Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström: Utan lagstöd straffas ”fel” åsikt om abort

Opinion · Publicerad 00:03, 30 dec 2013

Ska människor som arbetar inom vården i Sverige tvingas medverka till utsläckande av mänskligt liv, i dess början eller slutskede? Det är en av frågorna som under 2014 kommer tas upp i Europarådets kommitté för sociala rättig­heter efter ett officiellt klagomål mot den svenska staten. Världen idag har på nyhetsplats beskrivit det aktuella klagomålet till Europarådets kommitté. Bakom anmälan står FAFCE, en katolsk paraplyorganisation för europeiska familjeorganisationer, den svenska stiftelsen Provita som arbetar för mänskliga rättigheter, samt föreningen KLM, Kristna läkare och medicinstudenter.

Sveriges Radios program "Människor och tro" sände nyligen ett program där man tog upp en av punkterna i anmälan, samvetsfrihet inom vården. FAFCE:s generalsekreterare, Maria Hildingsson, påpekade det odemokratiska i att Sveriges riksdag uppmanat den nationella delega­tionen vid Europarådet att aktivt motverka den resolution från rådet, där medlemsländerna rekommenderats att i lagstiftningen reglera rätten till samvetsfrihet. Vårdförbundets vice ordförande påstod i programmet att problemet med barnmorskor och läkare som vill åberopa samvetsfrihet för att slippa medverka vid utsläckande av mänskligt liv, är ett icke existerande problem.
– Blir det konflikter mellan arbetet och det man står för, får man söka sig till andra yrken, sade ordförande i Läkar­förbundets etik- och ansvarsråd.

Tyvärr stämmer inte bilden av att ingen far illa till följd av bristen på en svensk, lagstadgad samvetsfrihet. Flera sjuksköterskor, läkare och barnmorskor har hört av sig till mig för att berätta om sin situation. Häromdagen kontaktades jag av en sjuksköterska som utbildar sig till barnmorska. Hon skriver så här:
"I somras hade jag först lovats arbete på kvinnokliniken på det sjukhus jag är anställd, de lovade mig även fast anställning där efter att jag blivit färdig barnmorska. Detta lovades jag när jag gjorde min praktik där, så jag antar att de var nöjda med mig. Efter att de fått reda på min ställning i abortfrågan blev de mycket irriterade och undrade hur jag kunde läsa till barnmorska med sådana åsikter. Jag var sedan aldrig mer välkommen där, sa de. Min studielön drogs ju in för denna termin på grund av att jag (enligt dem) inte kan anställas som barnmorska. Jag tror de hoppades att jag i och med detta skulle hoppa av utbildningen. De är i stort behov av sjuksköterskor och vill gärna att jag jobbar på min gamla avdelning i stället. Nu i höstas gjorde jag min sista förlossningspraktik på ett annat sjukhus som jag trott mycket på vad gäller framtida jobb. Nu har jag fått besked från dem att en person med sådana åsikter som jag har, kan inte arbeta på deras klinik. Jag kan inte ens få jobba där i sommar trots akut personalbrist eftersom de då skulle kunna bli tvungna att anställa mig".

Det är djupt beklagansvärt att Läkar­förbundet, Vårdförbundet och svenska hälsovårdsmyndigheter tillåter denna diskriminering och vägrar respektera vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet, som är en mänsklig rättighet i resten av Europa.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom
ledarsidan@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...