Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ruth Nordström: Vad står RFSL för – egentligen?

Opinion · Publicerad 00:01, 8 sep 2014

"Vad för sex kan du tänka dig att sälja? Det är när du är klar över detta som du kan förhandla med en kund." Frågan ställs på RFSL:s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) hemsida Röda paraplyet – en guide för försäljning av sex. Förra veckan fanns även en "guide för säkert sexköp" på RFSL:s hemsida. "Även om man är sexköpare har man rätt till att få information om säkrare sex" sade Suzann Larsdotter, socionom och sexolog på RFSL till P3 och försvarade sexguiden. Polisen höll inte med. Marie Näslund, polisinspektör på människohandelsenheten vid Stockholmspolisen sågade RFSL:s sexguide i P3: "Det är konstigt att man går ut och uppmanar folk till att begå brott, man begår ju brott när man köper sex".

Efter kritiken från Stockholmspolisens människohandelsenhet tog RFSL bort sin guide för sexköpare. Nu vill de göra en ny guide om "hur man köper sex på ett säkert sätt". Vad står RFSL för? RFSL vill bland annat:
- avskaffa sexköpslagen
- legalisera köp av sexuella tjänster, prostitution och bordeller
- ändra smittskyddslagstiftningen, avskaffa informationsplikten och göra det lagligt att medvetet sprida hiv
- att barn skall kunna ha fler än två juridiska vårdnadshavare
- införa surrogatmödraskap
- att hiv-positiva män skall kunna få sin "sperma tvättad för donation eller eget bruk"

RFSL håvar in miljoner i statliga bidrag varje år och "certifierar" ett antal olika instanser i Sverige:
- socialtjänsten
- barnomsorgen och skolväsendet
- äldreomsorgen
- bibliotek
- biståndshandläggare
- familjerådgivare
- ungdomsgårdar
Bör dessa instanser göra reklam för RFSL:s värderingar? Den frågan ställde jag till Folktandvården i somras, när jag efter ett tandläkarbesök med min lilla dotter, sett att en RFSL-regnbågsflagga fått en framträdande plats i receptionen. Folktandvårdens receptionist kunde inte besvara frågan utan hänvisade vidare till tandvårdschefen, som hänvisade vidare till tandvårdsdirektören i länet. Under ett telefonsamtal med tandvårdsdirektören frågade jag varför mina barns tandläkare gör reklam för RFSL, som bland annat kräver avskaffande av sexköpslagen, legalisering av köp av sexuella tjänster och uppmanar till sexbrott? Tandvårdsdirektören verkade helt oinformerad om RFSL:s värderingar och lovade ta upp frågan till diskussion.

Vad kostar en "hbt-certifiering"? En heldag med RFSL:s certifieringspersonal kostar enligt uppgifter på hemsidan, cirka 20 000 kr plus moms. Att "hbt-certifiera" en arbetsplats med cirka 25 anställda kostar cirka 100 000 kr. Folktandvården i Uppsala län har cirka 550 anställda. Notan för "certifiering" av alla anställda hamnar således på 2 200 000 kr. "Certifieringen" gäller bara tre år, sen måste RFSL återcertifiera. Även Svenska kyrkan och instanser inom rättsväsendet har föreslagits för "hbt-certifiering" av RFSL. En "certifiering" av svenska kyrkan kommer att kosta runt 100 miljoner kronor, om den skall omfatta alla 25 000 anställda. Är detta en vettig investering?

Det kanske är dags att upplysa socialtjänsten, barnomsorgen, skolväsendet, bibliotek och tandvårdskliniker om vad RFSL står för – egentligen?

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...