Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Per Ewert: 2015 – en ny vår för Bibeln

Opinion · Publicerad 00:00, 16 dec 2015

Bibeln har alltid väckt starka känslor. Samtidigt som många har vördat Bibeln som Guds Ord har andra kritiserat eller hånat den. I takt med Sveriges sekularisering har de kritiska rösterna ofta dominerat det offentliga samtalet, men kanske kommer vi i efterhand att se 2015 som det år då Bibeln åter vände uppåt i vårt land.

Bibelkritiken fick under förra seklet stort genomslag i Sverige när socialdemokratiska regeringar tog makten inte bara över Svenska kyrkan, utan även över bibelöversättningen. Bibel 2000, officiellt benämnd Statens offentliga utredning 2000:100, används följaktligen också i internationell forskning som exempel på en översättning som i flera centrala stycken avviker från traditionell bibeltolkning. Som ett fristående komplement till Bibel 2000 kom Svenska Folkbibeln, och dessa två översättningar har sedan millennieskiftet använts sida vid sida, och ibland i konkurrens.

2015 har Bibeln dock hamnat i fokus på flera positiva sätt. Svenska Bibelsällskapet har under flera år haft en utveckling mot en frimodigare bibelförkunnelse. Samtidigt som Folkbibeln har kommit i nyreviderad översättning, har även Bibelsällskapet i år släppt en provöversättning av Galaterbrevet plus delar av Lukasevangeliet. Som varje provöversättning finns naturligtvis potential till förbättring, men det centrala intrycket är att provöversättningen tar steg i mer grundtexttrogen riktning, och avstår från de bibelkritiska fotnoter som ofta förekommer i Bibel 2000.

Över 3 600 personer har i år följt den dagliga bibelläsningsplanen ”Anta utmaningen”, en satsning som har uppmärksammats i många samfund. Såväl Svenska alliansmissionen som EFS har också valt Bibeln som ett bärande tema för 2015.

Men det finns också andra initiativ för en ökad bibelanvändning. Organisationen Bibeln idag har i år släppt mobilappen Bibelstund, och många församlingar och hushåll har hakat på läsplanen ”Bibelmaraton för hela familjen”. Gemensamt för alla dessa satsningar är grundsynen att Bibeln är Guds dyrbara ord som kristna behöver återupptäcka, studera och uppskatta.

Under flera decennier har det både inom och utom kyrkan ofta funnits en kritisk udd mot Bibelns budskap och historiska trovärdighet. Men även här har bibeltrogna röster klivit fram och vågat förkunna Bibelns förmåga att förvandla människans liv i vår mediebrusande tid. Konferenser på Örebro missionsskola och andra platser har i år också haft ett tydligt fokus på en hög värdering av bibelordet. Förra helgens bibeldag på Johannelund i Uppsala hade den talande rubriken ”Guds Ord även i dag”, och både arrangörer och föreläsare lyfte frimodigt fram Bibeln som Guds Ord med stor relevans för en tid som denna.

Flera av dessa initiativ har aviserat en fortsättning nästa år. Under 2016 kommer Bibelsällskapet också att besluta om en hel nyöversättning ska göras, och 2017 kommer 500-årsdagen av reformationen med sitt fokus på Bibeln som den kristnes främsta källa till kunskap och liv. Där Bibeln för bara några decennier sedan var fångad i sekulära myndigheters famn, står den i dag mer fri att uppskattas och värderas som Guds Ord. Det är en mycket välkommen utveckling, som kan få stor betydelse både inom och utanför kyrkan.

Bibeln har alltid väckt starka känslor. Samtidigt som många har vördat Bibeln som Guds Ord har andra kritiserat eller hånat den. I takt med Sveriges sekularisering har de kritiska rösterna ofta dominerat det offentliga samtalet, men kanske kommer vi i efterhand att se 2015 som det år då Bibeln åter vände uppåt i vårt land.

Bibelkritiken fick under förra seklet stort genomslag i Sverige när socialdemokratiska regeringar tog makten inte bara över Svenska kyrkan, utan även över bibelöversättningen. Bibel 2000, officiellt benämnd Statens offentliga utredning 2000:100, används följaktligen också i internationell forskning som exempel på en översättning som i flera centrala stycken avviker från traditionell bibeltolkning. Som ett fristående komplement till Bibel 2000 kom Svenska Folkbibeln, och dessa två översättningar har sedan millennieskiftet använts sida vid sida, och ibland i konkurrens.

2015 har Bibeln dock hamnat i fokus på flera positiva sätt. Svenska Bibelsällskapet har under flera år haft en utveckling mot en frimodigare bibelförkunnelse. Samtidigt som Folkbibeln har kommit i nyreviderad översättning, har även Bibelsällskapet i år släppt en provöversättning av Galaterbrevet plus delar av Lukasevangeliet. Som varje provöversättning finns naturligtvis potential till förbättring, men det centrala intrycket är att provöversättningen tar steg i mer grundtexttrogen riktning, och avstår från de bibelkritiska fotnoter som ofta förekommer i Bibel 2000.

Över 3600 personer har i år följt den dagliga bibelläsningsplanen ”Anta utmaningen”, en satsning som har uppmärksammats i många samfund. Såväl Svenska alliansmissionen som EFS har också valt Bibeln som ett bärande tema för 2015.

Men det finns också andra initiativ för en ökad bibelanvändning. Organisationen Bibeln idag har i år släppt mobilappen Bibelstund, och många församlingar och hushåll har hakat på läsplanen ”Bibelmaraton för hela familjen”. Gemensamt för alla dessa satsningar är grundsynen att Bibeln är Guds dyrbara ord som kristna behöver återupptäcka, studera och uppskatta.

Under flera decennier har det både inom och utom kyrkan ofta funnits en kritisk udd mot Bibelns budskap och historiska trovärdighet. Men även här har bibeltrogna röster klivit fram och vågat förkunna Bibelns förmåga att förvandla människans liv i vår mediebrusande tid. Konferenser på Örebro missionsskola och andra platser har i år också haft ett tydligt fokus på en hög värdering av bibelordet. Förra helgens bibeldag på Johannelund i Uppsala hade den talande rubriken ”Guds Ord även i dag”, och både arrangörer och föreläsare lyfte frimodigt fram Bibeln som Guds Ord med stor relevans för en tid som denna.

Flera av dessa initiativ har aviserat en fortsättning nästa år. Under 2016 kommer Bibelsällskapet också att besluta om en hel nyöversättning ska göras, och 2017 kommer 500-årsdagen av reformationen med sitt fokus på Bibeln som den kristnes främsta källa till kunskap och liv. Där Bibeln för bara några decennier sedan var fångad i sekulära myndigheters famn, står den i dag mer fri att uppskattas och värderas som Guds Ord. Det är en mycket välkommen utveckling, som kan få stor betydelse både inom och utanför kyrkan.

Per Ewert
ledarsidan@varldenidag.se

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Allt fler produkter kan framkalla allergier

Hälsa. År 2008 var 725 produkter tillgängliga för konsumenter märkta som allergiframkallande. Tolv år... måndag 27/3 05:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10