Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Spår av den kristna tron

Opinion · Publicerad 00:01, 14 aug 2013

På genomresa i Norge, drygt två år efter terrordåden på Utöya, gör jag ett besök i Oslo domkyrka. Domkyrkan stod färdig 1697 och som Norges rikskyrka används den av kungahuset och staten vid officiella ceremonier. Kyrkan har anmärkningsvärt många besökare som slinker in från gatan för att få en stilla stund i vardagen. En skylt framför kyrkan berättar att den står öppen hela natten för att människor ska kunna "vila benen, finna frid och be".
Enligt debatt-, kultur- och forskningsredaktören i norska Aftenposten, blev den 22 juli en vändpunkt för kristendomens position i media, mycket eftersom den Norska kyrkan hade en så central roll i ritualen och i sorgearbetet. När minnet av 22 juli-attentatet skulle hållas i den norska domkyrkan, blev det dock protester från de norska humanisterna, som kritiserade den norska regeringen för att vilja ha koppling till Norska kyrkan i sorge­arbetet.

I samband med att Norska kyrkan skiljdes från staten förra året, ändrades den norska grundlagen, efter kritik från de norska humanisterna, som ville radera alla skrivningar om kristendom eller kristen tro från grundlagen. Den gamla paragrafen slog fast att "den evangelisk-lutherska religionen är statens offentliga religion" och ersattes med en så kallad "värdeparagraf" för den norska nationen, enligt vilken värdegrunden "förblir vårt kristna och humanistiska arv". Den norska staten har alltså en kristen värdegrund.

Under Almedalsveckan i år arrangerade Världen idag ett seminarium: "Bor vi i Absurdistan?" I panelen diskuterade vi bland annat skillnaden på debattklimatet i Norge och Sverige när det gäller värdefrågor som av traditionen har koppling till kristen tro. Det finns mycket som talar för att Norge är ett mindre sekulariserat land än Sverige. Vissa pekar på att det beror på att norrmännen är flitigare kyrkobesökare än svenskarna.
Några menar att det obligatoriska året av filosofiska studier för alla universitetsstuderande i Norge, kan ha bidragit till en större öppenhet än i Sverige. Andra lyfter fram betydelsen av norska, kristna reformatorer som Hans Nielsen Hauge, väckelsepredikanten som förnyade det kristna arvet och samtidigt lade grunden för en av de viktigaste folkrörelserna. Han gjorde också en enorm insats för att skapa nya arbetsplatser och var en av de största stora grundarna i industrialiseringen, där han förenade en god arbetsmiljö med hög etisk standard. Många är dock överens om att alla år av socialdemokratiskt styre har varit den största påskyndaren av den svenska sekulariseringsprocessen, vilken inte har samma motsvarighet i Norge.

År 2011 var Bibeln den mest köpta boken i Norge. Norrmännen skakar på huvudet över att den svenska skollagen förbjuder kristna inslag i undervisningen vid kristna skolor och att präster förbjuds att be en bön vid skolavslutningar i den svenska kyrkan. Men en sak har vi åtminstone gemensamt: Symbolen i den norska och den svenska flaggan är densamma; Jesu Kristi kors. Det går aldrig att radera ut betydelsen av korset och kristendomen för vårt lands historia och kultur.

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...