Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Motvikter i mediabruset

Opinion · Publicerad 00:00, 22 mar 2013

Jag är en stolt lobbyist för Israel! Min förening, Svensk Israel-informations (SII) uppgift är att nyansera, informera om och balansera den bild av Israel som media (inklusive public service) förmedlar. Det tråkiga är att vi behövs.
Lobby och lobbying har en dålig klang i svenska öron på grund av hur begreppen används i svenska medier. De associerar lobby till rika och mäktiga organisationer – ofta med utländska intressen i ryggen – som på skumma vägar försöker påverka politiker och den allmänna opinionen. Stämmer det? Lobbyorganisationer är helt enkelt intresseorganisationer. De informerar om, kampanjar för och driver sina hjärtefrågor. Sådana finns det gott om, både här och utomlands, åtminstone i demokratiska länder. I diktaturer får inte organisationer med en dagordning som skiljer sig märkbart från makthavarnas, verka ostraffat. I Sverige finns det gott om sådana, ofta subventionerade av skattebetalarna (gäller inte SII). Fast de kallar sig inte för en lobby, utan ideell förening, solidaritetsrörelse eller intresseorganisation som arbetar för något gott ändamål. Bland dessa grupper kan märkas allt från Amnesty, Djurens vänner, Palestinagrupperna, till facken, PRO, Svenskt näringsliv och tankesmedjor.

Varför behövs då SII? Som en motvikt till den ofta bristfälliga Israelrapporteringen, då den i de flesta medier kännetecknas av en grovt vinklad bild av Israel, där reportagen ofta präglas av ensidighet eller underlåtelse att rapportera relevanta fakta. Sällan intervjuas israeliska talespersoner (det är  "pro-israeliskt" enligt bland annat Lars Adaktusson) medan däremot uttalanden från Hamas och Palestinska myndigheten tas som om det vore kalla fakta.  Dessa två organisationer granskas för övrigt mycket sällan i media. När påståenden om israeliska "övergrepp" visar sig vara felaktiga eller överdrivna, kommer det mycket sällan en rättelse. Israel är ett rättssamhälle och en öppen demokrati i en region där underskottet på det området är enormt. Trots detta är bilden av Israel dålig, sämre än många diktaturers. Enligt en nylig undersökning är 67 procent av svenskarna negativa till Israel, vilket är mycket mer än EU i övrigt.

Är det på grund av ockupationen? Men andra ockupationer eller omstridda områden (Tibet/Kina, Västsahara/Marocko, norra Cypern/Turkiet för att ta några uppenbara exempel) rapporteras inte på det sätt som Israel utsätts för. Ändå har dessa länder betydligt sämre skäl än vad Israel har att kontrollera dessa omstridda områden. Inget av de ovan nämnda länderna har någon avsikt att avstå ifrån några områden över huvud taget.
Men oavsett vad det finns för grumliga skäl till en oprofessionell rapportering så behövs motvikter, och Svensk Israel-information utgör en del i det arbetet. Det gör också Världen idag!

Lisa Abramowicz
generalsekreterare för Svensk Israel-information

Likt Daniel bör vi vägra kompromissa

Ledare En högintressant och högaktuell bok i Bibeln är Daniel. Profeten Daniel var verksam under perioden 605–539 f Kr. Han är ett stort föredöme för oss...

Trump väntas prioritera religionsfrihet framför klimatmöte

FN. Om klimatmålen i Parisavtalet ska nås måste mer göras – och fortare. Nu samlar FN:s generalsekreterare till ett peppande toppmöte där nio så kallade...