits in i allt från ledare till recensioner och nyhetsartiklar i svenska dagstidningar och facktidskrifter som Svensk Juristtidning, och nyligen deklarerades att begreppet lanserats i Miljöpartiets partiprogram.
Förespråkare för begreppet "hen" försvarar begreppet med att det suddar ut skillnaderna mellan könen och därigenom motverkar "könsförtryck" och "stereotypa könsroller". Andra försvarar hen med att begreppet endast är ett substitut för "hon" och "han" och därför fyller en grammatisk lucka. En tidning som däremot tagit tydlig ställning mot användning av begreppet är DN, som anger att det "inte är DN:s uppgift att gå i bräschen för hen som fortfarande kan uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande".

På de svenska förskole- och lärarutbildningsanstalterna får genus- och henteorier allt större utrymme. Det går i linje med RFSU:s och UR:s
sexualkunskapspropaganda som lanserats i de svenska skolorna över hela landet, vari lärarna ges tydliga besked att alltid utgå från att barn med "gränsöverskridande könsidentitet" finns i klassen: "en flicka som känner sig som en pojke till exempel."
De största hen-förespråkarna anser att barn och ungdomar så tidigt som möjligt måste få lära sig att en pojke kanske är en flicka och en flicka kanske är en pojke. Eftersom könet bara är en social konstruktion underlättas barnens fria val av könsidentitet och könsuttryck genom att de kallas hen. För inte skulle väl de vuxna kunna få för sig att rasera den könsneutrala identiteten genom något så fruktansvärt som att pressa in barnet i en roll som pojke eller flicka?

Varför ska barnen dekonstrueras till könsneutrala varelser? Genom att förespråka avvikande sexuella beteenden och bryta sönder naturliga normer blir barnen försökskaniner för sexlobbyisters och genustyckares experiment. Vad gör detta med barnen? Problemet är att könslös jämlikhet blir rotlös jämlikhet utan identitet. Det vänsterliberala, politiska agget mot biologiska könsskillnader tvingar fram jämlikhet och individualism till vilket pris som helst. Carl Hamiltons bok "Det infantila samhället – barndomens slut" och Elise Claessons bok "mamma@home – det moderlösa samhället" satte fingret på många viktiga punkter och utlöste debatt när de gavs ut för ett antal år sedan.

Ett samhälle där individens lösrivande från varje norm, identitet och anknytning står i centrum, har många konsekvenser. För några år sedan presenterades en studie som visade att svenska barn i alarmerande hög utsträckning saknar en trygg anknytning. Anknytnings­problematiken visar sig framför allt i tonåren, med självskadebeteenden, destruktiva handlingar och psykisk ohälsa. Anknytning och identitet hänger ihop. För att säkerställa våra barns utveckling och anknytning behöver de stärkas i sin identitet som flickor och pojkar, inte som rotlösa, könsneutrala hens.

Dags för årets Allhelgonakonferens i Sankta Clara kyrka

Stockholm. Magnus Persson, Annahita Parsan och Bryan Stevenson finns bland talarna under Allhelgonakonferensen... fredag 30/10 12:16