Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Politiska frågor av vikt för kristenheten

Opinion · Publicerad 00:01, 19 aug 2013

Vi har nu snart bara ett år kvar till nästa riksdagsval. Som kristna är det viktigt att vi ber för vårt land och är engagerade i vårt lands angelägenheter.
Med all sannolikhet kommer nästa val att bli en rysare om regeringsmakten. Alliansregeringen kommer säkert att spurta när vi närmar oss valet och det kan bli jämnt mellan blocken. En annan rysarfaktor är att tre partier rör sig ganska nära 4-procentsspärren, om något parti kommer under 4 procent, riskerar alliansregeringen att förlora regeringsmakten även om man vinner valet. En annan osäkerhetsfaktor är Sverigedemokraterna, som vid ett framgångsrikt val hindrar något block att få en egen majoritet.
Det är en logik med ett tvåblockssystem, väljarna ställs inför tydliga alternativ. När vi har en riksdag med åtta olika partier krävs dock flexibilitet, det skulle underlätta för att bilda en stabil regering om det fanns möjlighet till politiska kombinationer över blockgränsen, om inte ett block får egen majoritet.

Kristen tro är inte någon exakt kompass för ställningstaganden i politiska frågor. Det komplexa välfärdssamhälle och marknadsekonomi som vi lever med i dag, är en helt annan typ av samhälle än vad som gällde på Bibelns tid. Dessutom var det diktatur på Bibelns tid, de romerska kejsarna kunde man inte rösta på. Nebukadnessar tillsattes eller avsattes inte i fria val.
Däremot kan man hitta principer i Bibeln som är vägledande. Att hjälpa de svaga och utsatta är en central princip i Bibeln. Det är dock inte självklart att det leder till en kristen vänsterståndpunkt, att omsorgen organiseras genom staten och offentliga sektorn. Det kan mycket väl göras genom privata sektorn och det civila samhället.
Människors ansvarstagande för arbete och företagande är en princip man kan härleda från Bibeln. Det är naturligt att man som kristen försvarar fria företagandet och företagandets villkor.
Det finns en grupp frågor i politiken som brukar kallas för moralkonservativa. Det har bland annat handlat om frågor som gäller äktenskapslagstiftning, sexualmoral, aborter med mera, där kristna kyrkan har haft en mer konservativ inställning. Tyvärr har vi kristna blivit alltmer lågmälda i den typen av frågor, av rädsla för kritik.

Man bör dock komma ihåg att delar av den sexualetiska debatten är mer vital än någonsin. Kampen mot det sexuella våldet tilltar. Pornografin exploderar med internet. Det finns hela tiden påtryckningar att legalisera sexhandel och prostitution. Här har moralkonservativa kristna bundsförvanter i både vänsterrörelsen och bland radikala feminister.
Det är mycket svagt att vi efter sju år med en kristdemokratisk socialminister inte har lyckats göra något åt abortsituationen, det ofödda barnet saknar all form av rättsskydd och vi har fortfarande Europas mest liberala abortlagstiftning. Svagt Göran Hägglund.
En fråga vi kristna bör engagera oss i är kampen mot samhällets likriktning, toppstyrning och det integritetskränkande övervakningssamhället. Snowdens larmsignaler från USA borde skapa ett kristet engagemang. Begränsad frihet och begränsad integritet leder ofta till begränsad frihet för oss kristna.
Vi kristna har också renodlade intressefrågor att bevaka på liknande sätt som alla andra organisationer i samhället. Kampen för kristna utbildningsanstalter, kristna friskolor och kristna vårdalternativ är ett exempel.

Islamister knyts till barnverksamheter

Samhälle. Misstänkta islamister med extrema åsikter kopplas till förskolor och familjedaghem. Det skriver Aftonbladet, som har gjort en kartläggning. –...

Fördjupa reformationens och väckelserörelsernas arv

Ledare Den kristna kyrkan är en båt som navigerar på ett stormigt hav. Det är då helt avgörande att veta vart man ska och hur man hittar rätt. Svensk...

Föreslår kannibalism för att rädda klimatet

Utspel. Att börja äta människokött kan vara ett sätt att rädda klimatet. Det menar Magnus Söderlund, professor på Handelshögskolan i Stockholm. Vissa tabun...