Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström: Sverige behöver en samvetsklausul

Opinion · Publicerad 00:00, 3 feb 2014

I torsdags förra veckan medverkade jag i Aftonbladets livesända studiodebatt om rätten till samvetsfrihet för sjukvårdspersonal i Sverige. I programmet intervjuades barnmorskan Ellinor, som förlorat sitt jobb därför att hon inte ville medverka vid aborter.

Direkt efter att fallet anmälts till Diskrimineringsombudsmannen, gick Aftonbladets ledarskribent Eva Franchell ut i en ledare och hävdade att det var ”rätt att sparka” Ellinor på grund av att hon inte vill utföra aborter.

I Aftonbladets tv-debatt medverkade även Sineva Ribeiro, ordförande för Vård­förbundet. Det var rätt tröttsamt att behöva bemöta alla uttjatade argument om kvinnors rätt till sin kropp, i en aggressiv förpackning. Precis som barnmorskan Ellinor själv skriver i en debattartikel på Aftonbladet, så håller inte argumentet att kvinnan ska ”ha rätt till sin kropp”. Hon skriver: ”Det är ju två människor det handlar om. Redan 21-23 dagar efter befruktningsögonblicket börjar barnets lilla hjärta att slå. Efter tio veckor finns anlagen och organen på plats, det lilla barnet ska bara växa klart. Rätten till liv är den viktigaste mänskliga rättigheten av alla. De mänskliga rättig­heterna innefattar inte rätten till abort, men de innefattar rätten till liv och dessutom rätten till samvetsfrihet”.

Ellinor har helt rätt. Som barnmorska vill hon verka i ett yrke som ska värna om och rädda liv till varje pris. Hon ställer sig frågan: Ska människor som arbetar inom vården i Sverige tvingas medverka till utsläckande av mänskligt liv, i dess början eller slutskede? I nästan alla länder i Europa utom i Sverige, finns en rätt till samvetsfrihet i den nationella lagen. I vissa länder är rätten till samvetsfrihet till och med inskriven i grundlagen.

Under tv-debatten i Aftonbladets studio medverkade även Paulina Neuding, jurist och chefredaktör på det borgerliga magasinet Neo. Hon argumenterade för att Sverige, liksom Norge, borde införa en klausul i den inhemska lagstiftningen om samvetsfrihet. Neuding har tidigare argumenterat för samvetsfrihet, bland annat i en kolumn i Svenska Dagbladet.

Etiska frågor som rör abort och utsläckande av mänskligt liv omfattas av samvets­friheten. I det aktuella fallet upplever barnmorskan Ellinor att det strider mot hennes samvete att avsluta livet på små, oskyldiga bebisar vars hjärta slår. Av chefen som sade upp henne blev hon ifråga­satt ”hur hon över huvud taget kunde utbilda sig till barnmorska med dessa åsikter.” Som om det skulle vara en av barnmorskans huvuduppgifter att göra abort?  

Ellinor har berättat om en annan barnmorska, som stått med ett aborterat barn som levde, och hur hon höll barnet och grät förtvivlat den timme som barnet kämpade med att försöka andas. Hon våndades över att det lilla barnet inte ens hade rätt till smärtlindring.

Eftersom Ellinor inte vill medverka i detta har hon nu förlorat sitt jobb och är utestängd från att jobba med det yrke som under många år varit hennes dröm. Det råder stor brist på barnmorskor i Sverige. Ellinor har sagt att hon kan jobba dubbla pass, men säger då att hon vill ”rädda liv, inte ta liv”.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska...