Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.
Johannesevangeliet 8:32

Världen idag

Miljö och energi blir ödesfrågor

Opinion · Publicerad 00:00, 3 dec 2012

Nu samlas världens länder i Doha, Qatar, för att diskutera och göra något åt det största miljöproblemet i världen, utsläppen av växthusgaserna. Det är en ny global FN-konferens som har satt igång, den så kallade COP-konferensen som hålls varje år. Prognosen är dyster. USA är ovilligt att gå med på någon global uppgörelse om att minska utsläppen. Kina vill prioritera den egna ekonomiska tillväxten. När fattiga länder som Kina och Indien reser sig ur fattigdomen leder det med automatik till kraftigt ökade utsläpp av växthusgaser. När en kines eller indier börjar nå medelklassnivå, vill man uppleva västvärldens konsumtion och välfärd. Det medför att en egen bil får högsta prioritet, och att investera i vitvaror som drivs med el, bland annat kylskåp och spisar. Elektricitet produceras i stora delar av världen ännu främst genom kolkraft, som bidrar till att öka utsläppen av växthusgaser.
Utsläppen av växthusgaser beror på vår användning av olja och kol. Skövlingen av regnskogarna är en annan viktig källa till växthusgaser. Det mest glädjande i inledningen av FN-konferensen är rapporten från Brasilien, där skövlingen av de unika regnskogarna kraftigt har avtagit.

Den viktigaste växthusgasen är koldioxid. Utsläppen av koldioxid beror på vår olje- och kolanvändning. Trots alla diskussioner om klimathotet, som nu har pågått i 20 år, fortsätter världen att öka sin konsumtion av fossila bränslen. Vi har blivit helt beroende av olja och kol.
Sverige har lyckats mycket väl med att minska utsläpp av växthusgaser. Det beror framför allt på att vi producerar vår el genom kärnkraft och vattenkraft, som inte bidrar till utsläppen. Inom transportsektorn använder vi dock främst fossila bränslen. Industrin är också beroende av fossila bränslen.
Det stora problemet är att den nya tekniken som kan ersätta fossila bränslen fortfarande är för dyr. Vindkraften är dyrare än att bygga nya kolkraftverk i utvecklingsländerna. Bensin och diesel är billigare än alternativen, som elbilar, biogas och etanol. Etanolen har också varit mycket omdiskuterad och kontroversiell senaste åren – den anses inte bidra särskilt mycket till att minska utsläppen. Elbilarna är helt beroende av hur elen produceras. Elbilar som drivs med kolkraftel, vilket är enda möjligheten i stora delar av världen, bidrar inte till någon miljövinst.

När det gäller biltrafiken är det fortfarande en bit kvar innan man hittar en ersättning till fossila bränslen. Den mest lovande tekniska utvecklingen är att bilarna blir allt energisnålare. En lovande teknik som håller på att nå ett genombrott är solenergin. Den har tidigare varit mycket dyr, men priserna har fallit dramatiskt under senare år. Kina är nu världsledande både när det gäller att bygga ut solenergi och vindkraften.
Den viktigaste tekniska lösningen är dock alltid energieffektivisering. Vi slösar mycket med energi. Det är ett globalt problem.
Energifrågorna kommer att bli ödesfrågor i världens utveckling närmaste årtiondena. Kampen om råvarutillgångar kommer att intensifieras. Ett skräckscenario är kamp om utvinning av ny olja i norra arktisområdena. Nya förnybara energikällor kräver också i vissa fall sällsynta metaller som bara finns på några platser på jorden.

Bibeln säger att jorden är Herrens och allt vad som är på den. Hur vi förvaltar vår planet och naturtillgångarna inklusive energitillgångarna, är ett ansvar vi människor har inför vår skapare. Därför är energi- och miljöfrågor viktiga för den kristna församlingen, både som samhällsmedborgare, men också utifrån vår relation med skaparen av allt detta.

Stefan Swärd

Rekordmånga säkerhetshot bland asylsökande

Samhälle. Antalet personer som söker uppehållstillstånd och som Säpo bedömer som säkerhetshot nästan trefaldigades i fjol. Enligt Migrationsverket beror det på...
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Utstött – men pånyttfödd

Missionsglimten Jag är helt omtumlad av mötet med Alamak! Hon är strax över tjugo år och bor i ett av Asiens tuffaste länder. I dag står hon utanför sin...