Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Mod att vara kyrka i en ny tid

Utan Jesus lever vi i mörker och enbart i Jesus närhet finns förlåtelse och förvandling.

Opinion · Publicerad 00:01, 14 jun 2013

Vilken fin rubrik (jag har lånat den av en ledande person i Svenska kyrkan, men väljer att ge den ett annat innehåll!) – vad betyder rubriken för oss i dag?
Det är modet att tro att Bibeln är Guds heliga ord.
Vilken märklig, omstridd, älskad och utmanande bok Bibeln är!
Ett levande ord säger vi. Det betyder att Bibelns ord kan skapa och styrka tro på Jesus Kristus. När vi öppnar våra biblar så får vi våga tro att det är Herrens egen röst, det levande ordet, som möter oss där! Då är det inte vi som behandlar Guds ord, det är tvärtom Guds ord som behandlar oss och våra livssituationer.

En bok, bestående av 66 böcker från olika tider och av olika författare med olika stilar –  samtidigt en bok tillkommen under den helige Andes ledning! Så här presenterar Bibeln sig själv:"Människor drivna av den helige Ande talade vad som gavs dem från Gud" (2 Petrusbrevet 1:21)
Guds ord är ifrågasatt ända från Edens lustgård där ormens bibelsyn möter oss för första gången: "Skulle då Gud ha sagt?" Och den bibelsynen ekar genom historien ända fram till vår egen tid. Guds ord har till uppgift att skapa tro på Jesus Kristus och den frälsning han berett oss, det är därför som det ordet ständigt är under attack.
Modet att vara kyrka i en ny tid är modet att älska Guds ord, att med vördnad närma sig  Guds ord och att lyssna noga till Guds ord! Det är modet att erkänna synden och ta emot förlåtelse!

Ett vanligt påstående i dag är: "Du duger som du är".  Det är sant när det gäller våra olika förmågor, men en lögn när det gäller frälsningen. Bibeln påstår därför aldrig att vi duger som vi är, däremot är det glada budskapet att vi alla är älskade som vi är. Om vi alla duger som vi är, så hade inte Jesus behövt lida och dö för att befria oss ur syndens grepp. Det är sant att vi alla får komma till Jesus precis som vi är, men det är en lögn att "vi duger som vi är:" En kyrka som lurar människor att tro att de duger som de är, är inte en modig kyrka, det är en feg och följsam kyrka. I stället förlåter och förvandlar Jesus den som kommer till honom så att vi blir heliga som han är helig och flytten går "från mörkret till Guds underbara ljus."
Modet att vara kyrka i en ny tid är att proklamera att utan Jesus lever vi i mörker och enbart i Jesus närhet finns förlåtelse och förvandling. Det är modet att lyssna till Herrens röst bland alla röster!

Många olika röster trängs i etern och tävlar om vår uppmärksamhet. Vilka röster ska vi lyssna på? De som gapar högst? Eller de som är flest? Eller de som skrämmer oss mest? Eller de som twittrar, skriver på bloggar och på Facebook?
Visst vore det skönt att få känna sig fri från all sådan rädsla för vad andra ska skriva, säga och tycka? Aposteln Johannes ger oss två nycklar till detta frihetens rum mitt i en surrig tillvaro:  Sanningen ska göra er fria, och Sonen ska göra er fria lovar Guds ord i Johannes 8:32,36.
Kristi kyrka blir alltid feg och ängslig när hon har för stora öron åt alla möjliga håll och rättar sig efter vad som för stunden är politiskt korrekt.
Modet att vara kyrka i en ny tid är att böja sig för sanningen och i alla lägen lyssna noga till Sonen!

”De kristna är Mellanösterns hopp”

Mellanöstern. Boenden i ruiner, skyhöga matkostnader och muslimska grannar som radikaliserats. Det är vad många kristna återvändare möter i Syrien och Irak. Trots...

Bejakar prostitution – hyllas av politiker

Ledare Margot Wallström skrev den 8 juli på sin Facebooksida om hur hon följt med poliser och socialarbetare ner i den undre världen och hur hon upplevde...

Trump mötte människor som förföljts för sin tro

USA. Förföljda troende från ett tiotal olika länder besökte nyligen USA:s president Donald Trump. Några tackade presidenten för hans administrations...