Prisa vår Gud, ni folk, låt hans lov ljuda högt, för han gav liv åt vår själ och lät inte vår fot vackla.
Psaltaren 66:8–9

Världen idag

Mjuka värden – en tillgång för samhället

Opinion · Publicerad 00:00, 7 jan 2013

I slutet på förra året publicerades en lista över "världens mjukaste länder" av tidningen Monocles, där Sverige klättrade upp på en femte plats. Enligt undersökningen rankades länderna i enlighet med deras "mjuka värden" som turism, kultur, utbildningskapacitet och affärsattraktioner. I andra sammanhang, exempelvis i ledarskaps- och organisationsutvecklingsteorier har begreppen mjuka värden en helt annan definition.
Där ställs ofta hårda värden, som produktivitet, omsättning, vinstmarginal och lönsamhet mot mjuka värden som lyssnande, förtroende, goda relationer, tillit och närvaro. Utan dessa mjuka värden sägs medarbetarnas engagemang sina och ledarskapet brista.

Mjuka värden är inte bara viktiga på arbetsplatser, i det offentliga eller på skolor, utan framför allt inom familjen. Men i Sverige står inte familjen särskilt högt i kurs. Sverige har fällts i Europadomstolen ett flertal tillfällen för fall där svenska barn tvångsomhändertagits från sina föräldrar. De sociala myndigheterna fortsätter emellertid att se statligt ingripande och tillfälliga familjeplaceringar som barns räddning från misskötsamma föräldrar, i stället för att sätta in resurser för att stärka familjerna. Sverige har också kritiserats internationellt för att vara ett av världens allra mest restriktiva länder när det gäller hemskolning, vilket har lett till exil och landsflykt av svenska föräldrar.
Dagens Nyheter förkunnade frejdigt förra veckan i en kommentar till ett pågående hemskolningsfall: "För de flesta svenskar ter sig nog frågan om hemundervisning enkel: Barn är inte föräldrarnas ägodelar. De har rättigheter som individer. Om föräldrarna inte tillgodoser dessa har staten inte bara rätt utan också skyldighet att ingripa".

Alla internationella fördrag och konventioner betonar föräldrars rättigheter att välja utbildning för sina barn. Dessa framhåller också rätten till skydd för familje- och privatliv, familjens frihet att få inrätta sitt liv som den själv vill. Det är alltså föräldrarna som anses vara sina barns primära uppfostrare och utbildare, inte staten. Men Sverige har sedan Alva Myrdals tid en lång tradition av stats- och samhällsingripanden för att fostra barn.
Barn ska helst skolas in på dagis från ett års ålder eftersom en förälder aldrig kan mätas med den fantastiska förmågan hos en pedagog. En pedagog som ska stressas att skola in ett tjogutal trötta, hemlängtande och gnälliga ettåringar i en miljö med överfulla barngrupper, högre krav och ständigt utökade vistelsetider.

Forskning visar hur viktigt det är med anknytning och mjuka värden för att barnet ska få en sund självkänsla, identitet och tillhörighet. Men i det svenska systemet ses en hemmavarande eller hemundervisande förälder, som ger omsorg, lyssnar och bygger en god relation genom tillit, förtroende och närvaro, som ett hinder för samhällets produktiva ekorrhjul. Ur detta perspektiv kanske Sverige ändå inte platsar på listan över världens mjukaste länder.

Känsligt vaccinkrav föreslås i Tyskland

Pandemin. Obligatoriskt krav på vaccinering mot covid-19 och förbud för ickevaccinerade att gå i affär eller... söndag 5/12 13:00

Håll ett vakande öga på nya enpartiregeringen

Ledare Så har då Magdalena Andersson till slut tillträtt ämbetet som statsminister, och står för första... lördag 4/12 00:00

Pingst i Norden samarbetar om Afrikamission

Mission. Susanne och Bengt Klingberg får ett nytt missionsuppdrag när Pingströrelserna i Sverige, Norge och... söndag 5/12 10:00

Viktig markering när Sveriges biskopar tog Israel i försvar

Ledare Kyrkomötets beslut att utreda folkrättsbrott i Israel och den palestinska myndigheten (PA) speglar... fredag 3/12 00:10

Ser regeringen hoten mot landsbygden?

Ledare Det blev en ny minister med ansvar för landsbygdsfrågor: Anna-Caren Sätherberg, tidigare... fredag 3/12 00:00

Finns lösningen på dagens politiska kaos på Sinai berg?

Israelkommentar Dagens samhällskris och ökade polarisering har gett det mosaiska förbundet på berget Sinai ny...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier