Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ruth Nordström: Det fria och toleranta Sverige?

Opinion · Publicerad 00:00, 20 okt 2014

"I en liberal demokrati måste man ge utrymme åt att människor tänker olika, särskilt i frågor som gäller liv och död. För oss är det som hänt här i Sverige nu oförståeligt". Så kommenterade två norska delegater från Stortinget den inställda konferensen om mänskliga rättigheter och trafficking, som skulle ha arrangerats vid Uppsala universitet den 15:e oktober. Under konferensen skulle Elise Lindqvist, medlem i Scandinavian Human Rights Committee och förra årets pristagare till Scandinavian Human Dignity Award, ha hållit ett personligt tal, signerat sin bok, "Ängeln på Malmskillnadsgatan", och delat ut årets pris till H.M. drottning Silvia för hennes arbete för att skydda barn från alla former av övergrepp och exploatering.

Men på grund av ett mediedrev initierat av RFSU och Aftonbladet, beslutade alltså Uppsala universitet att ställa in hela den internationella konferensen, vilket resulterade i att hovet meddelade att drottning Silvia, som flera månader tidigare meddelat att hon var mycket hedrad över priset, nu backade ur. Thomas Idergard, jesuit och teologistuderande och Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen, ifrågasätter universitetets agerande på Svenska Dagbladets debattsida och ställer några mycket relevanta frågor: "Hade Moder Teresa varit välkommen som föredragshållare på ett svenskt universitet? Vid sidan av sitt arbete bland Indiens fattiga var hon även en stark kritiker av abort.
I sin Nobelföreläsning i samband med att hon mottog fredspriset 1979 beskrev hon aborter som den största förstöraren av fred. Tycker RFSU och Aftonbladet att den norska Nobelkommittén nu retroaktivt ska återkalla hennes fredspris?" De fortsätter: "Det är ingen tillfällighet att många människor som är aktiva i kampen mot trafficking också är kritiska till abort och att många som är kritiska till abort också är mycket engagerade mot trafficking. I botten ligger nämligen samma grundläggande människosyn".

Elisabeth Sandlund skriver mycket träffande i en ledarartikel i tidningen Dagen: "Det hade varit illa nog om drottningen tackat nej till utmärkelsen och universitetet avböjt att vara medarrangör redan i planeringsskedet enbart av det skälet att initiativtagaren har 'fel' åsikter i en helt annan fråga". Hon belyser hur både trafficking och abortfrågan behöver diskuteras "utan att utlösa beröringsskräck av det slag som Uppsala universitet och hovet visar."
Lukas Berggren gjorde en bra analys på ledarplats där han skriver: "Debattörer, skribenter och opinionsbildare som flitigt använder sig av begrepp som mångfald och tolerans, hade ett utmärkt tillfälle att visa sin tolerans i praktiken. Att de inte bara kräver tolerans av andra, utan framför allt visar andra – oliktänkande – tolerans. Det som är verklig tolerans."

Nu har nyheten börjat spridas internationellt. En italiensk tidning kommenterar händelsen så här: "Det fria och toleranta Sverige förtjänar uppmärksamhet för en händelse under de senaste dagarna, som har en bitter eftersmak efter pinsam hantering av den svenska kungafamiljen och det äldsta universitetet i landet." Låt den senaste veckans händelser utmana och inspirera oss att fortsätta kämpa för öppenhet, tolerans och demokrati, som rymmer fler än en åsikt i taget, särskilt när det gäller de livsavgörande frågorna.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...