Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Per Ewert: Handel med foster är en moralisk kollaps

Opinion · Publicerad 00:02, 17 jul 2015

USA har skakats av avslöjandet om hur RFSU:s amerikanska systerorganisation Planned Parenthood i strid med lag och moral gör affärer med aborterade fosters organ. Till skillnad från RFSU driver organisationen också egna abortkliniker och är en stark lobbyröst för aborter långt efter vecka 22.

Planned Parenthood slog snabbt tillbaka med ett uttalande för att avväpna kritiken. Det är dock intressant att granska detta uttalande; det ger viktiga insikter också för debatten i vårt land.

De förnekar inte sakförhållandet. De tar verkligen fosters organ och säljer vidare. Men de förklarar frankt att de bara gör precis som alla andra: "hjälper patienter som vill donera organ för vetenskaplig forskning". Att jämställa en vuxen persons vilja att donera sina organ med att först avliva och sedan gravt skända ett ofött foster genom att sortera ut och sälja dess organ är cyniskt bortom alla gränser. Att "patienten" ifråga inte tillfrågats behöver knappast tilläggas.

Planned Parenthood går därefter över till att klistra negativa etiketter på dem som kommit med avslöjandet: de har fått pengar, har onda avsikter och är mot abort. De spelar in med dold kamera och har redigerat filmen. Men hur journalisterna arbetar är naturligtvis helt irrelevant i sakfrågan. De har dessutom publicerat hela samtalet på tre timmar för vem som helst att se.

Strategin är tydlig och välbekant. Den som avslöjas med obekväma sanningar försöker ofta undkomma kritiken genom att skjuta budbäraren. Sanningen står dock kvar även om inte budbäraren gör det. Så nästa gång du hör någon som kritiserar en abortkultur och omedelbart angrips med förklenande omdömen om sin person istället för att bemötas i sak, då vet du att kritiken sannolikt är sakmässigt korrekt.

Avslöjandet har också fått politiska konsekvenser. Flera republikanska presidentkandidater kräver en fullständig utredning och att Planned Parenthoods statsbidrag dras in. Ingen vågar dock föreslå lagändringar, eftersom alla är väl medvetna om att presidenten har mycket små möjligheter att ändra abortlagstiftningen. Den senaste större lagändringen var när kongressen under George W Bush förbjöd den kallblodiga abortmetoden "partial birth abortion". Metoden innebär att barnets kropp först föds fram, varpå kraniet som ännu inte kommit ut genomborras med en sax och hjärnan sugs ut – en metod som för övrigt ligger mycket nära det som avslöjades med den dolda kameran.

Planned Parenthood är inte naiva. De har självfallet sett till att ligga i lagens gränsland för att klara en eventuell granskning. Den centrala frågan är dock inte om handel med aborterade foster är laglig, utan om den är moraliskt försvarbar. Verksamheten vittnar om en kultur där den mänskliga värdigheten satts ur spel. En kultur där ett ofött barn inte äger något värde i sig själv, annat än som strikt ekonomisk värdering i form av dagspriset på dess inre organ.

Inget land som vill kalla sig civiliserat kan ta sig rätten att behandla en medmänniska som enbart ett medel för att uppnå ett visst syfte. Varje människa – sjuk eller frisk, fattig eller rik, född eller ofödd – är och förblir ett mål i sig, och förtjänar att behandlas därefter. Vi har en lång väg att vandra, både i USA och i Sverige.

Per Ewert
ledarsidan@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...