Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Lukas Berggren: Universumstopp i sandlådedebatten

Opinion · Publicerad 00:01, 10 okt 2014

Kommer du ihåg debatterna från barndomens sandlådor? De som började med en liten oenighet i något obetydlig småsak. Men där viljan att vinna diskussionen ledde till att någon av parterna tog till "tiotusen mer än du kan säga". Varpå motståndaren kontrade med "miljoners triljoner gånger mer än vad du kan säga", eller något i den stilen. Ganska snart, i takt med att samtalet eskalerade och i brist på kunskap om högre tal, var det till slut någon som klämde till med "universumstopp", sandlådedebatternas eget hjärter ess. För när någon använde just det uttrycket var det omedelbart streck i debatten. Mot universumstopp fanns inga vapen att tillgå. Inget uttryck kunde bräcka det. Det var till och med högre än stjärnstopp. I samma stund som universumstopp uttalades, var debatten avgjord och segraren korad. För sådana var reglerna i sandlådan.

Den som har lämnat sandlådan och vuxit upp vet att universumstopp inte finns på riktigt. I själva verket var det bara ett sätt att döda diskussionen, i brist på vettiga argument. "Spaden är min, universumstopp" innebar inte att spaden verkligen var min, utan var enbart ett smidigt sätt att undvika debatten. Faktum är att den som var ute på tunn is och hade bristfälliga argument, lättare tog till universumstopp. Den som visste att den skulle förlora en riktig debatt, med verkliga argument och riktiga bevis, hastade i stället mot ett universumstopp. För det var enda chansen att vinna. I verkligheten tillhörde nämligen spaden någon annan. Ju svagare argument, desto lättare att ta till ett universumstopp.

Den svenska samhällsdebatten har sina egna universumstopp. Ord och formuleringar som en del debattörer tar till när argumenten tryter och man vill döda debatten. I synen på samkönade äktenskap, som numera mest pågår inom kyrkan, fungerar påståendet "alla människor är lika mycket värda" som ett universumstopp. Det är förstås omöjligt att vända sig emot. Vem kan vara emot alla människors lika värde? Alla människors lika värde är ju det yttersta argumentet, själva grunden för allt annat. Inför det argumentet faller alla andra argument. Men är argumentet giltigt i det här sammanhanget? Nej. Att alla människor är lika mycket värda är inte synonymt med att alla slags relationer ska kallas äktenskap, eller att all slags samlevnad kan få Guds välsignelse.

I Kyrkans tidning den 18 september är det en intervju med den tidigare LO-ordföranden, Wanja Lundby-Wedin. Hon är numera kyrkopolitiker för Socialdemokraterna och förste vice ordförande i kyrkostyrelsen. Hon kommenterar där beslutet som fattades 2009 om att samkönade par ska kunna vigas i Svenska kyrkan.
Lundby-Wedin säger så här om möjligheten för präster att säga nej till att viga samkönade par: "Att säga nej är inte förenligt med vad Svenska kyrkan står för, då omfattar man inte synen på alla människors lika värde och lika rätt". Påstående är problematiskt på två sätt. Dels för att hon inte rätt redogör för beslutet. Kyrkomötet beslutade nämligen både att samkönade par skulle kunna vigas och att enskilda präster skulle ha möjlighet att säga nej. Dessa båda ting är vad Svenska kyrkan de facto står för. Men sedan tar hon dessutom till ett primitivt universumstopp. Det hon säger är att präster som inte vill viga samkönade par inte anser att alla människor är lika mycket värda. Det är förstås två helt olika saker. Anledningen till att präster inte vill viga samkönade par är ju helt enkelt för att de inte tror att Gud kan välsigna ett äktenskap mellan två personer av samma kön. Den övertygelsen kan man faktiskt ha, samtidigt som man är övertygad om att alla människor är lika mycket värda.

Argumentet om alla människors lika värde är för viktigt för att användas i fel sammanhang. Lika lite som universumstopp gällde i sandlådan, lika lite gäller det i samhällsdebatten. Förr eller senare kommer det bli uppenbart vilka debattörer som försöker köra med universumstopp. Att de bara vill tysta debatten, i brist på vettiga argument. Wanja Lundby-Wedin borde, i stället för att ta till ett förrädiskt universumstopp, ge teologiska skäl till varför hon vill förändra synen på äktenskapet. Allt annat leder bara en barnslig sandlådedebatt.

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...