Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Roland Poirier Martinsson: Religioner inte på väg att dö ut

Opinion · Publicerad 00:01, 27 mar 2015

Sedan Newtons Principia kom ut i fransk översättning 1759 har det funnits ett stråk inom västerländsk kultur som väntat på att rationalitet ska radera den mänskliga tron på Gud. Författaren själv, Sir Isaac Newton, såg snarare i gravitationsteorins ordnande av universum ett gudsbevis och den som följer fysikens utveckling sedan upplysningen finner lika lätt argument för en skapare som motsatsen–om man med en skapare menar något så neutralt som att naturen uppstod till följd av något utanför naturen som tycktes ha en tanke med vad den orsakade.

Det var förmodligen ingen tillfällighet att den första teoretiska formuleringen av Big Bang-teorin gavs av astronomen och den katolske prästen Georges Lemaître. Det är definitivt ingen tillfällighet att en stor del av det vetenskapliga samfundet i grund och botten känner missnöje med den teorin – den är misstänkt lik en skapelseberättelse.

Årets siffror från den återkommande Status of Global Christianity tyder också på att de som hoppas på religionernas död får fortsätta vänta.

Jordens befolkning beräknas i dag till omkring 7,3 miljarder personer. Att göra en global opinionsmätning med hög trovärdighet är inte lätt, men de bästa mätningarna säger att 89 procent i dag kallar sig religiösa, medan 1,8 procent är ateister–onekligen tung uppförsbacke för förhoppningsfulla förnuftsdyrkare ...

Mätningar bakåt i tiden och projektioner in i framtiden tyder på att inte mycket sker med andelen troende eller andelen kristna. År 1900 var 34,5 procent av jordens befolkning kristen. År 1970 var siffran 33,3 procent, i dag är den 33,4 procent. Enligt Status of Global Christianity (som alltså är ett sekulärt forskningsprojekt) kommer 33,7 procent att vara kristna 2025. År 2050 har vi ökat till 36 procent, alltså den största andelen på 150 år. Kristendomen är den största religionen, men islam växer och har passerat katolska kyrkan. Snabbast växer dock pingströrelsen i vid bemärkelse.

En annan hypotes bland dem som väntar på att människor ska bli smarta nog att sluta tro på Gud, har varit att det är outbildade människor på landsbygden som fortsätter gå till kyrkan, moskén eller synagogan, medan andelen troende i städerna minskar. I själva verket lever 65 procent av världens kristna i städer, att jämföra med 29 procent för ett sekel sedan. Det har givetvis att göra med att andelen människor i städer vuxit kraftigt, men också andelen kristna i städer har vuxit sedan förra sekelskiftet.

Roland Poirier Martinsson
filosof och författare
ledarsidan@varldenidag.se

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...