Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Ruth Nordström: Samvetsfrihet och den svenska abortlobbyn

Opinion · Publicerad 00:01, 28 jul 2014

Det så kallade ”barnmorskefall­et”, där barnmorskan Ellinor Grimmark förlorade tre jobb därför att hon inte ville utföra aborter, har väckt debatt i Sverige.  Under Almedalsveckan arrangerades ett flertal seminarier där samvetsfrihet i den svenska sjukvården diskuterades. Svenska Dagbladet publicerade nyligen en kolumn av Katarina Wennstam där hon driver tesen att barnmorskefallet hotar rätten till fri abort i Sverige.

Detta motiverar hon med att hänvisa till en artikel om ”det svenska abortmotståndet” i senaste numret av RFSU:s tidning Ottar och genom att dra upp ett exempel från 1920-talet om en släkting som genomgick en illegal abort. Wennstam verkar vara övertygad om att om barnmorskan Ellinor Grimmark vinner stöd för sin talan, kommer barnmorskor och gynekologer över hela Sverige sluta utföra aborter och ett abortförbud kommer införas.

Lika övertygade verkade Linda Nordlund, ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och Ulrika Karlsson, riksdagsledamot för Moderaterna och ledare för riksdagens abortlobby, när de debatterade frågan i Almedalen.

Varför kan man inte erkänna att abort och dödshjälp har moraliska dilemman som inte kan sopas under mattan? Frågan om samvetsfrihet har aktualiserats i Europa för bara några månader sedan när det belgiska parlamentet antog en skrämmande lag om dödshjälp för barn. Ska inte en sjuksköterska eller läkare ha rätt till samvetsfrihet i dessa fall, det vill säga rätt att säga nej till aktiv dödshjälp av ett litet barn som är obotligt sjukt?

Europarådet markerade tydligt för några år sedan genom resolution 1763 att samvetsfrihet ska gälla all vårdpersonal när det gäller utsläckande av mänskligt liv, i dess början eller slutskede, alltså vid abort eller dödshjälp.

Eftersom Sverige är ett av ytterst få europeiska länder som inte har en inhemsk klausul om samvetsfrihet, måste man i barnmorskefallet åberopa Europa­konventionen om de mänskliga rättigheterna, som gäller som svensk lag sedan 1995. Enligt artikel 9 är samvets­frihet, tillsammans med tanke- och religions­frihet, en mänsklig rättighet.

Frågor som rör våra djupaste övertygelser, om liv och död, behöver vi närma oss med ödmjukhet och respekt. Rätten samvetsfrihet för vårdpersonal är en ytterst viktig etisk fråga som borde tas på större allvar i Sverige. I tider av allmänt sökande efter värderingars fäste bör beaktandet av inre värderingar och etisk integritet respekteras och bejakas.

Nästan alla länder i Europa utom Sverige, har rätten till samvetsfrihet inskriven i den nationella lagen. I vissa länder är rätten till samvetsfrihet till och med inskriven i grundlagen. I Norge, dit barnmorskan Ellinor nu pendlar för att arbeta, är det en självklarhet att barnmorskor, läkare och sjuksköterskor har rätt till samvetsfrihet. Det borde vara självklart även i Sverige.

Bristen på skydd för och rätten till samvets­frihet utgör en svår brist i den svenska sjukvården, vilket hindrar många goda krafter från att medverka, trots rättig­hetens juridiska konstruktion och skydd på europeisk nivå. Detta borde även den svenska abortlobbyn kunna inse.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...