HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Foto: Istockphoto

Lukas Berggren: På vilket sätt värnar KD samvetsfriheten?

Opinion · Publicerad 00:01, 31 jan 2014

Nu har det skrivits ett nytt kapitel i Fallet Ellinor. Inte nog med att barnmorskan Ellinor Grimmark från Tenhult har fråntagits både studielön och löfte om anställning på Höglandssjukhuset i Eksjö. Nu har hon också gått miste om det vikariat hon erbjudits på kvinnokliniken i Värnamo. Allt på grund av att hon – som hon själv uttrycker det i en debattartikel på Aftonbladet Debatt (30/1) – "vill rädda liv, inte ta liv". Ellinor kan tänka sig att arbeta dubbla pass och på dygnets alla tider i ett yrke där det råder stor personalbrist. Men det hjälper inte. För hon är inte lojal mot abortparadigmet.

Ellinor är inte ensam om att tveka inför att utföra aborter. I Läkar­tid­ning­en den 18 september 2013 ägnas abortfrågan uppmärksamhet i en artikel. Man konstaterar att arbetet med aborter väcker många existentiella känslor och tankar bland gynekologer. "En svensk studie visade att närmare var femte gynekolog hade funderat på att byta arbete på grund av aborterna, och närmare 75 procent hade upplevt osäkerhet i samband med kirurgiska eller sena aborter." Kanske är det just därför ansvariga politiker vägrar att införa en samvetsklausul. En sådan skulle ge alla dessa tveksamma möjlighet att avstå, vilket skulle synliggöra att abortverksamheten är långt ifrån självklar. Svenska politiker är beredda att betala ett mycket högt pris för att tysta de tveksamma. Priset är samvetsfriheten, den mänskliga rättighet, som i de allra flesta europeiska länder är självklar. I svensk debatt framställs ofta aborträtten som en mänsklig rättighet, men så är inte fallet. Rätten till liv och samvetsfrihet är däremot mänskliga rättigheter.

Inte heller Kristdemokraterna står upp för samvetsfriheten. Man säger sig göra det, men i praktiken – som för Ellinor – betyder det fagra talet ingenting. KD motsätter sig en samvetsklausul, med motiveringen att man "känner till fall då man kommit fram till lokala överenskommelser", som KD:s ledamot i socialutskottet – Anders Andersson – säger i dagens Världen idag. Men att "känner till fall" är en klen tröst för Ellinor.
I hennes fall har hon blivit fråntagen studielön och nekad arbete på två kliniker.
Det lokala svaret från kliniken i Värnamo är att man kan erbjuda Ellinor kuratorshjälp. Sålunda: "Det verkar som att det är lite jobbigt för dig att hantera det här med aborter, men du ska se att det blir bättre om du får prata om hur du upplever det. Vi tillhandahåller självfallet rikligt med pappersnäsdukar om du är snäll och utför aborterna ändå". Det är förstås ingen lösning för Ellinor, utan ytterligare våldsverkan på hennes samvete. Rätten till samvetsfrihet måste förstås vara generell, lagstadgad genom en samvetsklausul.

Man häpnar när Anders Anders­son ska svara på hur man gör i de fall man inte når en lokal lösning. "Om en person som jobbar i skolköket i skolmatstillagningen i Hultsfred inte vill jobba med fläskkött, då blir det problematiskt. I vissa delar måste man i ett litet skolkök kunna hantera alla arbetsmoment". Till att börja med är det förstås djupt ovärdigt att jämföra en verksamhet som, också enligt KD:s eget principprogram, handlar om "att ett liv släcks" med hanteringen av fläskkött i en skolbespisning. Uttalandet andas raljans mot samvetsfriheten.
Men Anders Andersson tar med sitt uttalande också frågan ett steg längre än vad partiet tidigare har gjort. Tidigare har man avfärdat tanken på en samvetsklausul genom att hänvisa till det lokala planets förmåga att hantera enskilda ärenden, men sagt sig stå för samvetsfrihet som princip (om än oklart hur). Genom att säga att man måste kunna "hantera alla arbetsmoment" låter Anders Andersson oss förstå att en barnmorska på en liten klinik inte kan åberopa sin samvetsfrihet, utan måste finna sig i att medverka vid aborter – eller bli uppsagd/sluta. Det är svårt att tolka det på annat sätt. Det fagra talet om samvetsfrihet visade sig därmed inte hålla. När det kommer till kritan värnar inte KD samvetsfriheten. Barnmorskors samvetsfrihet är därmed i händerna på lokala arbetsgivares godtycke och välvilja. Lokala kvinnoklinikers tyckande trumfar mänskliga rättigheter. Inte alls bra.

Bland dem som arbetar med aborter är stödet för en samvetsklausul betydligt större än bland politikerna. En doktorsavhandling av Meta Lindström från 2007 visar att mer än hälften av de manliga gynekologerna och knappt hälften av de kvinnliga ansåg att det är rätt att man har möjlighet att av personliga skäl vägra medverka vid aborter. Ellinor Grimmarks situation borde få även politikerna att reagera. I synnerhet de partier som säger sig stå för samvetsfrihet och som dessutom hävdar att "...det absoluta och okränkbara människovärdet är således knutet till människans existens, från till­blivelsen till livets slut".

Lukas Berggren
twitter.com/lukasberggren

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...