Jag längtar efter din frälsning, Herre, din undervisning är min glädje.
Psaltaren 119:174

Världen idag

Nödvändig bibelsynsdebatt

Opinion · Publicerad 00:00, 14 dec 2012

Under hösten har det förts en nyttig och nödvändig bibelsynsdebatt. Nyttig, därför att kristna ofta tar sin syn på Bibeln alltför given på ett oreflekterat sätt. Nödvändig, därför att misstron till Bibeln som Guds ord ständigt smyger sig in ibland oss. Redan i skapelsens början konfronterades människan med en förförisk röst som viskade: ”Skulle väl Gud ha sagt?” Tvivel på Guds ord är en grundläggande attack på människan, för att rubba hennes förtroende för Gud och locka henne till uppror och falsk självständighet bort från honom, den Skapare som älskar oss och vill leva i gemenskap med oss.

Det är ingen hemlighet att Guds ord har stått under ett ihärdigt bombardemang, där man ofta av förment vetenskapliga skäl ifrågasatt det mesta och det väsentligaste. Vill man slita kristendomen i stycken är det naturligtvis mest strategiskt att diskvalificera dess grundläggande dokument. Sedan faller allt annat. Ett sätt att göra detta är att rensa bort ”otidsenligt” vokabulär. Ord som ”frälsning”, ”synd”, ”försoning”, ”dom”, et cetera. flyttas bort, eller ges ett helt annat, obibliskt innehåll. Företeelser som under, mirakler, jungfrufödelse och uppståndelse ifrågasätts och misstänkliggörs. Man fnyser åt att detta skulle läsas som om det verkligen hade hänt.  Tanken är att framställa Bibeln som en i många stycken otidsenlig bok, fylld av fantasifulla sagor och magi, med en primitiv världsbild som ingen modern människa kan eller bör svälja. Möjligen är den intressant, men naturligtvis har det aldrig inträffat. Man glömmer hur väsentligt det är för den kristna tron att Gud verkligen grep in i historien, inte minst när han själv blev människa.   

Det inomvärldsligt rationalistiska betraktelsesättet, så förhärskande i vår tid, kan inte smälta allt tal om helanden, exorsismer, döda som uppstår och annat som Jesus var sysselsatt med. Man vill på olika sätt tona ner och rensa bort sådant som kan te sig störande så att Jesus bara blir en snäll person, anpassad för vår upplysta tid. Just denna klåda att stuva om, att förklara bort, att rensa ut, avslöjar vårt moderna högmod. Nämligen att det är vi, i vår moderna sekulariserade västerländska kultur, inte Gud, som bestämmer vad som går an. Vi glömmer så lätt att Bibeln, inspirerad av den helige Ande, är given till alla folk, i alla tider, i alla kulturer och att det finns en verklig finess i att Gud har valt att låta Skriften var just så som den är, för allas frälsning. Han är inte så etnocentrisk som vi, vi som ju gärna avgudar vår egen kultur och samtid, vårt eget intellekt och våra egna framsteg.

Kyrkan har alltid läst Bibeln som den har blivit oss given, som uppenbarelse. Den växte fram steg för steg och den form och det innehåll den slutligen fick i den kristna kyrkans tidiga århundraden, har man respekterat och vördat som Guds heliga ord, givet till alla kristna i alla tider. Det betyder inte att kristna alltid förstått allt, tolkat allt rätt eller använt den rätt. Bibelbruket har varierat. Samtidigt har man haft tilltron till att Anden skulle påminna, uppenbara och leda fram till hela sanningen. Att kristna tolkat Bibeln olika är en sak. Att kristna ifrågasätter dess ursprung, sanningshalt och giltighet är något helt annat. Här bör man inte blanda bort korten. Inte heller är det så att om man tror på historiciteten förmår man inte se symboliken och tvärtom.  

I alla debatter finns faran att man talar förbi varandra, misstror och misstolkar varandra. Det tillhör debattens villkor och är något man måste ge sig tid med att reda ut. Däremot finns knappast plats för att bli upprörd, kränkt och störd för att man blir ifrågasatt eller motsagd. Sakliga argument och en lugn ton bör räcka tillsammans med en vilja att acceptera Bibelns egen intention, att verkligen vara Guds ord och en respekt för hur kristna i alla tider förstått den. De, liksom vi, var också ledda av Guds Ande.    

Religionsfrihet nämndes inte i utrikesdeklarationen

Utrikespolitik. För första gången på flera år nämns inte frågan om religionsfrihet eller religiösa minoriteter i... onsdag 24/2 17:00

Linde pressades om bistånd till Islamic Relief

Utrikespolitik. Iran, Turkiet, svenskt bistånd och ett eventuellt svenskt Natomedlemskap var några av de många... onsdag 24/2 16:50

Biverkningar av mindfulness en viktig väckarklocka för Sverige

Ledare 20 000 personer med sviter av mindfulness hörde förra året av sig till organisationen Cheetah House... torsdag 25/2 00:10

Framgång är inte mätbara resultat, utan äkthet och trohet inför Gud.

Inför söndag 1 Mos 32:22–31 Det blir ingen vändning utan omvändelse. Det blir ingen förändring i samma gamla... torsdag 25/2 00:00

Hur kan vi hjälpa vår son som har ångest?

Familjefrågan. Vår son som är 25 år har mycket ångest. Under mellanstadiet och högstadiet blev han mobbad. Han bor...
Följ Världen idag i sociala medier