Låt min bön vara rökelse inför dig, mina lyfta händer ett aftonoffer.Herre, sätt en vakt för min mun, bevaka mina läppars dörr.
Psaltaren 141:2-3

Världen idag

Per Ewert: 200 år av fred – vad har vi lärt oss?

Opinion · Publicerad 00:00, 1 aug 2014

De historiska minnesdagarna kommer slag i slag just nu. I dagarna minns vi inte bara det första världskrigets utbrott. Det är också exakt 200 år sedan Sverige senast förde krig. Sommaren 1814 gick Sverige under ledning av sin nye kronprins Bernadotte i ett två veckor långt krig mot Norge. Orsaken var att grannlandet i väster hade utropat en egen kung i strid med fredsfördraget i Kiel, där Danmark förlorade Norge till svenske kungen. Den 14 augusti gav Norge efter, och Bernadotte blev snart Karl XIV Johan, kung över Sverige och Norge.

Att Sverige nu fått leva i fred under två sekler är en stor välsignelse för vårt land. Freden har gett vårt land möjlighet att få utvecklas i trygghet, och hjälpt oss att undslippa diktatur och förtryck.

Kriget är en yttersta utväg när alla politiska lösningar slagit fel. Kriget tar fram de mest destruktiva dragen i människan, och skapar fiendskap mellan länder, grupper och enskilda. Mänsklighetens mål måste vara en varaktig fred där människor kan leva i säkerhet och tillsammans försöka bygga en framtid i samförstånd.

Vi ska vara djupt tacksamma över Sveriges många år av fred.

Men det finns också en annan sida av fredsmyntet. Den utgörs av de risker vi människor löper av att leva länge utan motgångar och kamp. Varje förälder önskar instinktivt skydda sina barn från faror och umbäranden. Samtidigt vet vi alla att det är i livets utmaningar som vi mognat till visare och kanske lite bättre medmänniskor. Det gäller barn och vuxna, men också hela nationer.

Sverige går strax in i en valrörelse. De två stora partierna har dragit sig inåt mitten, och det största regeringspartiet agerar medvetet för att minska konfliktytorna. Vi kan likväl vara säkra på att konfliktfrågor kommer att skapas och ropas ut i högt tonläge. I en tid då knappast någon infödd svensk längre kan relatera till krigshändelser kan proportionerna dock bli tämligen skeva. Bara den som lever i ekonomisk och fysisk trygghet kan unna sig att gå till storms för att tvångsomskola alla män, förbjuda läxor i skolan, eller andra liknande extremutspel som aldrig skulle föresväva en politiker i ett land med verkliga problem. En kultur utan externa hot riskerar ofta att konstruera egna konflikter och glömma bort de högst verkliga behoven i världen utanför.

Sverige hyser dock fler invånare än bara infödda svenskar. Här bor också de som kommit till oss från reella krigshelveten, och som vet vad verklig nöd innebär. Men ett folk som inte längre känner fruktan för invasion kan ha svårt både att glädja sig över sin egen frihet, och att förstå den nation som lever under hot från en fiende som vill landets undergång.

I minnet av vår långa tid av fred kan vi tänka på Tennysons dikt ”Nyårsklockan”, som läses varje nyårsafton på Skansen. Läsningen avslutas vanligen med att ringa ut de tusen krigens år, och därefter ringa in den tusenåra freden. Det är också en nåd vi önskar oss. Men verklig fred är något mer än bara att vapnen tystnar. För det finns också en sista vers i Tennysons dikt. Här beskriver han att vi också behöver ringa ut frihet från själviskhetens band, och som grand finale utropar han slutmålet:   
Ring mörkrets skuggor bort ur alla land!
Ring honom in, den bidade Messias!

Så länge mörker, krig och förtryck finns kvar någonstans finns det arbete att utföra. Det är först när Guds kärlek får ringa över hela världen, när Amos ord uppfylls och ”rätten flödar fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström” som det sanna fredsriket är här. Först då kan vi slå oss till ro.

Per Ewert
ledarsidan@varldenidag.se

Skotskt vittnesbörd om progressivismens kollaps

Ledare Skottland har på senare år utvecklat en allt radikalare progressivism. Den senaste tiden har... lördag 4/2 00:10

Predikant firade 98-årsdag med fallskärmshopp

USA. Amerikanske predikanten Roy Jernigan valde att fira sin 98-årsdag med att hoppa fallskärm.... söndag 5/2 14:00

Korruption och kriminella i politiken

Ledare I Transparency Internationals årliga korruptionsindex noterar nu Sverige sin sämsta notering – och... lördag 4/2 00:00