Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona.
Jakobs brev 1:12

Världen idag

Ruth Nordström: Stoppa exploateringen av kvinnor och barn

Opinion · Publicerad 00:00, 18 maj 2015

För en tid sedan blev jag tillfrågad om att stödja en internationell kampanj mot surrogatmödraskap. Eftersom jag anser att surrogatmödraskap är ett brott mot mänskliga rättigheter därför att det öppnar för människohandel, exploatering av kvinnor och deras kroppar och gör barn till beställningsbara objekt och handelsvaror, tackade jag ja till att stå bakom kampanjen.

Den internationella kampanjen mot surrogatmödraskap stöds också av Sveriges kvinnolobby, journalisten och feministiska debattören Kajsa Ekis Ekman och feministen och forskaren Ebba Witt-Brattström vilket fått RFSU:s tidning Ottars chefredaktör Anna Dahlqvist att se rött. Till Fria Tidningar uppger hon att det är "häpnadsväckande" att man kan alliera sig med sådana aktörer som undertecknad.

Kampanjen #StopSurrogacyNow förenar en globalt, etniskt, religiöst och kulturellt mångskiftande grupp för att samla underskrifter mot surrogatmödraskap. I uppropet anges att surrogatmödraskap ofta bygger på exploatering av fattiga kvinnor som ges låg ersättning, får dålig sjukvård och utsätts för tvång och allvarliga hälsorisker både på lång och kort sikt. Surrogatkvinnorna som blir gravida med en annan kvinnas ägg löper större risk att få havandeskapsförgiftning och högt blodtryck, cancer i de reproduktiva organen, blodproppar, njursjukdomar och stroke. Barn som föds via tekniken som oftast används vid surrogatmödraskap, utsätts också för hälsorisker som för tidig födsel, dödfödsel, låg födelsevikt, fostermissbildningar och högt blodtryck. En surrogatgraviditet avbryter också den naturliga anknytningen mellan mamma och barn vid graviditeten. Anknytningen är en av de viktigaste faktorerna för att främja barnets hälsa.

Kommersiellt surrogatmödraskap är inget annat än människohandel med barn. Vid ett seminarium om människohandel i Europarådet där jag var närvarande, fick vi se exempel på "beställningsformulär" där priset på det beställda barnet avgjordes av ögonfärg, hudfärg, arvsanlag, och möjliga önskvärda eller icke önskvärda egenskaper. Ett blåögt, vitt och musikaliskt barn var det dyraste att beställa.

I Sverige har Statens medicinskt-etiska råd tagit ställning för att legalisera så kallat icke-kommersiellt surrogatmödraskap, det vill säga obetalt (också kallat "ideellt" eller "altruistiskt"). Enligt kampanjen #StopSurrogacyNow bör även denna form av surrogatmödraskap förbjudas, med hänsyn till de risker kvinnor och barn utsätts för. Att få barn är ingen mänsklig rättighet, vare sig man är heterosexuell, homosexuell eller ensamstående.

Surrogatmödraskap strider mot internationella konventioner om mänskliga rättigheter, exempelvis artikel 21 i Europarådets konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin som föreskriver att "människokroppen och dess delar får inte i sig ge upphov till ekonomisk vinning". Det strider mot människovärdesprincipen att använda en annan människa som medel för sina egna mål.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom 

Infiltration mest effektivt mot religion

Ledare Mitt i högsommaren släpptes de nya resultaten från världens största undersökning av människors... lördag 19/9 00:00

Kampsport för att skada eller för självförsvar – det är frågan

Mot väggen Hur ska man som kristen förälder se på sitt barns önskan att börja någon våldsam kampsport såsom...