Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, från evighet till evighet är du, Gud.
Psaltaren 90:2

Världen idag

Socialdemokratin och framtiden

Opinion · Publicerad 00:01, 8 apr 2013

Socialdemokraterna har just avslutat ytterligare en kongress. Stefan Löfven kommer att bli ett tuff motståndare till Fredrik Reinfeldt vid nästa val i kampen om statsministerposten.
Socialdemokraterna dominerade Sverige under många år. Det har inte funnits någon motsvarighet till något så starkt och dominerande parti i något annat land i den demokratiska västvärlden. Det har varit en nyttig självinsikt och nödvändigt ödmjukande för socialdemokraterna att förlora två val. Alltför många år vid regeringsmakten leder lätt till arrogans och en maktfullkomlig överlägsenhet. Socialdemokraterna är i dag ett mer tilltufsat och förhoppningsvis ett mer ödmjukt parti än för 10–15 år sedan.
Ett dilemma för dagens socialdemokrati är att man är organiserad utifrån gårdagens samhälle. Socialdemokratin formades i en tid när kampen mellan arbete och kapital var en avgörande fråga, och när det var tydliga skillnader mellan arbetare, tjänstemän och arbetsgivare. De skillnaderna är i stor utsträckning utslätade i vår tid. Vi lever i ett samhälle där människor inte alls på samma sätt är organiserade i stora kollektiv och arbetsmarknaden ser i dag ut på ett helt annat sätt än i socialdemokratins barndom.

Ett avgörande ideologiskt arv för socialdemokratin handlar om det socialistiska arvet. Trots ambitionen att förbättra för arbetarna och de sämst ställda i samhället har socialismen för det mesta varit en doktrin med totalitära tendenser. Partiet har alltid haft en kluven inställning till socialismen och har aldrig helt gjort upp med det socialistiska arvet. Formuleringen demokratisk socialism slås återigen fast i det partiprogram som godkändes i förra veckans kongress. Kluvenheten mellan fri marknad och politisk styrning finns fortfarande kvar i det just antagna partiprogrammet. Och det har aldrig varit vattentäta skott mellan den demokratiska socialism som socialdemokratin representerat och mer extrema rörelser vänsterut. Socialismen har också i de flesta fall varit allierad med ateismen och i kampen för samhällets avkristning. Den traditionen har man inte märkt någon uppgörelse med hos dagens socialdemokrati.
Tvärtom, förr fanns en tydlig representation av väckelserörelsernas folk inom socialdemokratin. Det fanns en broderskapsrörelse med ledande företrädare från väckelsesamfunden. Detta har mer eller mindre helt försvunnit under de senaste decennierna.

Kampen mot orättvisor, klyftor och ojämlikhet är frågor som fortfarande är aktuella. I västvärlden växer åter gapet mellan de allra rikaste och de allra fattigaste. Och ser man på frågorna på global nivå behövs det starka rörelser som driver kraven på människovärde och rättvisa. Kristen tro, kristna värderingar och kristna övertygelser kan här motivera människor till osjälviskhet, utgivande kärlek och engagemang mot orättvisa, ett engagemang som kan gå djupare än politiska övertygelser.
Socialismen har alltid velat ge människan en ny rock. Pånyttfödelsen och efterföljelsen av Jesus kan skapa en ny människa i rocken. Tanken att behandla arbetare och anställda väl, och harmoniska relationer på arbetsmarknaden, den tanken har inte kommit genom socialdemokratin. Det kan vi läsa om redan i Bibeln!


Majoritet vill fälla regeringen Löfven

Regeringskris. Fyra partier tänker rösta för att fälla statsminister Stefan Löfven och hans regering i en... torsdag 17/6 16:00

Om frikyrkan och samkönade relationer

Ledarkrönika Debatten har gått hög sedan Joel Halldorfs text i Expressen om att frikyrkan fullt ut bör acceptera... torsdag 17/6 00:10

Vårtecken för oföddas rätt till liv en utmaning till Sverige

Ledare Det finns tecken som låter ana en växande förståelse för kritiken mot abortsituationen i världen.... torsdag 17/6 00:10

Fortsatt stöd för Israels regering från kristna Israelvänner

Israelkommentar Efter tolv år med Benjamin Netanyahu vid makten svors på söndagskväll en ny regering in i det...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier