Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ruth Nordström: Är reglering bästa bekämpningen?

Opinion · Publicerad 00:00, 3 mar 2014

Förra året träffade jag Europa­rådets rapportör om prostitution och våld mot kvinnor, vid Europarådet i Strasbourg. Vi jämförde den svenska sexköpslagen med andra europeiska länder som legaliserar både köp och försäljning av sexuella tjänster. Europarådets rapport, som kommer att presenteras under den parlamentariska församlingens session i april, utgår från frågan: är reglering av prostitution ett sätt att bekämpa sex-trafficking, det vill säga människohandel för sexuella ändamål?

Sveriges officiella svar är ja. År 1999 blev Sverige det första landet i världen att kriminalisera endast sexköp. "Den svenska modellen" – ett förbud mot köp, men inte försäljning av sexuella tjänster – vinner stöd i många länder över världen. Enligt en utvärdering av sexköpslagen som gjorde för några år sedan på uppdrag av regeringen, är det rimligt att anta att förbudet mot köp av sexuella tjänster har motverkat etableringen av organiserad människohandel för sexuella ändamål i stor skala i Sverige. En av de mest signifikativa effekterna av förbudet mot köp av sexuella tjänster har varit den normativa effekten. Det finns i dag ett starkt stöd för sexköpslagen.

Samtidigt finns det organisationer som verkar för att avskaffa den svenska sexköpslagen. RFSL har länge utmärkt sig som motståndare till sexköpslagen och hävdar på sidan "Röda paraplyet" att kriminaliserande lagstiftning inte är en lösning. Sajten promotar och marknadsför försäljning av sex med slogan: "Här finns allt du behöver för att sälja sex bekvämare och säkrare." På RFSU:s kongress förra året togs en motion om sexköpslagens avskaffande upp. RFSU driver kampanjen "Barns sexualitet" enligt vilken pedagoger på förskolan ska undervisas i att "barn föds med en förmåga att uppleva sexuella känslor och njuta av sina kroppar. Små barn utforskar och upptäcker sin egen och andras kroppar genom att titta och röra." RFSU har även kritiserat den nya, strängare sexualbrottspraxisen, vilket kan "förhindra och försvåra för unga människor att ha sex."

Alla som arbetar för att motverka kommersiell sexuell exploatering av barn och ungdomar, barnsexhandel, barnpornografi, barnsexturism och trafficking, borde ta ställning mot RFSL:s och RFSU:s agenda. Rapporter visar i dag att ökad sexuell exponering leder till exploatering och övergrepp mot barn och ungdomar. Det finns ett stort behov av ökade resurser för att skydda unga människor i riskzonen. Kopplingen mellan prostitution och människohandel är kristallklar.

Den 27 februari uppmärksammades den globala kampanjen #enditmovement för att stoppa den moderna slavhandeln där 27 miljoner människor i världen frihetsberövas, utnyttjas sexuellt och används för tvångsarbete. I kampanjen samarbetar tio anti-traffickingorganisationer. I Sverige är Elise Lindqvist, Ängeln på Malmskillnadsgatan, välkänd för sitt arbete mot kommersiell exploatering av kvinnor. När hon tog emot Scandinavian Human Dignity Award förra året, utmanade hon den svenska modellen med orden: "Jag föreslår att nästa steg bör vara att kriminalisera både köp och försäljning av sexuella tjänster."

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Stabila församlingar med stabila ledare

En avgörande fråga för väckelse, mission och evangelisation i Sverige är kvaliteten på de lokala församlingarna och kyrkorna. Kristus har kallat sin...

UD anklagas för dubbelmoral om religionsfrihet

Mänskliga rättigheter. Det är inte bara Israel som svenska UD kritiserar för påstådda brister avseende religionsfrihet. I nya rapporter pekas till exempel Frankrike och...