Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Ruth Nordström: Samvetsfrihet och den svenska abortlobbyn

Opinion · Publicerad 00:01, 28 jul 2014

Det så kallade ”barnmorskefall­et”, där barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade tre jobb därför att hon inte ville utföra aborter, har väckt debatt i Sverige.  Under Almedalsveckan arrangerades ett flertal seminarier där samvetsfrihet i den svenska sjukvården diskuterades. Svenska Dagbladet publicerade nyligen en kolumn av Katarina Wennstam där hon driver tesen att barnmorskefallet hotar rätten till fri abort i Sverige.

Detta motiverar hon med att hänvisa till en artikel om ”det svenska abortmotståndet” i senaste numret av RFSU:s tidning Ottar och genom att dra upp ett exempel från 1920-talet om en släkting som genomgick en illegal abort. Wennstam verkar vara övertygad om att om barnmorskan Ellinor Grimmark vinner stöd för sin talan, kommer barnmorskor och gynekologer över hela Sverige sluta utföra aborter och ett abortförbud kommer införas.

Lika övertygade verkade Linda Nordlund, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Moderaterna och ledare för riksdagens abortlobby, när de debatterade frågan i Almedalen.

Varför kan man inte erkänna att abort och dödshjälp har moraliska dilemman som inte kan sopas under mattan? Frågan om samvetsfrihet har aktualiserats i Europa för bara några månader sedan när det belgiska parlamentet antog en skrämmande lag om dödshjälp för barn. Ska inte en sjuksköterska eller läkare ha rätt till samvetsfrihet i dessa fall, det vill säga rätt att säga nej till aktiv dödshjälp av ett litet barn som är obotligt sjukt?

Europarådet markerade tydligt för några år sedan genom resolution 1763 att samvetsfrihet ska gälla all vårdpersonal när det gäller utsläckande av mänskligt liv, i dess början eller slutskede, alltså vid abort eller dödshjälp.

Eftersom Sverige är ett av ytterst få europeiska länder som inte har en inhemsk klausul om samvetsfrihet, måste man i barnmorskefallet åberopa Europa­konventionen om de mänskliga rättigheterna, som gäller som svensk lag sedan 1995. Enligt artikel 9 är samvets­frihet, tillsammans med tanke- och religions­frihet, en mänsklig rättighet.

Frågor som rör våra djupaste övertygelser, om liv och död, behöver vi närma oss med ödmjukhet och respekt. Rätten samvetsfrihet för vårdpersonal är en ytterst viktig etisk fråga som borde tas på större allvar i Sverige. I tider av allmänt sökande efter värderingars fäste bör beaktandet av inre värderingar och etisk integritet respekteras och bejakas.

Nästan alla länder i Europa utom Sverige, har rätten till samvetsfrihet inskriven i den nationella lagen. I vissa länder är rätten till samvetsfrihet till och med inskriven i grundlagen. I Norge, dit barnmorskan Ellinor nu pendlar för att arbeta, är det en självklarhet att barnmorskor, läkare och sjuksköterskor har rätt till samvetsfrihet. Det borde vara självklart även i Sverige.

Bristen på skydd för och rätten till samvets­frihet utgör en svår brist i den svenska sjukvården, vilket hindrar många goda krafter från att medverka, trots rättig­hetens juridiska konstruktion och skydd på europeisk nivå. Detta borde även den svenska abortlobbyn kunna inse.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

Israelernas styrka: argumentation

Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier