Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Lukas Berggren: Världen idag är en evangelisk, karismatisk tidning

Opinion · Publicerad 15:29, 9 mar 2014

Ulf Ekman lämnar Livets ord och blir katolik. Det är den stora nyheten i måndagens tidning. I en exklusiv intervju med Världen idag berättar Ulf och Birgitta Ekman om sitt beslut. Dessutom kommenterar Livets ords pastor Joakim Lundqvist detta. Kanske någon undrar: påverkar Ulf Ekmans beslut Världen idag i något avseende, och i så fall hur? Det kortfattade svaret på den frågan är nej, men låt mig utveckla svaret en aning. För mig som chefredaktör har det, ända sedan jag började på tidningen, varit angeläget att slå fast tre värdeord, som jag vill ska prägla det vi gör på Världen idag.

Det första ordet är tydlighet. I vår opinionsbildning och i den undervisning som förmedlas genom Världen idag vill vi vara tydliga med var vi själva står. Vi vill vara en röst för klassisk kristen tro och kristna värderingar. Inom opinionsbildningen handlar det om att stå upp för varje människas okränkbara värde, för familjens betydelse, för det judiska folket, för kristna som förföljs, för svaga och utsatta samt mycket annat. Men det handlar också om att vara tydliga med vår egen teologiska position, att ge en tydlig varudeklaration. Och för att vara tydlig: Världen idag är en evangelisk, karismatisk tidning. I vårt styrdokument, som sätter tonen för allt det vi gör, står det följande: "Världen idag har sin legitimitet i att vara en teologiskt konservativ, bibliskt baserad, evangeliskt grundad, karismatiskt öppen och samhällsengagerad tidning." Detta står fast. Om någon nu trodde något annat.

För det andra tror jag på en varm och respektfull ton. Vi inser att vi är insatta i ett större sammanhang. Vi är en del av Guds rike, som faktiskt är större än vår egen teologiska hemvist. För oss innebär detta att vi har skribenter från en rad olika kristna sammanhang. Vi har bland annat skribenter från Pingströrelsen, EFK, Equmenia, Svenska kyrkan, EFS, Frälsningsarmén, Trosrörelsen – och Katolska kyrkan. Innebär det att vi delar alla teologiska utgångspunkter med alla dessa? Nej. Innebär det att vi delar all teologi med ledarskapet för dessa rörelser? Nej. Däremot finns det levande, varma, bibeltroende, Jesusälskande människor inom alla dessa sammanhang, det är min erfarenhet. Med dessa vill vi samverka.

Vi lever i omvälvande tider. Att Ulf Ekman lämnar Livets ord för att bli katolik är en tanke som hade varit otänkbar ett antal år tillbaka i tiden. Både för honom själv (vilket han och hustrun Birgitta ger uttryck för i intervjun i dagens tidning) och för människor runtomkring. Det hedrar Ulf Ekman att han väljer att poängtera att det beslut han tagit är personligt. Man kunde inte ana några "värvningsförsök" under hans predikan. I stället sade han: "Jag begär inte att du ska hålla med om allting, men jag ber dig lyssna med respekt". Han kliver dessutom av och ställer sin plats till förfogande, i styrelse och annat. Och han berättar öppet och ärligt om sin nya teologiska hemvist. Säga vad man vill, men det är inte alla som skulle välja att lämna sitt livsverk för att följa sin övertygelse. Jag tycker det är värt respekt och vill respektera det beslut han och Birgitta har tagit.

Jag är precis hemkommen från första veckan på en turné tillsammans med Marcus Birro och Tommy Dahlman. Vi möts av fullsatta lokaler vart vi än kommer. Marcus Birro ser sig själv som katolik. Men vad är det för budskap han har till de som samlas? Jo, han utmanar oss väckelsekristna – också mig – i det som är våra paradgrenar. Han talar om Jesus som enda vägen till frälsning, han utmanar oss att vara frimodiga i tron, att glädja oss över evangeliet, att våga tro på mirakler och Guds övernaturliga ingripanden. Och han inte bara talar, utan han talar av erfarenhet. Då tänker jag: Är det så att Gud utmanar också oss att tänka lite större? Kanske det finns en och annan förutfattad mening vi har anledning att göra upp med, utan att för den skull göra upp med vår egen teologi.
Tydligheten och respekten balanserar upp varandra. Som kristna kan vi ibland vara väldigt tydliga i sak, men brista i respekt och värme. Då blir vi vad Bibeln kallar "en skrällande cymbal". Å andra sidan kan vi bli så toleranta och respektfulla att vi brister i tydlighet. När vi förlorar vår egen identitet riskerar vi att bli mjäkiga.

Saklighet är det tredje ordet. När både tydlighet och respekt finns på plats, skapar detta utrymme för ett sakligt samtal om meningsskiljaktigheter. För skiljaktigheter finns. I respektfull samtalston och med en tydlig egen identitet kan det samtalet bli konstruktivt.

Världen idag är och förblir alltså en evangelisk, karismatisk tidning. Det är vår tydliga utgångspunkt. Utifrån detta kan vi i respekt för andra samfund och trosriktningar sakligt föra ett teologiskt samtal. Ulf Ekman kommer att fortsätta som ledarskribent på Världen idag och då skriva utifrån det vi har gemensamt. Och det vi har gemensamt är faktiskt mycket mer än det som skiljer oss åt. Tillsammans med bibeltroende från alla sammanhang vill Världen idag fortsätta vara en tydlig, saklig och varm kristen röst i det svenska mediebruset!

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00