Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Lukas Berggren: Tacka Gud för skolavslutningar i kyrkan

Opinion · Publicerad 00:01, 18 dec 2013

I dag är det exakt ett år sedan jag, tillsammans med Daniel Grahn från tidningen Dagen och Helle Klein från Seglora smedja, mötte utbildningsminister Jan Björklund (FP). Syftet med uppvaktningen av ministern var att överlämna alla de 81 130 namn som vi tillsammans, i en något otippad konstellation, hade samlat in från er läsare. Ni hade skrivit under Adventsuppropet, ett upprop som krävde att skolor skulle tillåtas förlägga sina skolavslutningar till kyrkor, med allt vad det innebär.

Det som drog i gång uppropet var en debattartikel från Anna Ekström och Claes-Göran Aggebo på Skolverket, som publicerades på DN Debatt den 25 november förra året, lagom till advent. Den något provocerande rubriken på artikeln var: "Gud får inte vara med när skolan samlas i kyrkan". De bägge skribenterna menade då att avslutningar nog kunde vara i kyrkan, men på ett villkor: "En sådan samling får dock inte rymma religiösa inslag som bön, välsignelse, trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse. Det är därför inte tillåtet att ha en adventssamling i kyrkan om prästen förmedlar religiösa budskap." Det var deras tolkning av skollagen.
Syftet med artikeln var, enligt dem själva, att skapa klarhet för rektorer. Men resultatet blev det rakt motsatta – osäkerhet. Rektorer över hela vårt avlånga land fick kalla fötter och flyttade sina traditionsenliga skolavslutningar från kyrkor till diverse gymnastik- och matsalar. Många gånger av rädsla.

Det folkliga stödet för skolavslutningar i kyrkan har alltid funnits där. Motståndet har inte kommit från den stora massan, utan från ett högljutt fåtal. Inte sällan ateister. Adventsuppropet kanaliserade folkviljan och satte det politiska maskineriet i rörelse. Jan Björklunds besked när vi överlämnade Adventsuppropet var att han tagit intryck av den folkliga opinionen och därför hade förberett en lagöversyn som skulle garantera att elever även framgent kunde fira sina skolavslutningar i kyrkan – med psalmsång, julevangelium och andra kristna inslag. Han berättade också att översynen beräknades ta ett år. Det hedrar politiker som håller löften, vi fick ett svar inom ett år.
Skollagen kommer nu att förändras, så att skolor med offentlig huvudman vid enstaka tillfällen får möjlighet att ha konfessionella inslag i utbildningen. I praktiken innebär det att skolavslutningar i kyrkan, med tillhörande konfessionella inslag, blir möjliga. Förändringen verkar vara i linje med det som Göran Hägg­lund (KD) tidigare har föreslagit.

Inriktningen verkar vara tydlig. Utbild­ningsdepartementet skriver följande i en kommentar:
"Lagtexten kan inte reglera exakt vilka inslag som får förekomma, men i en promemoria som remitteras inom kort nämns som ett exempel den aktuella högtidens psalmer även om de har ett konfessionellt innehåll. Det kan alltså vara Den blomstertid nu kommer vid sommarens skolavslutning. Ett annat exempel som nämns är att en präst ska kunna medverka och då få utföra handlingar som kan ses som konfessionella. Eleverna får dock inte känna sig tvingade att delta aktivt i inslag med konfessionell prägel, t.ex. bör de inte uppmanas att aktivt delta i bön och trosbekännelse bör inte förekomma. Vidare ska eleverna kunna avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår."

Detta måste tolkas som att kristna jul- och sommarpsalmer kan sjungas, att en präst kan predika utifrån julevangeliet, att prästen kan be en bön och uttala en välsignelse över skolbarnen. Men samtidigt att ingen – förstås – ska tvingas att bekänna den kristna trosbekännelsen eller be till Gud om man inte vill. Man måste inte vara med, men man kan och får. Om tolkningen stämmer, så är detta en viktig seger. Så kanske du kan klappa dig själv på axeln för att du stödde Adventsuppropet. Eller vi kanske rent av borde tacka Gud, med eller utan Skolverkets sanktion.


Lukas Berggren

twitter.com/lukasberggren

Ebba Busch Thor ska gå i Prideparaden

Politik. KD-ledaren Ebba Busch Thor ska gå i årets Prideparad i Stockholm, trots att hon själv tidigare riktat kritik mot evenemanget. Det beskedet ger hon i...

Kristnas kallelse är inte att vara bekväma

Ledare Abortfrågan. Frågan om abort vill inte försvinna. Högljudda diskussioner är ett återkommande fenomen, men sällan med ökad klarhet som följd. Tvärtom är...