Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Se barnet, se människan

Opinion · Publicerad 00:00, 2 jul 2012

I Kina dödades en ung människa nyligen. Hennes enda brott var att hon existerade. Hon var cirka 26 veckor ung, den tid som Sverige fram till för ett par år sedan hade som gräns för när man räknas som barn. Efter sin död lades hennes livlösa kropp bredvid den traumatiserade modern.
I Sverige dödades en ung människa nyligen. Hennes enda brott var att hon existerade. Hon var cirka 20 veckor ung, den tid som Sverige sedan ett par år har som gräns för när man räknas som barn. Efter sin död lades hennes livlösa kropp i ett kallt plåtbäcken med lock, utom hör- och synhåll från den traumatiserade modern.

Det kinesiska flickebarnet fotograferades efter sin död. Hela världen skulle få se att hon hade funnits. Alla skulle få se vilken fasansfull orättvisa som hade drabbat henne när hon berövades sitt unga liv.. Drivna av en hel världs rättmätiga vrede, sorg och förtvivlan spreds bilderna från Kina och hela vägen till Sverige.
Det svenska flickebarnet var det ingen som fotograferade. Ingen i hennes närhet ville visa upp henne för världen. Tvärtom. Hennes omgivning försöker i möjligaste mån hävda att hon inte var någon människa och ännu mindre en levande sådan. När en journalist ringde och ville se beslutsunderlaget till varför hon dödades, vägrade den ansvariga statliga myndigheten att tillåta det. Ingen ska få veta någonting.

De kinesiska myndigheter som beslutar att ta död på unga människor, utsätts för påtryckningar från människorättskämpar från alla världens hörn och tvingas be om förlåtelse. Motsvarande svenska myndigheter som beslutar att ta död på unga människor, behandlas med silkesvantar av såväl media som politiker och medborgare.
I Sverige förfasas man, i slott som koja, över de barbariska kineserna som dödar små oskyldiga barn. Det enda som möjligen upprör svenskarna mer, är när några få tappra svenska människorättskämpar visar autentiska bilder på unga människor som har mött abortdöden. Då kryper det in under huden och kommer för nära.

Det är lika skrämmande ohanterligt att konfronteras med att unga människor dödas i tiotusentals i Sverige, som det är självklart att förfäras över att unga människor dödas i tiotusentals i Kina. För det är egentligen mycket lite som skiljer Kina från Sverige när det kommer till abortdöden, sett ur en ofödd ung människas perspektiv:
Det är en människofientlig lagstiftning som dehumaniserar och tvingar vårdpersonal att döda henne. Hon fråntas sitt liv för att sona ett brott hon inte har begått och för att hon är oönskad av maktfullkomliga vuxna i sin omgivning.

Varför månar då svenskar mer om ofödda kineser än om ofödda svenskar? Har de olika människovärde? Givetvis inte. Skillnaden ligger i det geografiska avståndet och vem som har beställt dödandet. Det är lätt att se det onda i att döda ett människobarn när det äger rum på andra sidan jordklotet och mot föräldrarnas vilja. Lika svårt är det att kännas vid det onda i att döda ett människobarn när det sker i vår omedelbara närhet och på grund av föräldrarnas vilja.

Men ett människobarn är ett människobarn. Vare sig hon lever i Kina eller i Sverige. Se barnet. Se människan.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...